Sidebar

Matematika ir matematikos taikymai

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Metinis studijų mokestis: 1548 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")Matematikas - tai kūrybiškai ir tiksliai mąstantis žmogus, mokantis aiškiai perteikti savo mintis. Sparčiai plėtojantis šiuoliakinėms technologijoms, matematiko specialybė suteikia kertinių žinių, padedančių šias technologijas įvaldyti bei kurti. Studijų metu išlavinti tikslaus ir inovatyvaus mąstymo įgūdžiai, dėsningumų ir struktūrų išmanymas leis pritaikyti savo žinias nuolat kintančioje darbo rinkoje. Be to, šią studijų programą galima pritaikyti savo poreikiams - net 1/4 studijų apimties galima pasirinkti pačiam.

Studijuoti verta, nes: 

  • programa yra universali, teikianti platų akademinį matematinį išsilavinimą ir išugdanti matematinių metodų taikymo gebėjimus, kurie naudojami daugelyje sričių, pavyzdžiui, finansų, inžinerijos, informacinių technologijų;

  • paskaitas skaito geriausi šalies specialistai, o juos papildo jauni doktorantai - taip sukuriamos optimalios sąlygos semtis žinių;

  • galima rinktis gretutines studijas arba įgyti pedagogo kvalifikaciją;
  • studijų katedros intensyviai plėtoja mokslinius tyrimus - ideali terpė norintiems siekti mokslinių aukšumų, nes tik šiame fakultete galima įgyti matematikos daktaro laipsnį;

Karjeros galimybės:

Studijų programa „Matematika ir matematikos taikymai“ atitinka šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Studentai gali dirbti aukštųjų technologijų ir inovacijų versle, IT, finansų, draudimo įmonėse, ekonominės analizės centruose, valdymo įstaigose, mokslo ir švietimo institucijose. Pasiruošę daryti karjerą kitose srityse, kur gali būti panaudojamos matematikos žinios ir mąstymo įgūdžiai, gebėjimas naudotis kompiuterine technika.

Taip pat absolventams yra rekomenduojama studijuoti matematikos ir gretimų mokslo sričių magistrantūroje, pvz.: finansų ir draudimo matematikos, statistikos, informacinių technologijų ir kt. Po magistrantūros turi galimybę tęsti mokslus matematikos ar kompiuterijos doktorantūros studijose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.