Sidebar

Informatika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių / anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")


Informatika - mokslas bei technikos šaka, nagrinėjanti informacijos apdorojimą naudojant kompiuterius. Ši studijų programa yra universali ir apima tiek abstrakčius algoritmų, formalių gramatikų ir panašius tyrimus, tiek ir konkretesnes sritis - programavimo kalbas, įvairaus lygmens programinę įrangą bei sistemas. Programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos universalius informatikos specialistus, gebančius projektuoti, kurti bei prižiūrėti programinę įrangą: sudaryti formalius informacinius taikomosios srities modelius arba panaudoti esamus iš anksto apibrėžtiems tikslams pasiekti; savarankiškai arba daugiakultūrinėje grupėje įgyvendinti projektą moderniais programų sistemų kūrimo instrumentais ir technologijomis; įvertinti sukurtą programinę įrangą efektyvumo, korektiškumo, saugumo ir plečiamumo požiūriais; kvalifikuotai diegti, eksploatuoti ir atnaujinti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą. Įgytas universalus išsilavinimas atveria plačias galimybes darbinantis aukštųjų informacinių technologijų sektoriuje.

Studijuoti verta, nes:

  • studijų programa leidžia rinktis dalykus iš plataus pasirinkimų sąrašo arba susidaryti individualų studijų planą;
  • mokoma 4 klasikinių programavimo kalbų;
  • dalis studijų programos dalykų yra dėstomi anglų kalba;
  • didelę dalį užsiėmimų veda dalyko praktikai - įmonių atstovai;
  • galima įgyti padegogo kvalifikaciją;
  • remdamasi klasikiniu informatikos supratimu programa apima teorines informatikos disciplinas (algoritmai, programavimo kalbos, operacinės sistemos, ir skaičiavimų modeliai) bei taikomuosius modulius (programų sistemų projektavimo, įgyvendinimo ir panaudojimo versle ir pramonėje);
  • programos turinys atspindi aktualias ACM, IEEE CS organizacijų rekomendacijas (Computer Science Curriculum).

Karjeros galimybės:

Baigęs Informatikos studijų programą, gebėsite sudaryti formalius informacinius taikomosios srities modelius; kurti programinius produktus moderniais instrumentais ir technologijomis; įvertinti sukurtą programinę įrangą efektyvumo, korektiškumo, saugumo ir plečiamumo požiūriais; kvalifikuotai diegti, eksploatuoti ir atnaujinti kompiuterinių sistemų programinę įrangą.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.