Sidebar

Informacinės technologijos

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (3,5 metų)

Studijų apimtis: 210 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Studijų programos šakos: Inovatyvūs taikymai

Metinis studijų mokestis: 2242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: NĖRA


 

Ši studijų programa yra kuriama ir nuolat atnaujinama glaudžiant bendradarbiaujant su verslo atstovais. Informacinių technologijų programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistus, gebančius būti lyderiais kuriant, vystant ir naudojant sudėtingas ir daugialypes kompiuterių ir programinės įrangos sistemas pramonėje, versle, moksle, užimti analitikų, projektuotojų, projektų vadovų, programuotojų. IT projektuose pozicijas, tęsti studijas magistrantūroje. Studijų procesas susideda ne tik iš paskaitų, praktikos, bet ir iš atvejo analizių, diskusijų, seminarų, studentų grupelėmis atliekamų projektinių veiklų, kurių metu sprendžiamos realios IT problemos. Programa sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje trūksta ir ateityje dar labiau trūks šiuolaikinių programavimo metodų ir sistemų, programų, algoritmų, duomenų bazių, duomenų saugyklų konstravimo ir kūrimo, kompiuterių platformų (Windows, Linux, Unix, jų atmainų) ir kompiuterinių tinklų organizavimo, kompiuterinės grafikos, vaizdų ir signalų apdorojimo specialistų. 2017 m. Informacinių technologijų studijų programa buvo pripažinta kaip viena iš keturių geriausiai atitinkančių investuotojų poreikius Lietuvos universitetuose vykdomų studijų programų.

 

Studijuoti verta, nes:

  • fakultete sudarytos puikios sąlygos kokybiškoms žinioms įgyti - fakulteto Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centras (STSC) disponuoja įvairios architektūros superkompiuteriais (viso turinčiais apie 2000 procesorių, apie 700 TB diskinių saugyklų);
  • naudojamos interaktyvios mokymo(si) aplinkos ir ypač moderni fakulteto IT infrastruktūra, leidžianti studentui kurti CLOUD sprendimus;
  • praktika atliekama geriausiose Lietuvos įmonėse, bankuose, draudimo kompanijose, medicinos įstaigose, IT įmonėse, užsienyje, firmos ir kompanijos teikia temas studentų kursiniams, baigiamiesiems, kitokių tyrimų darbams, studentai mokomi gerų anglų kalbos įgūdžių;
  • dalis studijų programos dalykų yra dėstoma anglų kalba;
  • galima "Inovatyvių studijų" šakoje kartu su verslo partneriais spręsti verslui aktualias problemas ir kurti savo startuolį;
  • dėstomi dalykai yra iš sričių, kurių specialistų labiausiai trūksta.

Karjeros galimybės

Baigęs informacinių technologijų studijų programą, absolventas galės sėkmingai dirbti IT ar infrastruktūros skyrių vadovu ir įmonės komandos, projekto nariu bet kurioje Lietuvos ar užsienio įmonėje. Taip pat galės dirbti IT infrastruktūrą bei informacines sistemas kuriančiose bendrovėse.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Informacinių technologijų programoje mokosi studentai iš šių šalių: