Sidebar

Bioinformatika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k.

Metinis studijų mokestis: 2242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")


Bioinformatika analizuoja ir interpretuoja didžiulius genų ir baltymų informacijos kiekius, sukauptus kompiuterių duomenų bazėse visame pasaulyje. Tai nauja, sparčiai besivystanti mokslo sritis, atsiradusi informatikos, molekulinės biologijos ir biochemijos mokslų sąveikoje. Ypatingą poveikį bioinformatikos vystymuisi pastaraisiais metais turėjo biologijos tyrimai, atskleidę žmogaus genomo, o taip pat bakterijų, gyvūnų bei augalų genomų sandarą. Šie genomai pateikia "detales", kurios surinktos kartu duoda gyvus organizmus. Supratimas, kaip šios detalės yra sudedamos, ir yra pagrindinė problema, tradiciškai sprendžiama imlių resursams laboratorinių eksperimentų ir bandymų keliu. Skaičiuojamoji biologija arba, kaip labiau priimta, bioinformatika gali padėti atskleisti biologinių funkcijų paslaptis analizuojant genomo ir baltymų duomenis, lyginant juos su jau žinomais, iškeliant hipotezes kaip laboratorinių tyrimų pagrindą. Sektoriui prognozuojamas smarkus augimas, o Europos Sąjungoje bioinformatika patenka tarp penkių prioritetinių krypčių.

Studijuoti verta, nes:

  • studijų programa vykdoma derinant matematikos, informatikos, fizinių ir gyvybės mokslų žinias ir gebėjimus;
  • gyvybės mokslai ir biotechnologijos, tame tarpe bioinformatika, visuotinai pripažįstami sekančia žinių ekonomikos banga, sukursiančia naujas galimybes šalių visuomenėms ir ekonomikai;
  • programos dėstytojai parengia studentus, gebančius taikyti įvairius matematinius modelius ir programuoti keliomis kalbomis;
  • daug dėmesio skiriama praktinei duomenų analizei.
  • studijų metu yra galimybė atlikti praktiką įmonėse, mokslinėse laboratorijose ar valstybinėse organizacijose Lietuvoje ir užsienyje.

Karjeros galimybės:

Baigusiems šią studijų programą atsiveria puikios karjeros galimybės. Programos absolventai yra pasirengę dirbti bioinformatikos mokslo laboratorijose ir centruose, taikydami informacines technologijas analizuoti biologinės prigimties duomenis, kurti ir derinti bioinformatikos programinę įrangą, o taip pat dirbti įvairiose informacinių technologijų kūrimo, taikymo, priežiūros darbus privataus bei valstybinio sektoriaus įmonėse ir įstaigose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.