Sidebar

Ši privatumo politika taikoma jums, kaip šios paslaugos naudotojui, ir IT APC, kaip šios svetainės savininkui ir paslaugos teikėjui. IT APC atsakingai žiūri į jūsų informacijos privatumą. Ši privatumo politika taikoma naudojant visus duomenis, kuriuos surinkome mes automatiškai arba kuriuos pateikėte jūs naudodamiesi paslauga. Prašome atidžiai perskaityti šią privatumo politiką.

Apibrėžimai ir paaiškinimai

1. Šioje privatumo politikoje vartojami šie apibrėžimai:

Duomenys visa bendra informacija, kurią jūs pateikiate siekiu pasinaudoti IT APC teikiamomis paslaugomis. Į šią apibrėžtį, įtraukiami terminai ir sąvokos, pateiktos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (BDAR);
Slapukai mažas tekstinis failas, kurį ši svetainė įdėjo į jūsų kompiuterį, kai lankotės tam tikrose svetainės dalyse ir (arba) kai naudojatės tam tikromis svetainės funkcijomis. Išsami informacija apie šioje svetainėje naudojamus slapukus yra nurodyta toliau esančiame punkte (Slapukai);
IT APC,
mes
VU MIF IT APC Naugarduko g. 24, LT-03225, Vilnius, Lietuva;
JK ir ES slapukų įstatymas 2003 m. Privatumo ir elektroninių ryšių (EC direktyva) reglamentas ir 2011 m. su padarytais pakeitimais Privatumo ir elektroninių ryšių (EC direktyva) (pataisa) reglamentais;
Naudotojas arba jūs bet kuri trečioji šalis, kuri patenka į svetainę ir nėra i) dirbanti IT APC ir atliekanti savo tiesioginį darbą, arba ii) užsiimanti konsultavimu ar kitokiu būdu teikianti paslaugas IT APC ir dėl tokių paslaugų suteikimo jungiasi į svetainę;
Interneto svetainė interneto svetainė, kurią šiuo metu naudojate, https://hpc.mif.vu.lt, ir visi šios svetainės posričiai, nebent yra atskirai pateiktos posričių privatmo politikos.

 

2. Šioje privatumo politikoje, nebent kontekstą reikia interpretuoti kitaip:

 1. vienaskaita apima daugiskaitą ir atvirkščiai;
 2. nuorodos į papunkčius, išlygas, tvarkaraščius ar priedus yra į šios privatumo politikos papunkčius, punktus, tvarkaraščius ar priedus;
 3. nuoroda į asmenį apima įmones, įstaigas, organizacijas, vyriausybės subjektus ir subjektus pagal pasitikėjimą, partnerystes;
 4. „įskaitant“ suprantamas kaip „įskaitant be apribojimų“;
 5. nuoroda į bet kurią įstatyminę nuostatą apima jos redakcijas ar pakeitimus;
 6. antraštės ir paantraštės nėra šios privatumo politikos dalis.

Šios privatumo politikos taikymo apimtis

Ši privatumo politika taikoma tik IT APC ir vartotojų veiksmams, susijusiems su šia svetaine. Ji netaikoma kitoms svetainėms, kurias galima pasiekti iš šios svetainės, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias nuorodas, kurias galime pateikti į socialinės žiniasklaidos svetaines.

Duomenų rinkimas

Mes galime rinkti šiuos duomenis, įskaitant asmens duomenis, iš jūsų ar jūsų organizacijos per „eduGAIN“:

1. Vardą, pavardę;
2. Pareigų pavadinimą;
3. Kontaktinę informaciją, tokią kaip el. pašto adresai ir telefono numeriai;
4. IP adresą (renkamas automatiškai);
5. Žiniatinklio naršyklės tipą ir versiją (renkamas automatiškai);
6. Operacinę sistemą (renkamas automatiškai);

kiekvienu atveju pagal šią privatumo politiką.

Kaip mes naudojame duomenis

1. Pagal BDAR, IT APC yra „duomenų valdytojas“.
2. Jūsų pateiktus duomenis saugosime 12 mėnesių nuo paskyros nutraukimo dienos.
3. Jūsų duomenys nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai daryti esame įpareigoti įstatymų ir jei trečiosios šalys neatskleidžia informacijos, nustatytos konkrečiai šioje politikoje. Tai apima mūsų šakinius padalinius ir (arba) kitus mūsų organizacijos padalinius.
4. Visi asmens duomenys yra saugiai saugomi laikantis BDAR principų. Norėdami gauti daugiau informacijos apie saugumą, žr. žemiau pateiktą punktą (Saugumas).
5. Kartais mes galime prašyti bet kurio ar visų aukščiau išvardytų duomenų tam, kad galėtume suteikti jums geriausią paslaugą ir patirtis naudojantis mūsų paslaugomis. Duomenis galime naudoti dėl:

1. vidaus apskaitos tvarkymo;
2. mūsų produktų / paslaugų tobulinimo;

kiekvienu atveju pagal šią privatumo politiką.

    Trečiųjų šalių svetainės ir paslaugos

    1. IT APC gali pasitelkti kitų šalių paslaugas tam tikriems svetainės veikimo klausimams spręsti. Tokių paslaugų teikėjai turi prieigą prie IT APC svetainėje renkamų asmens duomenų.
    2. Bet kokie duomenys, naudojami kitų šalių, yra tiek, kiek jų reikia jų teikiamoms paslaugoms atlikti. Duomenų naudojimas kitiems tikslams yra griežtai draudžiamas. Be to, visi duomenys, kuriuos tvarkys trečiosios šalys, bus tvarkomi laikantis šios privatumo politikos sąlygų ir BDAR.

    Nuorodos į kitas svetaines

    Šioje svetainėje gali būti pateiktos nuorodos į kitas svetaines. Kitų svetainių mes nekontroliuojame ir neatsakome už jų turinį, todėl ši privatumo politika joms yra netaikoma. Patariama susipažinti su tokių svetainių privatumo politiką arba paslaugų teikimo nuostatomis/sąlygomis.

    Paslaugų nuosavybės ir kontrolės pokyčiai

    1. IT APC gali plėsti arba mažinti teikiamas paslaugas, tai gali reikšti visos IT APC arba jo dalies valdymo perdavimą. Naudotojų pateikti duomenys bus perduodami kartu su ta dalimi, kuri bus susijusi perduodama paslauga. Naujam valdytojui ar naujai kontroliuojančiai šaliai bus leidžiama naudoti naudotojų duomenis tik pagal šios privatumo politikos sąlygas ir tik tiems, perduotiems tikslams pasiekti.
    2. Perduodant paslaugų nuosavybę ar kontrolę, siekdami užtikrinti jūsų privatumo apsaugą, mes imsimės atitinkamų veiksmų.

    Jūsų duomenų naudojimo kontrolė

    Ten, kur jums reikia pateikti duomenis, bus suteikta galimybė apriboti tų duomenų naudojimą. Tai apimtų šiuos aspektus:
    1. duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais;
    2. dalijimasis duomenimis su trečiosiomis šalimis.

    Svetainės funkcionalumas

    1. Jei norite naudoti visas interneto svetainėje esančias funkcijas, gali prireikti pateikti visus prašomus duomenis.
    2. Jūs galite apriboti interneto naršyklės slapukų naudojimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite toliau pateiktas sąlygas (Slapukai).

    Jūsų teisės

    1. Jūs turite teisę paprašyti bet kokių savo asmeninių duomenų, saugomų IT APC (kur tokie duomenys yra saugomi), kopijos. Pirmasis duomenų egzempliorius yra nemokamas, už kitas kopijas gali būti taikomas simbolinis mokestis, kuris bus iki 10 EUR.
    2. Manant kad duomenų tvarkymo būdas prieštarauja galiojantiems įstatymams, jūs turite teisę pateikti pretenziją Vilniaus universiteto duomenų apsaugos pareigūnui.

    Saugumas

    1. IT APC atsakingai žiūri į duomenų saugumą, saugodami jūsų duomenis įdiegėme tinkamas fizines, elektronines ir saugias duomenų valdymo procedūras.
    2. Jei prieigai prie tam tikrų svetainės funkcijų reikalingas slaptažodis, jūs esate atsakingas už to slaptažodžio konfidencialumą. Slaptažodį perduoti kitiems asmenims yra draudžiama.
    3. Mes stengiamės padaryti viską, kad apsaugotume jūsų asmens duomenis. Tačiau informacijos perdavimas internetu nėra visiškai saugus ir atliekamas su jūsų pačių rizika. Mes negalime užtikrinti jūsų į svetainę perduodamų duomenų saugumo.

    Slapukai

    1. Ši svetainė gali išsaugoti ir pasiekti tam tikrus slapukus jūsų kompiuteryje. IT APC naudoja slapukus tam, kad pagerintų teikiamų paslaugų kokybę. IT APC slapukus pasirinko atsakingai ir imasi veiksmų, kad jūsų privatumas būtų visada apsaugotas.
    2. Visi šioje svetainėje naudojami slapukai naudojami pagal galiojančias RFC6265 ir ES slapukų naudojimo direktyvas.
    3. Prieš svetainei išsaugant slapukus jūsų kompiuteryje, jums bus pateikta galimybė pasirinkti saugotinus slapukus. Nesutikus su rekomenduojamų slapukų išsaugojimu jūsų kompiuteryje tam tikros svetainės funkcijos gali visiškai ar iš dalies neveikti.
    4. Ši svetainė gali saugoti šiuos slapukus:

    Slapuko tipas Tikslas
    Griežtai būtini slapukai Tai yra slapukai, kurie reikalingi mūsų svetainės veikimui. Jie apima slapukus, kurie, pavyzdžiui, leidžia jums prisijungti prie saugių mūsų svetainės sričių, naudotis pirkinių krepšeliu ar naudotis elektroninio atsiskaitymo paslaugomis.
    Analitiniai / našumo slapukai Slapukai, kurie leidžia mums atpažinti ir apskaičiuoti lankytojų skaičių bei stebėti, kaip lankytojai naršo mūsų svetainėje, ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti mūsų svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai lengvai rastų tai, ko ieško.
    Funkcionalumo slapukai Slapukai, kurie naudojami jūsų atpažinimui, kai lankotės mūsų svetainėje pakartotinai. Tai leidžia mums suasmeninti turinį jums, pasveikinti jus vardu ir prisiminti jūsų pageidavimus (pavyzdžiui, jūsų pasirinktą kalbą, regioną ir kt.).


    5. Savo interneto naršyklės nustatymuose jūs galite pasirinkti įjungti arba išjungti slapukų saugojimą. Dauguma interneto naršyklių saugo slapukus pagal nutylėjimą, tačiau tai galima pakeisti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, apsilankykite interneto naršyklės pagalbos meniu.
    6. Slapukus galite bet kada ištrinti, tačiau yra tikimybė prarasti bet kokią informaciją, kuri leidžia greičiau ir efektyviau pasiekti svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, personalizavimo nustatymais.
    7. Rekomenduojama pasitikrinti, ar jūsų interneto naršyklė yra naujausios versijos. Jei nesate tikri dėl savo privatumo nustatymų koregavimo, siūlome pasikonsultuoti su interneto naršyklės kūrėju, pasinaudoti jo teikiama pagalba ir patarimais.

    Bendrai

    1. Pagal šią privatumo politiką jūs negalite perduoti kitam asmeniui jokių savo teisių. Mes galime perduoti savo teises pagal šią privatumo politiką, kai pagrįstai manome, kad tai neatsilieps jūsų teisėms.
    2. Jei teismas ar kita įgaliojimus turinti institucija nustatys, kad kuri nors šios privatumo politikos nuostata (ar kuri nors jos dalis) yra neteisinga, neteisėta ar neįgyvendinama, ši nuostata ar jos dalis bus pašalinta ir negaliojanti, tačiau tai neturės įtakos kitų šios privatumo politikos nuostatų vykdymui.
    3. Nė vienos šalies delsimas, veiksmas ar neveikimas įgyvendinant kokią nors teisę ar teisių gynimo būdą nebus laikomas šios, ar kitos teisės, ar teisių gynimo priemonės atsisakymu, jei nesusitarta kitaip.
    4. Šias privatumo politikos nuostatas reglamentuoja Lietuvos įstatymai. Visi kylantys ginčai yra išimtinai Lietuvos teismų jurisdikcijoje.

    Duomenų apsaugos elgesio kodeksas

    Jūsų asmens duomenys bus apsaugoti pagal Code of Conduct for Service Providers, bendrą mokslinių tyrimų ir aukštojo mokslo sektoriaus standartą, siekiant apsaugoti jūsų privatumą.

    Šios privatumo politikos pakeitimai

    IT APC pasilieka teisę keisti šią privatumo politiką, jei mano, jog tai reikalinga arba kai to reikalaus įstatymai. Visi pakeitimai bus skelbiami svetainėje, jums pirmą kartą lankantis po atnaujinimo, laikysime, kad sutikote su atnaujintomis sąlygomis.

    Susisiekite su IT APC el. paštu .

    2020 m. lapkričio 30 d.

    Priskyrimas

    Šie terminai ir sąlygos buvo parengti naudojantis Vilniaus universiteto privatumo politika.


    (+370) 5 219 5006

    Versija: 1.0.0

    Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos