Fakulteto naujienos

Prasidėjo kurso kartojimo / eksterno prašymų teikimas rudens semestrui

2017 01 17 prasymu pateikimasInformuojame, kad studentai, rudens semestre ketinantys kartoti dalyko kursą arba laikyti egzaminą eksternu, privalo  iki rugsėjo 17 d. imtinai pateikti prašymą studijų skyriui per VU MIF prašymų sistemą, kuri pasiekiama adresu https://mif.vu.lt/prasymai.

Įmoka už kurso kartojimą / egzamino laikymą eksternu privalo būti sumokėta iki spalio 1 d., priešingu atveju studentas nebus prileidžiamas prie egzamino, bet tai jo neatleis nuo finansinių įsipareigojimų universitetui.

Įmokos dydį galėsite rasti prisijungę prie VU IS skiltyje STUDIJOS -> Įsakymų išrašai, o įmokos rekvizitus FINANSAI -> Mokėjimo kvitai.