Projektai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete vykdomi įvairių mokslo sričių projektai. Pagrindiniai mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai Lietuvoje yra Lietuvos mokslo tarybos kuruojamos nacionalinės, dvišalio/trišalio bendradarbiavimo, 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veikslų programos priemonės ir kitos programos bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros remiamos Aukštųjų technologijų ir Pramoninės biotechnologijos plėtros programos. Lėšų mokslinei veiklai vykdyti skiria ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įvairios ministerijos, agentūros.

Daugiau informacijos apie projektus ir paskelbtus kvietimus galima rasti VU tinklalapyje: http://www.vu.lt/projektai/

Norėdami užregistruoti savo projektą, siųskite jo aprašymą tinklalapio administratoriui el.paštu webmaster[eta]mif.vu.lt.

Projekto pavadinimas Vadovas Laikotarpis Oficialus tinklalapis
Superkompiuterių naudojimo ekspertizė smulkiam ir vidutiniam verslui (SESAME.NET) Eduardas Kutka 2015-2017

http://sesamenet.eu

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194966_en.html

Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai Konstantinas Pileckas 2012-2016
Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema

Algimantas Juozapavičius 2015 http://nksps.lt
Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas Romas Baronas 2011 - 2015  
Sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, tobulinant odos ir plaučių vėžio diagnostiką IT pagalba Nr. LLB-2-242

Arūnas Stašionis 2012 - 2015 http://www.enpi-cbc.eu
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai

Gintautas Dzemyda 2012 - 2015 http://www.mii.lt/paslaugu_internetas/
UAB „Lokacijos sistemos“

Vladas Rapševičius 2014 http://loksys.eu/
UAB „Ubique calculus“ (liet. Skaičiavimai visur)

Justinas Vygintas Daugmaudis 2014 http://www.ubicalc.eu/
UAB „Nanoavionika“

Laurynas Mačiulis, Vytenis Buzas 2014 http://n-avionics.com/
Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas

  2010 - 2014  
European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE).   Algimantas Juozapavičius 2010 - 2014  
Kompiuterijos katedros studijų programų tarptautiškumo didinimas

Agnė Brilingaitė 2012 - 2014  
Atpažinimo metodų ir besimokančių algoritmų taikymas mobiliuoju įrenginiu užfiksuotų duomenų analizei (galimybių studija) 

  2012 - 2013  
Ekonometrijos bei finansų ir draudimo matematikos studijų programų atnaujinimas pritaikant tarptautinės rinkos poreikiams 

Martynas Manstavičius 2011 - 2013 http://www.mif.vu.lt/katedros/mak/efdra/
Informatikos ir programų sistemų studijų programos kokybės gerinimas Informatikos ir programų sistemų katedros darbuotojai 2013 http://studijugerinimas.lt/
Tarptautiškumas matematikos studijose

Eugenijus Stankus 2011 - 2013  
Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant tarpvalstybinį tyrimų ir plėtros bei inovacijų tinklą ir debesijos kompiuterinę sistemą Nr. LLB-2-142  

Algimantas Juozapavičius 2013 - 2014 http://www.enpi-cbc.eu
VU palydovas „LituanicaSAT-1"

Laurynas Mačiulis, Vytenis Buzas 2012 - 2014 http://www.kosmonautai.lt/
Susietos dalinių paprastųjų bei integrodiferencialinių lygčių sistemos Vladas Skakauskas 2012 - 2014  
Skaičių teorijos analizinių funkcijų reikšmių pasiskirstymai Ramūnas Garunkštis 2012 - 2014  
Medicininės žodinės diagnostikos atpažinimas ir vertimas tekstu Algimantas Juozapavičius 2011 - 2013  
CERN CMS TV internetu Algimantas Juozapavičius 2012 http://www.mif.vu.lt/cern
VU CERN project Algimantas Juozapavičius 2012 http://www.mif.vu.lt/cern-dev/
Baltic Organisation and Network of Innovation Transfer Associations Antanas Mitašiūnas 2009 - 2012  
Inference statistique et teoremes limites pour les processus et champs stochastiques.  Vygantas Paulauskas 2011 - 2012  
Atsitiktinių grafų tyrimai Mindaugas Bloznelis 2011 - 2012  
Kraštiniai Navje-Stokso sistemos uždaviniai neaprėžtose srityse Konstantinas Pileckas 2011 - 2012  
Skaitinis intelektas portfelio algoritmų kūrime finansinių sukrėtimų laikotarpiais Aistis Raudys 2011 - 2012  
Daugelio klasių klaidų kainas įvertinantys atpažinimo metodai saugumo ir rizikos analizėje Aistis Raudys 2011 - 2012  

Analiziniai, kombinatoriniai ir dinaminiai metodai skaičių teorijoje: automorfinės formos, diskrečiosios struktūros ir struktūrinės konstantos

Giedrius Alkauskas (vad. Eugenijus Manstavičius) 2011 - 2012  
Konstruktyvios skaičiavimo sistemos algebriniams skaičiams Paulius Drungilas (vad. Artūras Dubickas) 2011 - 2012  
ShApes, Geometry and Algebra (SAGA) Rimvydas Krasauskas 2008 - 2012  
VirtualLife: Secure, Trusted and Legally Ruled Collaboration Environment in Virtual Life

Vytautas Čyras 2008 - 2011 http://virtuallife.mif.vu.lt/
Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra (InMaDra) Vytautas Čyras 2006 - 2008 http://mif.vu.lt/inmadra