Projektas "Duomenų valdymas ir algoritmai sumaniam transportui" išsamiau

2014 2020 ES veiksmu programa

Projekto kodas: Nr. 01.2.2-LMT-K-718-02-0018

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: dr. Simonas Šaltenis

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019-08-01 – 2023-07-31

Projekto santrauka. Transporto sektorius šiuo metu yra veikiamas gilių pokyčių, kuriuos iššaukia naujos transporto technologijos, tokios kaip elektrinės ir bepilotės transporto priemonės, nauji verslo modeliai, tokie kaip automobilių dalijimosi tinklai, o taip pat pagrindinių transporto elementų visapusis skaitmenizavimas. Sumanūs algoritmai, sukurti panaudojant didžiuosius transporto duomenis, įgalins daug našiau panaudoti transporto infrastruktūrą, sumažins transporto poveikį aplinkai, silpnins šiltnamio efektą ir pagerins transporto paslaugų kokybę.

Projekto tikslas – išrasti naujos kartos elektroninio maršrutų planavimo algoritmus, panaudojus turtingus transporto duomenis. Projektas plėtos elektrinių transporto priemonių maršrutų planavimo algoritmus, automobilių dalijimosi tinklų ir daugiamodalio transporto algoritmus. Projekto dėmesio centre bus pasiūlytų sprendimų plėtojimas, jų našus lygiagretus vykdymas modernia kompiuterine įranga bei jų veikimas, panaudojant ypatingai dinamiškus duomenis. Projekto metu bus plėtojama atviro kodo sistema, kurioje bus integruojami ir demonstruojami sukurti algoritmai ir metodai.

Finansavimo šaltinis.Projektas bendrai finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“.