Tarptautiškumas matematikos studijose

Projekto pavadinimas

Tarptautiškumas matematikos studijose

Projekto vadovas

prof. dr. Eugenijus Stankus

MIF vaidmuo

Vykdytojas

Projekto pradžia

2011.04.30

Projekto pabaiga

2013.04.30

Finansavimo programos pavadinimas

Projektas įgyvendinamas ES ir LR Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VPI-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas" lėšomis.

Programos aprašymas

Tikslas - atnaujinti ir pritaikyti dėstymui anglų kalba I pakopos studijų programą „Matematika ir matematikos taikymai" ir II pakopos studijų programą „Matematika".
es