Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai

Projekto puslapis

http://www.mii.lt/paslaugu_internetas/

Projekto vadovas

prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda

MIF vaidmuo

Partneris

Projekto pradžia

2012.11.15

Projekto pabaiga

2015.09.01

Finansavimo programa

2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA

Programos aprašas

Išplėsti paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose galimybes.

Projekto tipas

Mokslo projektas