Matematikos olimpiados

Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema

Vilniaus universitetas (Matematikos ir informatikos fakultetas) kartu su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis įgyvendino Europos Sąjungos fondų finansuojamą projektą „Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema“ (toliau – NKSPS).

Projekto tikslas – sukurti nacionalinę klinikinių sprendimų palaikymo sistemą ir automatizuoti gydytojų sprendimų procesus, siekti gydytojų darbo optimizavimo, sudaryti sąlygas inovatyviems gydymo metodams taikyti.

Projekto rezultatas – nauja asmens sveikatos priežiūros specialistams skirta e. paslauga. Šios sistemos dėka, medikai galės greičiau ir tiksliau nustatyti diagnozę, paskirti gydymo metodą, nukreipti pacientą tolimesniam specialistų konsultavimui, sutaupyti paciento duomenų analizei skirtą laiką.

NKSPS sukurta kaip platforma, į kurią galima diegti įvairius klinikinių sprendimų įrankius, talpinti ekspertines sistemas, dalintis klinikinėmis žiniomis. Sistema geba automatiškai išanalizuoti pateiktus paciento tyrimų duomenis ir pateikti analizės išvadas – galimas klinikinių sprendimų rekomendacijas, kuriomis asmens sveikatos priežiūros specialistas galės remtis priimant sprendimus dėl paciento ligos diagnozės ar tolimesnio gydymo.

Įgyvendinus NKSPS projektą, įdiegti automatiniai elektrokardiogamų (EKG), elektroencefalogramų (EEG), radiologinių nuotraukų analizės įrankiai, kurie pateikia išvadas dėl galimų kardiologinių ir neurologinių susirgimų, skeletinio amžiaus nustatymo, plaučių ligų ir stuburo iškrypimų, ir pateikia juos gydytojų diagnozei. Duomenų transformacijų posistemė atlieka trijų dimensijų rekonstrukciją iš kompiuterinės tomografijos, magnetinio branduolių rezonanso tomografijos, ultragarsinių tyrimų duomenų. Taip pat sukurtas ir įdiegtas ekspertinių algoritmų modulis, kuriame gydytojai ar institucijos gali kaupti savo turimas žinias apie gydymo būdus ir dalintis jais su kitais sistemos vartotojais. Be klinikinių sprendimų įrankių, NKSPS taip pat turi specifinę duomenų bazę – Žinių banką, kur gali būti kaupiami tipinių susirgimų aprašymai ir naudotojai gali detaliai susipažinti su juos dominančiais atvejais.

Visą informaciją apie „Nacionalinę klinikinių sprendimų palaikymo sistemą“ ir jos panaudojimo galimybes galite rasti projekto tinklapyje - NKSPS.LT.

Projektas remiamas ES regioninės plėtros fondo ir LR lėšomis.

Susiję straipsniai ir pranešimai:

es

VirtualLife: Secure, Trusted and Legally Ruled Collaboration Environment in Virtual Life

Projekto pavadinimas
VirtualLife: Secure, Trusted and Legally Ruled Collaboration Environment in Virtual Life
Projekto puslapis
http://virtuallife.mif.vu.lt/
Projekto vadovas
doc. dr. Vytautas Čyras
MIF vaidmuo
Partneris
Projekto pradžia
2008.01.01
Numatoma projekto pabaigos data
2011.07.31
Finansavimo programos pavadinimas
ES 7-toji bendroji programa
Papildoma informacija apie finansavimą
Networked Media
Programos aprašas
VirtualLife aims to combine a high quality immersive 3D virtual experience with the trustworthiness of a secure communication infrastructure, focusing on the creation of secure and ruled places within the virtual world where important transactions can occur. The system provides the possibility to create and share contents, media, data in a intuitive way, since all actions will be performed in a virtual reality environment by sending the commands in a world defined and created by user himself.
Numatomi rezultatai
The innovative Virtual Reality Engine based on a hybrid peer-to-peer infrastructure that allows the sharing of computational load in experiencing the virtual environment obtaining infrastructural resource optimization and bandwidth reduction. It enhances the platform in terms of robustness, availability, scalability, load balancing. VirtualLife is provided with a Legal Framework that allows to conclude deals and to carry out transaction directly in-world.
Projekto tipas
Mokslo projektas

Tarptautiškumas matematikos studijose

Projekto pavadinimas

Tarptautiškumas matematikos studijose

Projekto vadovas

prof. dr. Eugenijus Stankus

MIF vaidmuo

Vykdytojas

Projekto pradžia

2011.04.30

Projekto pabaiga

2013.04.30

Finansavimo programos pavadinimas

Projektas įgyvendinamas ES ir LR Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VPI-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas" lėšomis.

Programos aprašymas

Tikslas - atnaujinti ir pritaikyti dėstymui anglų kalba I pakopos studijų programą „Matematika ir matematikos taikymai" ir II pakopos studijų programą „Matematika".
es

Kompiuterijos katedros studijų programų tarptautiškumo didinimas

Projekto pavadinimas
Kompiuterijos katedros studijų programų tarptautiškumo didinimas
Projekto vadovas
lekt. dr. Agnė Brilingaitė
MIF vaidmuo
Vykdytojas
Projekto dalyviai
Projekte dalyvauja dėstytojai, dėstantys Kompiuterijos katedros kuruojamų Informacinių technologijų ir Kompiuterinio modeliavimo studijų programų studentams.
Projekto pradžia
2012.04.19
Numatoma projekto pabaigos data
2014.04.19
Finansavimo programos pavadinimas
Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa
Papildoma informacija apie finansavimą
Projektas finansuojamas ES ir LR lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę VP1-2.2-ŠMM-07-K „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas“. Projekto nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-02-070.
Programos aprašas
Projekto tikslas yra atnaujinti pirmosios pakopos studijų programą Informacinės technologijos ir antrosios pakopos studijų programą Kompiuterinis modeliavimas, pritaikant jų dalykus dėstyti anglų kalba, o taip pat diegiant inovatyvius mokymo(si) metodus.
Projekto tipas
Studijų projektas
es

Atpažinimo metodų ir besimokančių algoritmų taikymas mobiliuoju įrenginiu užfiksuotų duomenų analizei (galimybių studija)

Projekto pavadinimas
Atpažinimo metodų ir besimokančių algoritmų taikymas mobiliuoju įrenginiu užfiksuotų duomenų analizei (galimybių studija)
Projekto pradžia
2012.11.26
Numatoma projekto pabaigos data
2013.03.26
Finansavimo programos pavadinimas
"InoČekiai LT"
Papildoma informacija apie finansavimą
Finansuojanti organizacija: Mokslo, inovacijų ir technologijų angetūra. Finansavimo programa: Ekonomikos augimo veiksmų programa; finansavimo priemonė: "Inočekiai LT", VP2-1.3-ŪM-05-K.
Programos aprašas
Kartu su projekto partneriu UAB "Jumsoft" išanalizuoti galimybes sukurti naują ir pažangų prekių ir paslaugų kvituose esančių duomenų fiksavimo metodą, panaudojantį skaitinio intelekto algoritmus, gebančius išmokti užfiksuotus vaizdus sugrupuoti į naudotojo apibrėžtas grupes bei atskirti jų kontekstinę dalį.
Numatomi rezultatai
VU MIF mokslininkų parengta techninė galimybių studija, kuri apims vaizdų apdorojimo galimybių analizę, vaizdų atpažinimo galimybių analizę, besimokančių algoritmų panaudojimo galimybių analizę ir praktinės realizacijos galimybių tyrimą. Projekto metu bus sudarytos prielaidos tolimesniems šios srities MTEP darbams kartu su UAB "Jumsoft", rezultatai ilgainiui palengvins gyventojų asmeninių išlaidų fiksavimo ir analizės procesus.
es

Ekonometrijos bei finansų ir draudimo matematikos studijų programų atnaujinimas pritaikant tarptautinės rinkos poreikiams

Projekto pavadinimas
Ekonometrijos bei finansų ir draudimo matematikos studijų programų atnaujinimas pritaikant tarptautinės rinkos poreikiams (EFDRA)
Projekto puslapis
http://www.mif.vu.lt/katedros/mak/efdra/
Projekto vadovas
doc. dr. Martynas Manstavičius
MIF vaidmuo
Vykdytojas
Projekto dalyviai
Projekte dalyvauja VU MIF Matematinės analizės ir Ekonometrinės analizės katedrų dėstytojai ir doktorantai.
Projekto pradžia
2011.03.31
Numatoma projekto pabaigos data
2013.06.30
Finansavimo programos pavadinimas
Projektas įgyvendinamas ES ir LR Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą" VPI-2.2-ŠMM-07-K priemonės „Studijų kokybės gerinimas, tarptautiškumo didinimas" lėšomis.
Programos aprašas
Projektu siekiama pritaikyti Finansų ir draudimo matematikos bei Ekonometrijos (bakalaurų ir magistrų) programas dėstyti anglų kalba, padidinti jų tarptautiškumą ir populiarumą, įdiegti inovatyvių dėstymo metodų.
Numatomi rezultatai
Atnaujintos FDM ir EKO bakalaurų ir magistrų programos, su įnovatyviais dėstymo metodais supažindinti katedrų dėstytojai ir doktorantai, praktiškai išbandytos programos.
Projekto tipas
Studijų projektas
es

Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai

Projekto puslapis

http://www.mii.lt/paslaugu_internetas/

Projekto vadovas

prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda

MIF vaidmuo

Partneris

Projekto pradžia

2012.11.15

Projekto pabaiga

2015.09.01

Finansavimo programa

2007–2013 M. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PLĖTROS VEIKSMŲ PROGRAMA

Programos aprašas

Išplėsti paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose galimybes.

Projekto tipas

Mokslo projektas