Sidebar

Apeliacijų, ginčų ir etikos pažeidimų nagrinėjimas

Studentams

PIRMAKURSIAMS

Sėkmingai pradžiai >>>

LSP (Lietuvos studento pažymėjimas)

Lietuvos studento pažymėjimą galite užsisakyti čia. Daugiau informacijos galite rasti Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Studentų atstovybės svetainėje.

VU ELEKTRONINIS PAŠTAS ir prisijungimas prie VUSIS

Pasirašius studijų sutartį su VU, įsipareigojate reguliariai naudotis VU el.paštu, registracija vykdoma E. tapatybių valdymo sistemoje. Neturintieji VU elektroninio pašto dėžutės negalės prisijungti prie VU informacinės sistemos (VUSIS) ir registruotis į pasirenkamuosius (PD) ir laisvuosius (LD) dalykus, nematys studijų rezultatų. 

MIF NAUDOTOJO VARDAS IR SLAPTAŽODIS

Kiekvienas MIF studentas pirmų užsiėmimų metu kompiuterių klasėse gauna unikalų MIF naudotojo vardą ir slaptažodį, kurį reikia pasikeisti. Naudotojo vardas susideda iš pirmųjų vardo ir pavardės raidžių bei 4 skaitmenų, pvz. Vardenis Pavardenis – vapaxxxx. Naudotojo vardą galima sužinoti mif.vu.lt/user, o slaptažodį galima pasikeisti mif.vu.lt/passwd arba prie kompiuterių paspaudus Pagalba. Pamiršus slaptažodį, galima jį pasikeisti mif.vu.lt/passwd2 prisijungus su VU el.pašto duomenimis.

ELEKTRONINĖS PASLAUGOS

VU teikiamas e.paslaugas rasite adresu www.epaslaugos.vu.lt. Informaciją apie MIF e.paslaugas (bevielis tinklas, programinė įranga, tapatybė ir pan.) rasite adresu mif.vu.lt/itwiki.

BANKO SĄSKAITA

Kad ateityje būtų galima Jums pervesti stipendiją, atsidarykite sąskaitą viename iš šių bankų: SEB, SWEDBANK, NORD/LB, DANSKE. Tai padarę, užregistruokite savo banko sąskaitą prisijungę prie VUSIS (Prašymas dėl banko sąskaitos užregistravimo).

PASIRENKAMIEJI (PD) ir LAISVIEJI (LD) DALYKAI

Studijų programos susideda iš privalomųjų, pasirenkamųjų ir laisvųjų dalykų. Privalote prisijungę prie VUSIS pasirinkti Jūsų programoje nurodytus pasirenkamuosius (PD) ir (ar) laisvuosius (LD) dalykus. Laiku dalyko nepasirinkęs studentas nesurenka atitinkamo kreditų skaičiaus ir tampa skolininku. Jeigu studijų programoje numatytos kelios pasirenkamųjų (PD) dalykų grupės (A, B, C), reikia rinktis dalykus iš kiekvienos grupės.

AKADEMINĖS SKOLOS

Neišlaikęs egzamino (įskaitos) studentas turi teisę vieną kartą jį (ją) laikyti per pirmąsias dvi naujo semestro savaites. Jeigu vis tiek nepavyksta išlaikyti egzamino, studentas turi kartoti kursą arba laikyti egzaminą eksternu (abiem atvejais studentas turi teisę laikyti egzaminą du kartus bendra tvarka). Neperlaikius egzamino ar gavus neigiamą įvertinimą įgijama akademinė skola. Akademinė skola – žemesnis nei slenkstinis dalyko (modulio) studijų pasiekimų lygmuo, pasiektas akademinio kamieninio padalinio nustatyta tvarka išnaudojus vieną iš šiuose nuostatuose numatytų galimybių: pakartojus dalyką (modulį), perlaikius dalyką (modulį) eksternu po savarankiško kartojimo arba dalyką (modulį) pakeitus kitu. 

APELIACIJŲ, GINČŲ IR ETIKOS PAŽEIDIMŲ NAGRINĖJIMAS

Apeliacijas dėl galutinio dalyko pasiekimo įvertinimo ar procedūrinių pažeidimų nagrinėja MIF Ginčų nagrinėjimo komisija. Nusiskundimus dėl akademinės etikos bendruomenės narių, dirbančių ar studijuojančių fakultete, nagrinėja MIF Akademinės etikos komisija. Daugiau informacijos apie komisijas, skundų/apeliacijų teikimo terminus ieškokite šiame puslapyje.

PROFESINĖ PRAKTIKA

Privaloma profesinė praktika paprastai atliekama paskutiniais studijų metais pagal studijų programos planą ir tvarkoma MIF praktikų sistemoje. Norint praktiką atlikti anksčiau nei numatyta, reikia kreiptis į Studijų skyrių.

NAUDINGOS NUORODOS

- Nemokami vadovėliai el. formatu

Aktuali informacija

Studijos ir negalia

Vienas iš pagrindinių Vilniaus universiteto tikslų – telkti Universiteto akademinę bendruomenę. Vilniaus universitetas yra atviras negaliai ir deda pastangas kurti vienodas studijų sąlygas visiems studijuojantiems.

Džiaugiamės, kad studentai, turintys negalią, vis dažniau yra pasiryžę siekti mokslo aukštumų Vilniaus universitete. Siekiame sudaryti lygiavertes studijų sąlygas visiems aukštojo mokslo siekiantiems studentams. Reikia pastebėti, kad kiekvienais metais gerėja Universiteto fizinės aplinkos prieinamumas, galimybė naudotis įvairiomis kompensacinės technikos priemonėmis studentams, turintiems judėjimo, regos ar klausos sutrikimų. Studentai, turintys negalią, taip pat gali naudotis lankstesnėmis studijų galimybėmis, o prireikus – pasikonsultuoti rūpimais klausimais su šią sritį išmanančiais specialistais.

Būsimi ar esami Vilniaus universiteto studentai, turintys negalią, kviečiami kreiptis stojimo ir studijų, praktikos atlikimo ir kitais klausimais. Studentams yra teikiama finansinė pagalba, organizuojami studijų proceso pritaikymo pagal specialiuosius poreikius darbai. Universitetas mielai pasiruošęs padėti kilus bet kokiems sunkumams ar problemoms studijų proceso metu.

Kviečiame negalią turinčius studentus aktyviai reikšti savo poreikius dėl studijų sąlygų sudarymo, nes dialogo būdu galėsime efektyviausiai užtikrinti specialiųjų poreikių atliepimą ir skatinti orų bei nepriklausomą dalyvavimą akademiniame gyvenime.

 

 

Modernioji matematikos didaktika-senas

Programos tikslas. Rengti aukštos dalykinės kvalifikacijos specialistus, gebančius atlikti tyrimus, moderniai dėstyti matematikos disciplinas taikant inovatyvius metodus ir informacines technologijas.

Studijų programos skiriamieji bruožai: Programa universali – teikiamos  matematikos, informacinių technologijų, dalyko didaktikos ir šiuolaikinio ugdymo žinios, įgūdžiai ir gebėjimai.

Baigus studijas suteikiamas Matematikos magistro laipsnis.

Trumpas studijų programos aprašas.

Reikalavimai stojantiesiems: minimalus išsilavinimas – Socialinių mokslų srities dalyko pedagogikos (matematikos arba informatikos)  arba Fizinių mokslų srities Matematikos ir Informatikos studijų krypčių grupės pagrindinės ar gretutinės krypties  bakalauro laipsnis. Priėmimo konkursinis balas formuojamas iš stojamojo pokalbio pažymio (E) ir diplomo priedėlio pažymių (išskyrus baigiamojo darbo) vidurkio (VS)  taikant formulę E+VS.

Priėmimas

Stojantieji pateikia turimus dokumentus, liudijančius jų išsilavinimą ir įgytus gebėjimus (pagal VU nustatytus reikalavimus stojantiesiems į antrosios pakopos studijų programas):
a) bakalauro diplomą;
b) diplomo priedus.

Egzaminas žodžiu – pokalbis.

 

Studijų programos komitetas:

 • prof. dr. (HP) Valentina Dagienė – pirmininkas
 • prof. habil. dr. Remigijus Leipus
 • prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius
 • doc. dr. Edmundas Mazėtis
 • doc. dr. Romanas Tumasonis - socialinis partneris (Vilniaus kolegija)
 • Studentų atstovė


Atsakinga katedra

Matematikos ir informatikos metodikos katedra

Matematikos ir informatikos mokymas-senas

Programos tikslas: absolventas turi gerai suvokti matematiką, žinoti pagrindinius jos dėsnius ir gebėti juos taikyti; turi būti aukštos kvalifikacijos mokytojas, galintis mokyti matematikos ir informatikos dalykus bendrojo lavinimo mokyklose bei gimnazijose.

Baigus Matematikos ir informatikos mokymo studijų programą studentai geba dirbti kolektyve, lengvai bendrauja su mokiniais, remdamasis matematikos ir informatikos, pedagogikos ir psichologijos žiniomis suprantamai ir aiškiai dėsto savo dalyką, geba parengti dokumentus, yra imlus naujovėms, geba mokytis, naudojasi informacinėmis technologijomis, įsisavinęs pagrindinius statistikos metodus ir moka juos taikyti, geba atlikti tyrimus ir daryti išvadas.

Matematikos ir informatikos mokymo bakalaurai gali tęsti studijas matematikos bei informatikos magistrantūroje.

Absolventas gali dirbti matematikos ir informatikos mokytoju bendrojo lavinimo mokyklose ir gimnazijose bei siekti karjeros srityse, kuriose panaudojamos matematikos, informatikos, psichologijos bei pedagogikos žinios.

Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu.


Studijų programos aprašas

Matematikos ir informatikos mokymas

Dalykų aprašai

Matematikos ir informatikos mokymas 


Studijų programos komitetas

 • doc. dr. (HP) Edmundas Mazėtis - pirmininkas,
 • prof. dr. (HP) Valentina Dagienė,
 • prof. habil. dr. Eugenijus Manstavičius,
 • Regina Rudalevičienė - socialinė partnerė (Lietuvos matematikos mokytojų asociacijos prezidentė),
 • prof. dr. (HP) Gediminas Stepanauskas,
 • Elena Sutkutė, MIM 4 kurso studentė


Atsakinga katedra

Matematikos ir informatikos metodikos katedra

Pagalba studentams

 

Gretutinės studijos

Gretutinės studijos — tai studento, įstojusio nuo 2011 m., galimybė bakalauro studijų metais greta pagrindinės studijų programos studijuoti kitą studijų programą.

Kviečiame rinktis šias gretutinių studijų programas, vykdomas VU MIF:

Bioinformatika Fizinių bei biomedicinos mokslų studijų sričių programų studentams
Matematika Visų studijų programų studentams, išlaikiusiems matematikos valstybinį brandos egzaminą

SVARBU! Pagrindinėje pirmosios pakopos studijų programoje turi būti numatyta galimybė rinktis gretutines studijas, t. y. visiems studentams programoje  „išlaisvinta“ 60 kreditų arba numatyta galimybė sudaryti individualų studijų planą.


Norite sužinoti daugiau? Kreipkitės!

Studijų skyriaus specialistė

Alina Šataitytė-Borysevičienė

Tel. 8 5 219 3056

El. p.


Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos
Sutinku