Mokslinių tyrimų kryptys

Matematikos ir informatikos fakulteto mokslinės kryptys:

Mokslines publikacijos šiose mokslo tyrimų srityse galima rasti VU mokslo publikacijų duomenų bazėje.

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai pagal MIF katedras.

Daugiau informacijos galima rasti VU tinklalapyje.