Disertacijos

Vilniau universiteto matematikos ir informatikos fakultete ruošiami dviejų krypčių doktorantai: informatikos ir matematikos. Jų apgintas disertacijas, suskirstytas pagal gynimo metus, rasite šiame skyriuje. Visas disertacijas, apgintas universitete, galima rasti Lietuvos mokslo tarybos puslapyje.

2016

Informatika

 • DALIUS KRUNGLEVIČIUS. STDP mokymo taikymas erdvinėms bei erdvinėms-laikinėms struktūroms atpažinti.
 • ŽILVINAS LEDAS. Kompiuterinis švytinčių bakterijų struktūros formavimosi tirpale modeliavimas.
 • VYTAUTAS VALAITIS. Roboto judesių gerinimas neuroniniais tinklais.

Matematika

 • LINA DINDIENĖ. Sunkiauodegių atsitiktinių dydžių sumų asimptotinė analizė.
 • AGNEŠKA KORVEL. Bankroto tikimybės diskretaus laiko rizikos modeliui su keliomis skirtingai pasiskirsčiusiomis žalomis.
 • ANTANAS LENKŠAS. Silpnosios Hestono modelio aproksimacijos diskrečiaisiais atsitiktiniais dydžiais.
 • JURIJ NOVICKIJ. Baigtinių skirtumų schemų hiperbolinei lygčiai su integralinėmis nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis stabilumo tyrimas. 
 • ROBERTAS PETUCHOVAS. Asimptotinė ciklinės keitinių struktūros analizė. 
 • AGNĖ REKLAITĖ. Hierarchinio dinaminio faktorinio modelio taikymas globalizacijos efektui vertinti.
 • RAIVYDAS ŠIMĖNAS. Apie dzeta funkcijų a reikšmes. 
 • JŪRATĖ ŠLIOGERĖ. Silpnai priklausomų dydžių sumų diskrečiosios aproksimacijos.

2015

Matematika

 • JOVITA ATSTOPIENĖ. Diskrečiosios universalumo teoremos Rymano ir Hurvico dzeta funkcijoms.
 • VAIDOTAS CHARACIEJUS.Ribinis ilgosios atminties funkcinių tiesinių procesų elgesys.
 • KĘSTUTIS JANULIS. Dirichlė L-funkcijų ir Hurvico tipo dzeta funkcijų mišrus jungtinis universalumas.
 • ERIKAS KARIKOVAS. Hurvico dzeta funkcijų saviaproksimacija.

2014

Informatika

 • STASYS PELDŽIUS. Programų kūrimo procesų vertinimas, naudojant keletą procesų vertinimo modelių.

Matematika

 • SANDRA ČERNYGOVA. Momentų problema periodinei dzeta funkcijai.
 • VYTAUTAS AŠERIS. Tarpines medžiagas naudojančių biojutiklių kompiuterinis modeliavimas.

2013

Informatika

 • VYTAUTAS AŠERIS. Tarpines medžiagas naudojančių biojutiklių kompiuterinis modeliavimas.
 • SVAJŪNAS SAJAVIČIUS. Diferencialinių uždavinių su nelokaliosiomis pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis skaitinė analizė.
 • DAINIUS ŠIMELEVIČIUS. Kompiuterinis sudėtingų biokatalizės procesų biojutikliuose modeliavimas.

Matematika

 • TATJANA BAKŠAJEVA. Asimptotiniai skirstiniai Evenso tikimybės atžvilgiu.
 • KRISTINA KAULAKYTĖ.Stacionari Navjė-Stokso sistema su nehomogenine kraštine sąlyga srityse su nekompaktiškais kraštais.
 • NERINGA KLOVIENĖ. Antrojo laipsnio skysčių tekėjimo uždavinio nestacionarūs Puazeilio tipo sprendiniai cilindrinėse srityse.
 • VALENTAS KURAUSKAS. Du atsitiktinių grafų modeliai.
 • JURGITA MARKEVIČIŪTĖ. Beveik nestacionarių procesų asimptotiniai rezultatai.
 • LAURA PAULIONIENĖ. Erdvės - laiko duomenų statistinis modeliavimas, pagrįstas laiko eilučių parametrų erdviniu interpoliavimu.
 • DONATA PUPLINSKAITĖ. Autoregresinių procesų ir atsitiktinių laukų su baigtine arba begaline dispersija agregavimas.
 • PAULIUS ŠARKA. Retų aibių aritmetinės savybės.
 • JONAS ŠIURYS. Tiesinės rekurenčiosios sekos sudarytos iš sudėtinių skaičių.
 • ALBERTAS ZINEVIČIUS. Kreivės virš skaičių kūnų ir jų sveikųjų skaičių žiedų.

2012

Informatika

 • POVILAS DANIUŠIS. Požymių išskyrimas optimizuojant priklausomumo struktūrą.
 • VALDAS JASAITIS. Savaiminių frontų osciliuojančiuose nuliniuose laukuose kompiuterinis modeliavimas.
 • LAURA SAVIČIENĖ. Norminių taisyklių pažeidimo modeliavimo ir vizualizavimo tyrimas sprendimų paramai lėktuvo kilimo ir tūpimo fazėse.

Matematika

 • EUGENIJA BIELIAUSKIENĖ. Bankroto tikimybė ir Gerber-Shiu funkcija diskretaus laiko rizikos modeliui su skirtingai pasiskirsčiusiomis žalomis.
 • ANDRIUS ČIGINAS. Pozicinių statistikų tiesinių kombinacijų skirstinių aproksimacijos baigtinėse populiacijose.
 • JONAS JANKAUSKAS. Polinomų aukščiai.
 • ANDRIUS GRIGUTIS. Lercho ir Selbergo dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymai.
 • JUSTAS KALPOKAS. Rymano dzeta funkcijos ir Dirichlet L-funkcijų diskretieji momentai.
 • AIVARAS NOVIKAS. Sudėtinių skaičių laipsniai sveikųjų skaičių sekose.

2011

Informatika

 • EVELINA GAIDAMAUSKAITĖ. Kompiuterinis daugiapakopių reakcijų kinetikos biojutikliuose modeliavimas.
 • KAROLIS PETRAUSKAS. Kompiuterinis sudėtinės geometrijos biojutiklių modeliavimas

Matematika

 • POVILAS BANYS. Ribinės teoremos tiesiniams atsitiktiniams laukams panaudojant Beveridge-Nelson dekompoziciją.
 • ALESIA KOLUPAYEVA. Normuotų parabolinių formų L funkcijų sąsūkų reikšmių pasiskirstymas.
 • JŪRATĖ PETRAUSKIENĖ. Priklausomų atsitiktinių dydžių sumų aproksimavimas Puasono tipo matais.
 • MILDA PRANCKEVIČIŪTĖ. Aukšto dažnio duomenų agregavimas ir vertės pokyčio rizika.
 • IRMA RASTENĖ. Autoregresinio modelio pasikeitusio segmento testavimas ir vertinimas.
 • JELENA SALNIKOVA. Gerber-Shiu diskontuotos baudos funkcijos tyrimas.

2010

Informatika

 • TOMAS ANBINDERIS. Kai kurių lietuvių kalbos teksto kirčiavimo aspektų matematinis modeliavimas.
 • ADOMAS BIRŠTUNAS. Sekvenciniai skaičiavimai bdi logikoms su efektyvia ciklų paieška
 • ANDREJ KISEL. Asmens identifikavimas pagal pirštų atspaudus ir balsą.
 • RIMANTAS KYBARTAS. Daugelio klasių atpažinimas naudojant klasifikatorius poroms.
 • JUSTAS KRANAUSKAS. Asmens identifikavimas pagal veidą ir akies rainelę.
 • INDRĖ ŽLIOBAITĖ. Adaptyvus mokymo imties formavimas

Matematika

 • JULIJA KARALIŪNAITĖ. Reikšmių pasiskirstymo teoremos periodinei dzeta funkcijai.
 • INGA MASIULAITYTĖ. Regresiniai ir degradaciniai modeliai patikimumo teorijoje ir išgyvenamumo analizėje.
 • VIKTOR SKORNIAKOV. Asimptotiškai homogeninės Markovo grandinės

2009

Informatika

 • TOMAS PLANKIS.Kompiuteriniai skaičiavimai kai kurioms sekoms ir polinomams.
 • MANTAS PUIDA. Kompiuterinis struktūrinių inovacijų biojutikliuose modeliavimas.

Matematika

 • GIEDRIUS ALKAUSKAS. Kai kurie skaičių teorijos uždaviniai.
 • VIOLETA BALINSKAITĖ. Diskrečios ribinės teoremos Rymano dzeta funkcijos Melino transformacijoms.
 • KRISTINA BRUŽAITĖ. Kai kurie tiesiniai laiko eilučių modeliai su nestacionaria ilgąja atmintimi (eksternu).
 • DANUTĖ REGINA GENIENĖ. Lercho dzeta funkcijų su algebriniu iracionaliuoju parametru ribinės teoremos (eksternu).