Sidebar

Mokslinių tyrimų kryptys

Matematikos ir informatikos fakulteto mokslinės kryptys:

  • Skaičių teorija ir tikimybinė skaičių teorija
  • Tikimybių teorija, statistika ir kombinatorika
  • Diferencialinės lygtys ir jų taikymai
  • Informatika ir informacinės visuomenės technologijos

Mokslines publikacijos šiose mokslo tyrimų srityse galima rasti VU mokslo publikacijų duomenų bazėje.

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai pagal MIF katedras.

Daugiau informacijos galima rasti VU tinklalapyje.