Sidebar

Akademiko Vytauto Statulevičiaus stipendija

2017 02 09 V.Statuleviciaus stipendija

Kviečiame matematikos ir statistikos studijų programų studentus dalyvauti konkurse Akademiko Vytauto Statulevičiaus stipendijai gauti.

Kandidatai stipendijai gauti pateikia:

• prašymą instituto direktoriaus vardu;
• duomenis apie baigtų semestrų studijų programos dalykų įvertinimus;
• dvi fakulteto, kuriame mokomasi, dėstytojų rekomendacijas;
• turimų mokslo darbų sąrašą ir jų kopijas;
• kitus pretendento manymu svarbius dokumentus.

Dokumentai priimami iki 2017 m. vasario 24 d. adresu:
Akademijos g. 4, 333 kab., 08663 Vilnius.
Tel. ir el. paštas pasiteirauti: (8 5) 210 9340, .

Daugiau informacijos galite rasti čia

Dalyvauk programavimo olimpiadose!

2017 02 02 Open Cup programavimasKviečiame dalyvauti komandinėse Open Cup serijos programavimo varžybose, kurių metu dalyviai sprendžia uždavinius sudarydami jų sprendimo išbaigtas programas. Sudarytos programos siunčiamos testavimo sistemai, kuri patikrina programos teisingumą. Viskas vykdoma automatiniu režimu internete. Užduočių formuluotės pateikiamos anglų kalba, varžybose naudojamos programavimo kalbos: Free Pascal, Delphi, C/C++, Java, Python, Perl.

Šios varžybos – tai pasiruošimas pirmajai Lietuvos studentų programavimo olimpiadai (http://informatika.vgtu.lt/?page_id=767), kuri įvyks balandžio mėn., bei Pasaulinei olimpiadai, kuri vyksta rudenį. Norime pasidžiaugti, kad šiais metais VU MIF 1-oji komanda pirmą kartą istorijoje pateko į Pasaulinės olimpiados finalą (http://naujienos.vu.lt/vu-studentai-pateko-i-pasaulines-programavimo-olimpiados-finala/).

Komandą gali sudaryti iki trijų narių. Dalyvauti kviečiami visų kursų VU MIF ir kitų fakultetų studentai. Prisijungti galite nuo bet kurio etapo.

Open Cup serija tęsiasi visus mokslo metus - rudens semestrą įvyko 9 etapai, pavasario semestrą planuojami dar 7-8 etapai. Varžybos vyksta sekmadieniais VU MIF STSC kompiuterių klasėse (Šaltinių g. 1A). Vieno etapo trukmė – 5 valandos. Preliminarus pirmųjų etapų tvarkaraštis:

 

Etapo nr. Data Laikas*
10 2017-02-05 10:00
11 2017-02-12 10:00
12 2017-02-19 10:00

 

* - prašome atvykti bent 30 min. iki varžybų pradžios.

Registruotis prašome el. paštu (tema: Open Cup: 2017 pavasaris). Nurodykite savo vardą, pavardę, kursą ir studijų programą. Galite iš karto susiburti į komandas (tuomet papildomai atsiųskite ir komandos pavadinimą), priešingu atveju komandas sudarysime patys. Varžybose gali išlikti tos pačios (arba šiek tiek pakeistos) ankstesnės dalyvių komandos.

Taip pat aktyviai dalyvaujame ir Codeforces turnyruose (tiek individualiai, tiek komandomis; http://codeforces.com/contests), programavimo stovyklose, kitose atvirose tarptautinėse olimpiadose. Paskutiniųjų mokslo metų MIF komandų pasirodymus galite peržiūrėti čia: http://www.mif.vu.lt/~vladas/Olimpiados/

 Prisijunk prie mūsų!

Studente, ar jau užpildei apklausą apie studijas?!

2017 02 01 ApklausosStudentų apklausa apie studijas universitete ir rudens semestre studijuotus dalykus tęsiasi iki vasario 10 d. 

Jūsų nuomonė yra svarbi tobulinant studijas. Prie apklausos anketos prisijungsite VU IS (https://is.vu.lt).

Jei kyla klausimų, rašykite .

Primename, kad studentai privalo naudoti VU paštą

2017 01 06 mif.stud.vu.lt

SUŽINOK! VU el. pašto dėžutės yra vardinės, skiriami adresai VU studentams: (pavyzdžiui, ). Tikslų savo VU el. pašto adresą visuomet galite pasitikrinti prisijungę prie VU IS.

PRISIJUNK! VU pašto dėžutę galite pasiekti ne tik prisijungę per https://webmail.vu.lt, bet ir susikonfigūravę Gmail paskyrą - instrukciją kaip tai padaryti galite rasti čia.

SUSIKURK! Jeigu visdar nesate susikūrę savo VU el. pašto dėžutės, daugiau informacijos galite rasti čia: https://mif.vu.lt/lt3/studijos/studiju-programos/1739-pirmakursiams#el-paštas-ir-vu-is

 

Pasirašydami studijų sutartį, įsipareigojote naudoti universiteto pašto dėžutę, kadangi kitu atveju fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.

 

Kęstučio Liubinsko netekus

2017 01 03 K.Liubinsko netektis2017 m. sausio 2 d., eidamas 61-uosius metus, neatlaikęs kovos su sunkia ir varginančia liga, mirė Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Matematinės analizės katedros dėstytojas dr. Kęstutis Liubinskas (1956-03-12 - 2017-01-02). Fakulteto visuomenė neteko mielo kolegos, puikaus pedagogo, nuoširdaus ir draugiško žmogaus.

K. Liubinskas gimė 1956 m. kovo 12 dieną Marijampolėje. 1979 m. baigė Vilniaus universiteto matematikos fakultetą, 1987 metais apgynęs kandidatinę disertaciją , savo gyvenimą ir darbą susiejo su Vilniaus universitetu, pagrindinį dėmesį skirdamas pedagoginei ir metodinei veiklai. Skaitė studentams matematinės analizės, funkcinės analizės, rizikos teorijos, finansų matematikos, diskrečiosios matematikos, kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos, realaus kintamojo funkcijų teorijos ir kitus kursus. Kęstutis kruopščiai ruošdavosi paskaitoms, artimai bendraudavo su studentais, buvo jų mėgiamas ir vertinamas dėl savo mokėjimo aiškiai ir nuosekliai dėstyti mintis. Jis parengė metodines priemones „Konforminiai atvaizdžiai“, „Matematika visiems“ ir kt. Daug laiko skyrė darbui su mokiniais: skaitė paskaitas Vilniaus Licėjuje, daugelį metų vadovavo matematikos egzamino vertinimo grupėms Nacionaliniame egzaminų centre, dalyvavo organizuojant moksleivių respublikines olimpiadas.

Kęstučio Liubinsko mokslinė veikla susijusi su atsitiktinių elementų Banacho erdvėse tyrimais. Moksliniai rezultatai paskelbti tarptautiniu mastu pripažintuose žurnaluose. Kęstutis kartu su kolegomis pastoviai dalyvaudavo tarptautinėse ir respublikinėse konferencijose bei seminaruose.

Šviesus Kęstučio Liubinsko – doro, sąžiningo dėstytojo, paprasto ir nuoširdaus žmogaus – atminimas, santūri jo šypsena visuomet išliks bendradarbių širdyse.


Matematikos ir informatikos fakultetas


Velionio urna bus pašarvota sausio 4 d., trečiadienį, 17 val. Šv. Petro ir Povilo bažnyčios 4 šarvojimo salėje, laidotuvės vyks ketvirtadienį 13 val. Kairėnų kapinėse Vilniuje.

Sveikiname su naujaisiais metais!

2016 12 31 Nauji metaiLinkime, kad naujaisiais Gaidžio metais susiimtumėte ir pasitelkę šio paukščio pasitikėjimą savimi pasiektumėte visų savo tikslų!

Iškilmingai pagerbti geriausi VU mokslininkai ir dėstytojai

2016 12 24 A.Brilingaite

Sveikiname MIF dėstytoją Agnę Brilingaitę, kuri išrinkta geriausia 2016 metų MIF dėstytoja!

Gruodžio 23 d. Mažojoje auloje surengtos tradicinės iškilmingos senųjų metų palydėtuvės. Renginyje pagerbti 2016 metais labiausiai nusipelnę Vilniaus universiteto bendruomenės nariai, išdalytos Rektoriaus premijos, pasveikinti geriausi fakultetų dėstytojai, įteikti profesorių emeritų diplomai.

VU Tarybos pirmininkas Rimantas Kraujalis savo kalboje pabrėžė universiteto siekį būti sėkmingam ir klestinčiam. Tačiau, pasak pirmininko, sėkmė neateina savaime, tam būtinos permainos, tinkami atsakai į išorinius ir vidinius iššūkius. „Pokyčiai inicijuojami ir daromi ne tam, kad kas nors nukentėtų, o tam, kad bendruomenė laimėtų. Dabar didžioji dalis diskusijų, vykstančių dėl permainų, yra apie galimus nukentėjimus. Tai mums visiškai nesuprantama. Taryba kviečia bendruomenę aktyviau svarstyti pozityvius permainų aspektus ir aktyviai dalyvauti jas įgyvendinant. Mahatma Gandhi yra pasakęs: „Jeigu nori, kad pasaulis keistųsi, pats tapk pokyčiu.“ Remdamasis savo patirtimi, dar pridurčiau: „Jeigu nori sau patinkančių pokyčių, juos inicijuok ir įgyvendink, kitaip teks vargti su kitų sugalvotais ir primestais.“ Tad kasdien ženkime bendrus žingsnelius į mūsų universiteto sėkmę“, – ragino R. Kraujalis.

VU rektorius prof. Artūras Žukauskas apžvelgė nuveiktus darbus ir padėkojo universiteto bendruomenės nariams už jų indėlį į sėkmingą universiteto veiklą. Šventinį vakarą rektorius vardijo ir būsimus darbus: universiteto vidinės struktūros modernizavimą, darbo užmokesčio reformą, leidybos pertvarką, metinius veiklos valdymo pokalbius. „Laukia iššūkiai dėl Lietuvos universitetų tinklo optimizavimo. Mūsų kryptis – Vilniaus universiteto, kaip pagrindinio šalies proto terminalo, ir kitų Lietuvos universitetų, kurie savo darbais įrodę, kad sugeba konkuruoti tarptautinėje studijų ir mokslinių tyrimų erdvėje, vertės didinimas, atvirumas geriausiems šalies mokslininkams, naujos kartos mokytojų rengimas, – minėjo rektorius. – Suprantu, kad permainos kelia daug įtampos, tačiau Vilniaus universitetas gali didžiuotis savo išsilavinusia, kritiška ir įžvalgia bendruomene. Su kiekvieno iš jūsų įsitraukimu svarbius ir aiškiai nusistatytus tikslus pasiekti kur kas lengviau. Ir nors šie metai mus palieka turbūt su daugiau klausimų nei atsakymų, tikiu, kad dirbdami kartu pastaruosius rasime daug lengviau“, – sakė rektorius.

Senato pirmininkė prof. Dainora Pociūtė-Abukevičienė priminė, kad 2017-ieji paskelbti Reformacijos metais, minėsime istorinį 500 metų reformacijos jubiliejų. Ji įžvelgė ir prasmingą paralelę. „Numatoma, kad kitais metais turėtų būti įgyvendintos ir mūsų universiteto reformos pagal patvirtintą universiteto strateginį planą. Reformos Reformacijos metais – palankus istorinis kontekstas“, – teigė Senato pirmininkė. Ji linkėjo mokytis iš reformacijos asmenybių, lavinti ir lavintis atskleidžiant savo vertę, būti asmeninio, pilietinio ir politinio gėrio pusėje, žvelgti į studijas ir mokslą kaip į pašaukimą bei savo vertingumo išraišką. „Universitetas naujųjų laikų Europoje visada buvo ir tebėra pagrindinė asmenybių ugdymo erdvė. Gyvenkime joje atsakingai ir tęskime seniausias Lietuvos akademines tradicijas nuosekliai, kūrybiškai, viltingai“, – linkėjo prof. D. Pociūtė-Abukevičienė.

Profesoriaus emerito vardai šiemet suteikti:
Komunikacijos fakulteto profesoriui Domui Kaunui,
Medicinos fakulteto profesoriui Vaidučiui Kučinskui,
Biochemijos instituto profesoriui Juozui Kuliui.

Rektoriaus mokslo premijos laureatais tapo:
Istorijos fakulteto docentas Donatas Brandišauskas,
Taikomųjų mokslų instituto profesorius Eugenijus Gaubas,
Fizikos fakulteto docentas Vygintas Jankauskas,
Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius Aivaras Kareiva,
Filosofijos fakulteto docentas Evaldas Kazlauskas,
Gyvybės mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas Saulius Klimašauskas,
Gyvybės mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas Daumantas Matulis,
Gyvybės mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas Virginijus Šikšnys,
Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyriausioji mokslo darbuotoja Gražina Tautvaišienė.

Rektoriaus premija apdovanoti jaunieji mokslininkai:
Gyvybės mokslų centro vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Inga Griškova-Bulanova,
Gyvybės mokslų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas dr. Marius Dagys,
Chemijos ir geomokslų fakulteto docentas dr. Artūras Katelnikovas,
Chemijos ir geomokslų fakulteto lektorius dr. Andrej Spiridonov.

Geriausiais 2016 metų dėstytojais paskelbti:
Fizikos fakulteto profesorius Kęstutis Arlauskas,
Filologijos fakulteto lektorė dr. Rasa Baranauskienė,
Užsienio kalbų instituto docentė Lina Bikelienė,
Matematikos ir informatikos fakulteto lektorė dr. Agnė Brilingaitė,
Istorijos fakulteto lektorius dr. Norbertas Černiauskas,
Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorė Inga Čikotienė,
Medicinos fakulteto docentė Jūratė Dementavičienė,
Teisės fakulteto lektorė Justyna Levon,
Kauno humanitarinio fakulteto lektorė dr. Laura Niedzviegienė,
Ekonomikos fakulteto profesorė Regina Paliulytė,
Chemijos ir geomokslų fakulteto docentė Regina Prapiestienė,
Komunikacijos fakulteto lektorius dr. Saulius Preidys,
Filosofijos fakulteto profesorius Marius Povilas Šaulauskas,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentas Deivydas Šlekys,
Orientalistikos centro lektorius dr. Deimantas Valančiūnas.

Šaltinis: http://naujienos.vu.lt/metams-baigiantis-iskilmingai-pagerbti-geriausi-vu-mokslininkai-ir-destytojai/

Prisiekė naujas VU Tarybos narys prof. Konstantinas Pileckas

2016 12 14 PileckasNaujuoju Vilniaus universiteto (VU) Tarybos nariu išrinktas prof. Konstantinas Pileckas. Jis atstovaus fizinių ir technologijos mokslų ir studijų plėtros interesų sričiai. Naujasis VU Tarybos narys gruodžio 13 d. prisiekė Senate ir oficialiai įgijo Tarybos nario teises ir statusą.

Prof. K. Pileckas – VU Matematikos ir informatikos fakulteto profesorius, Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedros vedėjas, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. Profesorius yra vienas produktyviausių pastarojo dešimtmečio šalies matematikų, „Mini Nobelio“ (2016) laureatas, pirmasis nepriklausomos Lietuvos mokslininkas, pagal aukštus vakarietiškus reikalavimus apgynęs habilituoto daktaro disertaciją Vakarų Europoje – Paderborno universitete Vokietijoje. Matematikas plėtoja klampaus skysčio dinamikos matematinių modelių tyrinėjimus, kurie itin domina medikus, nes gali padėti išsiaiškinti kraujotakos sistemoje vykstančius fizinius procesus. Mokslininkas atgaivino ir diferencialinių lygčių su dalinėmis išvestinėmis mokyklą. Jo mokslinė veikla davė svarių rezultatų tiriant daugiau nei 80 metų neišsprendžiama laikytą (suformuluota 1933 m.) Lerė (Leray) problemą. Prof. K. Pileckas laikomas vienu geriausių pasaulyje Navjė-Stokso lygčių sistemos specialistų.

Prof. K. Pileckas – labai aktyvus mokslininkas, publikavęs mokslinius darbus iš diferencialinių lygčių ir matematinės fizikos sričių geriausiuose matematikos žurnaluose, tokiuose kaip „Annals of Mathematics“, „Mathematische Annalen“, „Journal für die reine und angewandte Mathematik“, „Archive for Rational Mechanics and Analysis“.

Prof. K. Pileckas ir jo indėlis į mokslą plačiai žinomi užsienyje. Profesoriaus 60 metų jubiliejaus proga Feraros mieste (Italija) surengta tarptautinė matematikos konferencija. VU mokslininkas yra žurnalų „Lithuanian Mathematical Journal“, „Mathematical Modelling and Analysis“ ir „Journal of Mathematical Fluid Mechanics“ redkolegijų narys, monografijos, vadovėlio ir apie 100 straipsnių tarptautiniuose leidiniuose autorius. Matematiko 28 metų darbų ciklas „Klampaus skysčio tekėjimo begalinėse srityse matematiniai modeliai“ 2006 m. įvertintas Lietuvos mokslo premija.

Centrinė rinkimų komisija gruodžio 1 d. patvirtino VU Tarybos nario – universiteto dėstytojo ar mokslo (meno) darbuotojo, atstovaujančio fizinių ir technologijos mokslų ir studijų plėtros interesų sričiai, rinkimų rezultatus. Lapkričio 29–30 d. šešiuose VU kamieniniuose akademiniuose padaliniuose vykusiame universiteto Tarybos nario rinkimų pakartotiniame balsavime (antrajame ture) dalyvavo 227 iš 295 į rinkėjų sąrašus įtrauktų asmenų (76,95 proc. visų rinkėjų). Prof. K. Pileckas surinko 112 balsų (49,33 proc.), Fizikos fakulteto prof. Valdas Šablinskas – 110 balsų (48,46 proc.).

(Miglės Slėnytės nuotrauka)

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos