Sidebar

Prasideda rinkimai į VU MIF Tarybą

MIF rinkimų komisija informuoja, kad rugsėjo 24 d. prasideda rinkimai į VU MIF Tarybą.

Šie rinkimai organizuojami vadovaujantis Vilniaus universiteto Kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašu, VU MIF nuostatais, VU Centrinės rinkimų komisijos nutarimais.

Iš Vilniaus Universiteto kamieninių akademinių padalinių tarybų narių rinkimų tvarkos aprašo:„15. Teisę kelti kandidatus ar išsikelti į Padalinio tarybos narius turi kiekvienas Padalinio rinkėjas. Tuo tikslu Padalinio rinkėjas ar Padalinio rinkėjų grupė teikia raštišką pasiūlymą Padalinio rinkimų komisijai...“.

Informuojame, kad kandidatų kėlimas vyksta nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 26 d., atsiunčiant raštišką pasiūlymą ar prašymą dėl kandidato iškėlimo (ir sutikimą tapti kandidatu) el. paštu: ir .

Pagal VU MIF nuostatus, MIF Tarybos nariais (-ėmis) keturių metų kadencijai bus renkama 18 asmenų, tarp kurių:

  • ne mažiau kaip 4 Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys profesoriai ir/ar vyriausieji mokslo darbuotojai;
  • ne mažiau kaip 4 Fakultete dirbantys Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys docentai ir/ar vyresnieji mokslo darbuotojai;
  • 1 socialinių partnerių atstovas;
  • 4 Fakulteto studentų atstovai pagal Statuto 21 straipsnio 11 dalies reikalavimus;
  • Dekanas (narys pagal pareigas).

VU MIF nuostatų 17 punkto:Kiekvienam Fakulteto šakiniam akademiniam padaliniui turi atstovauti po 3 atitinkamame padalinyje dirbančius Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkančius akademinės bendruomenės narius, iš kurių bent vienas profesorius ar vyriausiasis mokslo darbuotojas ir bent vienas docentas ar vyresnysis mokslo darbuotojas.“

Taip pat Padalinio rinkėjas ar Padalinio rinkėjų grupė gali teikti raštišką pasiūlymą dėl socialinio partnerio Padalinio rinkimų komisijai.

MIF Rinkimų komisija nustato šias rinkimų datas, terminus ir sąlygas:

  • MIF Tarybos rinkimai vyks 2021 m. lapkričio mėn. 10 d.
  • Kandidatų kėlimas vyks nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 26 d.
  • Raštišką pasiūlymą ar prašymą dėl kandidato iškėlimo (ir sutikimą tapti kandidatu) laisva forma, nurodant kandidato vardą, pavardę, užimamas pareigas, siųsti MIF Rinkimų komisijai el. paštu:  ir .
  • Nuo spalio 28 d. visų kandidatų į MIF Tarybą sąrašai bus skelbiami MIF svetainėje.
  • Balsavimas rinkimų dieną vyks elektroniniu būdu, pagal detaliai nustatytą tvarką, detalesnė informacija bus paskelbta prieš rinkimus.

Kiekvieno instituto siūlomų kandidatų sąraše turėtų būti ne mažiau kaip 3 kandidatai, iš kurių bent vienas profesorius ar vyriausiasis mokslo darbuotojas ir bent vienas docentas ar vyresnysis mokslo darbuotojas.

MIF rinkėjų sąrašas parengtas vadovaujantis Vilniaus universiteto Statuto 12 straipsnio 4 dalimi.

Ar esate Statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantis akademinės bendruomenės narys, galėsite pasitikrinti prisijungę prie VU Intraneto.

Pasikeitus epidemiologinei situacijai ir atsiradus kitų svarbių aplinkybių balsavimo sąlygos gali keistis.


MIF rinkimų komisija:

Šarūnas Repšys,

Viktor Medvedev,

Anastasija Volkova (studentų atstovė).

2021-09-24

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos