COVID-19: aktuali informacija studentams ir darbuotojams

2020 03 25 Virusas380x250

Atsižvelgdamas į esamą epidemiologinę situaciją šalyje, jos neapibrėžtumą ir iš to kylantį nerimą, taip pat siekdamas užtikrinti koronaviruso plitimo prevenciją mūsų universitete, Senatas apsisprendė, kad visos studijų veiklos Vilniaus universitete iki šio rudens semestro pabaigos bus vykdomos nuotoliniu būdu.

!! Visos studijų veiklos 2020/2021 m.m. pavasario semestre Matematikos ir informatikos fakultete bus vykdomos nuotoliniu būdu.

! Prašome Matematikos ir informatikos fakulteto darbuotojus ir studentus aktyviai tikrinti VU elektroninį paštą.

Visą ir nuolat atnaujinamą su darbu ir studijomis koronaviruso situacijoje susijusią informaciją rasite: https://www.vu.lt/covid-19

Studijų reglamentavimo pasikeitimai

Laikinieji studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų taikymo 2020–2021 studijų metų rudens semestre pakeitimai:

  • dalyko (modulio) apraše nurodyti pasiekimų vertinimo būdai, tvarka, vertinimo kriterijai ir atsiskaitymo reikalavimai gali būti keičiami semestro metu, jei to reikia dalyko (modulio) siekinių pasiekimui užtikrinti. Dalyko (modulio) dėstytojas apie pasikeitimus privalo informuoti studentus, studijų programos komitetą ir kamieninio akademinio padalinio administraciją;
  • studijų pasiekimų vertinimas galėtų būti vykdomas ne tik raštu, raštu ar žodžiu, bet ir tik žodžiu, tokį atsiskaitymą įrašinėjant;
  • iki šiol taikyta nuostata dėl nuotolinių paskaitų įrašymo privalomumo – keičiama. Paliekama galimybė kamieninių akademinių padalinių administracijai, dėstytojams, atsižvelgiant į konkrečią situaciją ir dėstomų dalykų specifiką, patiems pasirinkti kokybiškiausią ir efektyviausią žinių pateikimo studentams formą ir būdus.

Kiti svarbūs studijų procesą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimai:

  • nereikės pateikti spausdintų rašto ir baigiamųjų darbų, visi darbai bus pateikiami naudojantis Vilniaus universiteto studijų informacine sistema;
  • ten, kur kamieniniai akademiniai padaliniai apsispręs, gynimai galės būti vykdomi nuotoliniu būdu ir atšaukus karantino laikotarpiui taikomus ribojimus.

Studijų veiklų planavimas, organizavimas ir vykdymas 2020–2021 studijų metų rudens semestre

Rudens semestras vyksta besitęsiančios pandemijos akivaizdoje, todėl privalu laikytis atitinkamų saugumo reikalavimų. Studijų proceso pritaikymui ir sklandesnei koordinacijai parengtos Studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo Vilniaus universitete 2020–2021 studijų metų rudens semestro metu taisyklės.

Informacija dėstytojams

Kaip pereiti prie nuotolinio mokymo

Pagrindiniai įrankiai nuotoliniam mokymui

Mokymai

Atsiskaitymų organizavimas

Baigiamųjų darbų gynimo nuotoliniu būdu organizavimas

Svarbiausi kontaktai

E. mokymo technologijų taikymo klausimais jus pakonsultuos jūsų kolegos

Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas

Gintautas Tamulevičius, Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų instituto docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas,

Informatikos institutas

Agnė Brilingaitė, Informatikos instituto docentė,

Kristina Lapin, Informatikos instituto docentė,

Matematikos institutas

Aldona Skučaitė, Matematikos instituto asistentė,

Martynas Manstavičius, Matematikos instituto docentas, vyresnysis mokslo darbuotojas, 

Taikomosios matematikos institutas

Andrius Buteikis, Taikomosios matematikos instituto jaunesnysis asistentas, laborantas, doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas,

Vytautas Miežys, Taikomosios matematikos instituto doktorantas,

Informacija studentams

Pagrindiniai įrankiai nuotoliniam mokymuisi

Praktiniai patarimai

Parama

Esantiems užsienyje

Studijų skyriaus kontaktai

Kilus papildomiems klausimams, kreipkitės į MIF Studijų skyriaus darbuotojas

Studijų veiklų planavimo, organizavimo ir vykdymo VU 2020–2021 studijų metų rudens semestro metu taisyklės

MIF Studijų skyriaus darbas rudens semestro metu

Rudens semestro metu MIF Studijų skyrius dirba nuotoliniu būdu.

Būtiniems susitikimams darbo vietoje, kviečiame registruotis. Praneškite dėl savo būtino apsilankymo el. paštu ir suderinsime tinkamą laiką.

Darbo vietoje aptarnaujami tik veido kaukes ir apsaugines veido priemones dėvintys asmenys. Draudžiama lankytis esant peršalimo ligų požymiams, pakilusiai temperatūrai.

Visais su studijomis susijusiais klausimais galite kreiptis el. paštu arba tel. (8 5) 219 3055.

Reikalavimai lankytojams ir juos aptarnaujantiems VU darbuotojams

Atsižvelgdama į infekcijos COVID-19 plitimo grėsmę, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimus dėl karantino paskelbimo ir siekdama apsaugoti bendruomenės narių sveikatą, koronaviruso prevencijai universitete skirta darbo grupė nusprendė, kad visa veikla iki gruodžio 31 d. turi būti tęsiama nuotoliniu būdu.

Darbuotojų veikla universiteto patalpose karantino metu gali vykti tik tais atvejais, kai atitinkamas funkcijas (darbą) būtina atlikti darbo vietoje. Tuomet vienu metu kabinete turėtų dirbti ne daugiau kaip 1 darbuotojas.

Nerekomenduojama būti fizinėse darbo vietose rizikos grupėms priskiriamiems asmenims (pvz., sergantiems lėtinėmis ar onkologinėmis ligomis ir kt.), o tiems, kuriems pasireiškia ligos simptomai (karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas), atvykti draudžiama.

Visi renginiai, susitikimai, susirinkimai universitete turi būti vykdomi tik nuotoliniu būdu..

Jeigu fizinis kontaktas neišvengiamas (pvz., perduodant dokumentus, įrangą ar pan.), kontaktuojantiems asmenims būtina dėvėti veido apsaugos priemones ir po kiekvieno fizinio kontakto išvėdinti patalpas.

Labai svarbu vėdinti visas patalpas. Todėl po kiekvieno apsilankymo darbo vietoje, išeinant reikia palikti atvertą langą ar kitaip pasirūpinti patalpos išvėdinimu ir išeinant apie tai informuoti pastato apsaugos darbuotojus, kurie atitinkamai turėtų uždaryti langus praėjus ne mažiau kaip 2 valandoms nuo darbuotojo išvykimo iš darbo vietos.

Visos kitos darbo organizavimo ir lankytojų aptarnavimo Vilniaus universitete taisyklės lieka galioti toliau.

Mokslininkams

Doktorantūra

VU MIF Akademinių užsiėmimų virtualioje erdvėje tvarkos aprašas

Bibliotekos informacija

Nuo gruodžio 9 d. Fakulteto biblioteka dirbs pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais 9-17 val.

Centrinė biblioteka ir MKIC dirbs pirmadieniais-penktadieniais 10-19 val.

Daugiau informacijos