MIF vykdys Valstybės profesorių programos projektą

Šiais metais Vilniaus universitete tyrimus pradės vykdyti penki pasaulyje pripažinti aukšto lygio mokslininkai, kuriems Lietuvos mokslo taryba skyrė finansavimą suburti tarptautines mokslininkų grupes ir Lietuvoje atlikti rezultatais išsiskiriančius didelės apimties mokslinius tyrimus. Tai paaiškėjo Lietuvos mokslo tarybai paskelbus Valstybės profesorių programos paraiškų konkurso rezultatus. Iš atrinktų 6 mokslinių tyrimų projektų penki bus vykdomi Vilniaus universitete.
2020 04 14 profesoriu programa380x250Komunikacijos fakultete dirbsiantis prof. Costis Dallas kartu su komanda tirs kultūrinę tapatybę, paveldo komunikaciją ir skaitmeninės kuratorystės praktikas socialiniuose tinkluose. Prie Fizikos fakulteto prisijungs prof. Kęstutis Staliūnas, vykdysiantis naujos kartos mikrolustinių lazerių tyrimus. Gyvybės mokslų centro komandą papildys prof. Artūras Petronis, įgyvendinsiantis projektą „Chronoepigenetinių šizofrenijos žymenų paieška“, ir prof. Darius Balčiūnas su projektu „Genetiniai ir molekuliniai Tbx5a vaidmens širdies regeneracijoje tyrimai“. Matematikos ir informatikos fakultete bus vykdomas tarpdisciplininis tyrimas „Daugiaskalis matematinis ir kompiuterinis srautų modeliavimas tinkluose: taikymai širdies ir kraujagyslių ligų gydimui“, kuris sujungs matematikų ir medikų žinias ir kuriam vadovaus prof. Grigory Panasenko.


Pastarojo projekto idėja – sukurti naujas, greitas bei efektyvias matematiškai pagrįstas skaitines strategijas daugiaskalio kraujo tekėjimo kraujagyslių tinkluose bei vožtuvuose modeliavimui. Hibridinės dimensijos modeliai leidžia sumažinti uždavinio dimensiją iki vienmačio modelio pagrindinėse kraujo cirkuliavimo sistemos dalyse ir išlaikyti pilną trimatį modelį mažose specifinėse srityse (ties kraujagyslių išsišakojimais, susiformavusiais krešuliais, deformuotomis sienelėmis, kraujagyslių protezais ir pan.). Šis metodas ženkliai sumažina modeliavimui naudojamus kompiuterinius resursus ir pagreitina skaičiavimus. Tai yra ypatingai svarbu skubios chirurginės intervencijos atvejais. Šios idėjos naujoviškumas susijęs su jos daugiaskaliu pobūdžiu: detalus trimačio klampaus tekėjimo modeliavimas mikroskopiniu lygiu (Stokso, Navjė-Stokso lygtys arba neniutoninio skysčio lygtys su standžiomis arba elastinėmis sienelių kraštinėmis sąlygomis) ir matematinio uždavinio sprendinio asimptotinė analizė. Šis metodas leidžia gauti matematiškai pagrįstus dalinai supaprastintus modelius, išlaikant itin aukštą aproksimacijos tikslumą.

Projekto tikslas – sukurti daugiaskalius matematinius ir skaičiuojamuosius įrankius kraujo cirkuliacijos modeliavimui, esamo mitralinio vožtuvo operacijos modelio patobulinimui. Įrankiai bei programinė įranga bus naudojami kaip papildomi informacijos šaltiniai ruošiantis operacijoms.

Projekto tikslui įgyvendinti suformuota mokslininkų komanda iš vienų geriausių matematikos ir kardiochirurgijos specialistų bei gabiausių Lietuvos jaunųjų mokslininkų. Projekto vadovas – prof. habil. dr. G. Panasenko (Université Jean Monnet, Prancūzija). Pagrindiniai vykdytojai:  Matematikos ir informatikos fakulteto, Taikomios matematikos instituto mokslininkai – prof. habil. dr.  K. Pileckas, prof. O. Štikonienė, doc. K. Kaulakytė, dr. G. Gaidulis,  Medicinos fakulteto profesoriai A. Aidietis ir S. Aidietienė. Prie tyrimų taip pat prisidės ir trys MIF Taikomosios matematikos instituto doktorantai.

Programa finansuojama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklą „Mokslininkų kompetencijos ugdymas vystant protų pritraukimą ir reintegraciją“ (Valstybės profesorių programa).