Matematikos ir informatikos fakulteto veikla pandemijos metu

2020 03 25 Virusas380x250Siekiant tinkamai ir kaip įmanoma efektyviau pratęsti ir užbaigti pavasario semestrą, Vilniaus universiteto (VU) Senate nuspręsta visas studijų veiklas VU iki šio pavasario semestro pabaigos vykdyti nuotoliniu būdu, o nuotolinio darbo terminas pratęstas iki gegužės 31 d.

Visos kitos su nuotoliniu darbu susijusios anksčiau nustatytos taisyklės taip pat galioja. Vis dėlto, atsižvelgiant į karantino švelninimą valstybėje, VU taip pat laikantis visų atsargumo priemonių pradedamos teikti kai kurios paslaugos, todėl nuo gegužės 8 d. lankytojus priims Botanikos sodas, o nuo gegužės 15 d. bus galima apsistoti Vilniaus universiteto poilsio centruose.

VU biblioteka nuo gegužės 19 d. jau ne tik išduos, bet ir pradės priimti grąžinamas knygas. Visos sąlygos, kaip tai vyks saugiai – COVID-19 polapio Bibliotekos informacijos skiltyje.

Karantino metu galimybės kreiptis psichologinės pagalbos nesumažėjo. Jei išgyvenate nemalonius jausmus ir norite pasikalbėti, nuo gegužės 20 d. jau atnaujinamos ir konsultacijos gyvai, nenuotoliniu būdu.

Tuo tarpu, pajudėti ir grįžti ar išbandyti sportą kviečia VU Sveikatos ir sporto centras. Jau šiandien centro lankytojai tam tikromis sąlygomis gali naudotis tiek vidaus, tiek išorės erdvėmis.

Visos studijų veiklos nuotoliniu būdu bus vykdomos iki pavasario semestro pabaigos. Nuotoliniu būdu vyks ir baigiamųjų darbų gynimai.

! Prašome Matematikos ir informatikos fakulteto darbuotojus ir studentus aktyviai tikrinti VU elektroninį paštą.

Visa ir nuolat atnaujinama su studijomis ir darbu karantino metu susijusi informacija skelbiama tinklapyje: vu.lt/covid-19

Dėkojame visiems už supratingumą.

Informacija bus nuolat pildoma.

Administracijos darbo laikas

Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas

Instituto direktorius – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda () Tel. 8 5 210 9321

Direktoriaus pavaduotojas – dr. Saulius Maskeliūnas () Tel. 8 5 210 9342

Direktoriaus padėjėja – vyr. specialistė Danutė Rimeisienė () Tel. 8 5 210 9300

Informatikos institutas

Instituto direktorius – prof. dr. Rimantas Vaicekauskas () Tel. 8 5 219 5001

Vyriausioji specialistė – Rima Žagūnienė () Tel. 8 5 219 5000

Matematikos institutas

Instituto direktorius – prof. dr. Jonas Šiaulys () Tel. 8 5 219 3085

Vyriausioji specialistė – Rima Stančikienė () Tel. 8 5 219 3078

Taikomosios matematikos institutas

Instituto direktorius – prof. habil. dr. Remigijus Leipus () Tel. 8 5 219 3052

Vyriausioji specialistė – Rima Stančikienė () Tel. 8 5 219 3078

 

Dokumentus prašome palikti Fakulteto apsaugos poste.

 

Reikalui esant prašome kreiptis el. paštu arba telefonu.

 

Matematikos ir informatikos fakulteto administracijos kontaktai

Dekanas

Paulius Drungilas

Tel. (8 5) 219 3050

Strategijos ir bendrųjų reikalų prodekanė

Jurgita Markevičiūtė

Tel. (8 5) 219 3057

Akademinių reikalų prodekanas

Vytautas Stepas

Tel. (8 5) 219 3051

Informacinių technologijų prodekanas

Povilas Treigys

Tel. (8 5) 219 5008
Tel. (8 5) 210 9328

Administratorė

Audronė Jašinskienė

Tel. (8 5) 219 3050

Finansų ir bendrųjų reikalų specialistė

Dalia Liuimaitė

Tel. (8 5) 219 3054

Specialistė personalui

Ramunė Šalčiūnė

Tel. (8 5) 219 3094

Studijų vadovė,
studijų mainų koordinatorė

Inga Baranauskaitė

Tel. (8 5) 219 3053

 

Visus VU kontaktus galite rasti čia.

Informacija studentams

Siekiant tinkamai ir kaip įmanoma efektyviau pratęsti ir užbaigti pavasario semestrą, Vilniaus universiteto (VU) Senate nuspręsta visas studijų veiklas VU iki šio pavasario semestro pabaigos vykdyti nuotoliniu būdu.

Dalyvavimas vaizdo paskaitose nuotoliniu būdu

Studijos nuotoliniu būdu vyks naudojantis Virtualia mokymosi aplinka, „Microsoft Teams“ programine įranga, „Office 365“ galimybėmis ar atliekant užduotis savarankiškai ir kitais būdais, atsižvelgiant į Jūsų studijų dalykų ypatumus. Dėstytojai įpareigojami suformuoti studentams užduotis, o studentai privalo jas vykdyti ir atsiskaityti.

Kiekvienas dėstytojas darbą organizuos pasirinkta tvarka ir VMA arba Vilniaus universiteto el. paštu informuos Jus apie tai, kaip toliau bus organizuojamas jo dėstomo dalyko studijų procesas. Jei tokios informacijos negausite, visų pirma kreipkitės tiesiogiai į dėstytoją. Jeigu negausite atsakymo – rašykite .

VU Informacinių technologijų paslaugų centras pasiruošęs teikti techninę pagalbą. Jei negalėsite prisijungti prie VMA ar kils kitokių techninio pobūdžio klausimų, kreipkitės į ITPC pagalbą.

Visa atnaujinama ir su studijomis susijusi informacija bus talpinama čia bei siunčiama Jums VU el. paštu. Todėl prašome reguliariai tikrinti VU el. paštą ir laiškus studijų klausimais siųsti taip pat iš VU el. pašto. Kartu prašome visų Jūsų supratingumo ir bendradarbiavimo.

Vilniaus universitete šiuo metu yra naudojamos ir rekomenduojamos dvi pagrindinės studijų informacijos ir mokymo perdavimo platformos – Virtuali mokymosi aplinka ir programinė įranga „Microsoft Teams“:

Vilniaus universiteto virtuali mokymosi aplinka – elektroninė platforma, kurioje kiekvienas dalyko (modulio) dėstytojas su savo kurso studentais nuotoliniu būdu gali dalintis ir organizuoti įvairias studijų (pvz., studentų darbų pateikimo ir vertinimo, studentų atsiskaitymų, įvairios medžiagos, susijusios su kursu, pateikimo studentų savarankiškam mokymuisi ir kt.) veiklas. Prie Virtualios mokymosi aplinkos galite prisijungti su jums suteiktais Universiteto bendrojo prisijungimo sistemos duomenimis.

„Microsoft Teams“ – bendradarbiavimo programa, padedanti didelei žmonių grupei efektyviai dirbti ir bendrauti vienoje vietoje. Organizuojant nuotolinį studijų procesą, ši programa yra efektyvi organizuojant tiesioginę paskaitų transliaciją nuotoliniu būdu bei šios transliacijos metu bendraujant su transliacijoje dalyvaujančiais dalyko (modulio) studentais.

Vilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro darbuotojai parengė metodinę medžiagą studentams, kaip prisijungti prie dėstytojų suformuotų dalyko (modulio) komandų ir dalyvauti vaizdo paskaitose nuotoliniu būdu.

Kylant klausimams dėl darbo „Microsoft Teams“ platformoje, juos galite užduoti šioje platformoje sukurtame specialiame kanale „Skubi pagalba studentams“. Prie jo galite prisijungti šiais būdais:

Taip pat labai prašome atidžiai sekti visą informaciją, susijusią su studijų proceso organizavimu ir jo įgyvendinimu elektroninėse platformose, Universiteto platformose (ypač – Universiteto suteiktoje el. pašto dėžutėje ir Virtualioje mokymosi aplinkoje), kuriose dėstytojai jums atskirai detaliau praneš apie dalykų (modulių) užsiėmimų organizavimą el. erdvėje. Dėl detalesnių ir konkretesnių nuorodų organizuojant dalyko (modulio) nuotolines veiklas elektroninėse studijų platformose, kviečiame kreiptis į dalyko (modulio) dėstytoją.

Studijų procesas

2020–2021 studijų metų rudens semestro studijų tvarkaraščiai skelbiami iki 2020 m. birželio 1 d., netaikant gegužės 1 d. termino.

BUS registracija prasideda birželio 1 d. 10 val.

PD dalykų registracija prasideda birželio 8 d. 10 val.

Per pirmąją̨ paskaitą pristatytų studijų dalyko (modulio) apraše nurodyti pasiekimų vertinimo studijų dalyko (modulio) vykdymo metu ir galutinio atsiskaitymo metu būdai, tvarka, vertinimo kriterijai ir atsiskaitymo reikalavimai gali būti keičiami semestro metu, jei to reikia dalyko (modulio) siekinių pasiekimui užtikrinti nuotoliniu būdu. Studijų dalyko (modulio) dėstytojas apie pakeitimus privalo informuoti studentus, studijų programos komitetą ir kamieninio akademinio padalinio administraciją; apie pakeitimus, susijusius su galutiniu pasiekimų vertinimo, studijų dalyko (modulio) dėstytojas turi informuoti studentus likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėms dienoms iki pakeitimų įsigaliojimo.

Studijų skyriaus kontaktai

Kilus papildomiems klausimams, kreipkitės į MIF Studijų skyriaus darbuotojas  

Pažymos

Pažymas užsakyti galima VU informacinėje sistemoje, kitus dokumentus siųskite el. paštu savo studijų programos administratorei. Dokumentai Jums bus parengti atsižvelgiant į nuotolinio darbo galimybes ir išsiųsti el. paštu. Originalą galėsite pasiimti pasibaigus karantinui.

Biblioteka

Siekdama užtikrinti kuo saugesnes ir sklandesnes studijų proceso sąlygas karantino metu, VU biblioteka nuo balandžio 30 d. išduoda leidinius VU akademinės bendruomenės nariams (studentams, dėstytojams, tyrėjams) nekontaktiniu būdu.

Leidinių ieškokite Virtualioje bibliotekoje

Norėdami užsisakyti leidinius:

 1. Nurodykite leidinio pavadinimą ir autorių;
 2. Nurodykite užsakomo leidinio saugojimo vietą (leidinio buvimo vieta ir šifras, nurodyti Virtualioje bibliotekoje prie knygos pavadinimo, pvz.: Ekonomikos skaitykla (330.1/Ma516).
 3. Vienu metu galima pasiskolinti iki 5 leidinių.
 4. Užsakymą siųskite el. paštu:

Užsakytų leidinių atsiėmimas:

 1. Tik gavę VU bibliotekos pranešimą apie įvykdytą užsakymą, galėsite atvykti į biblioteką tiksliai jums paskirtu laiku, taip užtikrinant saugų vartotojų srautų judėjimą.
 2. Jums išduoti leidiniai bus padėti laiške nurodytoje vietoje. Leidinių atsiėmimo vietos: Centrinė biblioteka, MKIC ar fakultetų skaityklos.

VU biblioteka nuo gegužės 19 d. jau ne tik išduos, bet ir pradės priimti grąžinamas knygas. Visos sąlygos, kaip tai vyks saugiai – COVID-19 polapio Bibliotekos informacijos skiltyje.

VU bendruomenės nariai el. paštu   gali pateikti užsakymus nedidelės apimties knygų skyrių ar periodinių leidinių straipsnių skaitmeninėms kopijoms gauti.

Taip pat kviečiame naudotis gausiais elektroniniais ištekliais.

Sekite VU bibliotekos naujienas svetainėje biblioteka.vu.lt

Kontaktai pasiteiravimui:

Atsiskaitymai ir vertinimas

Atsiskaitymams terminai nesikeičia, nes studijų procesas vykdomas nuotoliniu būdu. Galutinis studijų pasiekimų vertinimas gali būti atliekamas ne tik raštu, raštu ir žodžiu, bet ir tik žodžiu. Tik žodžiu atliekamas pasiekimų vertinimas privalo būti įrašomas. Į universiteto studijų̨ informacinę sistemą dalyko įvertinimas turi būti įrašomas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo atsiskaitymo datos.

Studijų įmokų mokėjimas

KAP vadovo sprendimu pirmosios (bakalauro), antrosios (magistrantūros) pakopos, vientisųjų ir profesinių studijų, išskyrus rezidentūros studijų, studentams studijų įmokų sumokėjimo terminas gali būti atidedamas ne ilgiau kaip iki 2020 m. rugpjūčio 31 d., išskyrus baigiamojo kurso studentus, kuriems šis terminas gali būti atidėtas iki 2020 m. gegužės 15 d., netaikant nustatyto gegužės 1 d. termino.

Baigiamieji darbai

Baigiamieji darbai turės būti pateikiami tik elektroniniu būdu virtualioje mokymosi aplinkoje ir VU IS studento aplinkoje. Atspausdinta forma baigiamieji darbai neteikiami. 

Baigiamojo darbo vadovo sprendimas leisti arba neleisti ginti baigiamąjį darbą bus patvirtinamas virtualioje mokymosi aplinkoje. 

Recenzentas recenziją studentui pateiks universitetiniu el. paštu. 

Detalesnė informacija apie baigiamųjų darbų pateikimą bus išsiųsta el. paštu kiekvienam baigiamojo kurso studentui.

Gynimai vyks MS Teams aplinkoje sukurtuose kanaluose. Studentai ir kiti užsiregistravę dalyviai el. paštu gaus nuorodą į gynimo kanalą. Prisijungti reikės gynimo dieną nurodytu laiku.

Baigiamųjų darbų gynimai yra vieši, todėl kviečiame prisijungti visus norinčius paklausyti studentų darbų gynimų. Nepamirškite užpildyti registracijos formos iki birželio 1 d.  

Gynimų tvarkaraštis

Bakalauras

Gynimo laikas

Darbo pateikimo į VMA terminas

Bioinformatika

Birželio  5 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 28 d. 15.00 val.

Ekonometrija

Birželio 8 d. nuo 10.30 val.

iki gegužės 29 d. 15.00 val. 

Finansų ir draudimo matematika

Birželio 9-10 d. nuo 10.00 val.

iki gegužės 29 d. 15.00 val. 

Informacinės technologijos

Birželio 10 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 25 d. 15.00 val. 

Informatika

Birželio 9 d. nuo 14.00 val.

iki gegužės 25 d. 15.00 val. 

Matematika ir matematikos taikymai

Birželio 3-4 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 25 d. 15.00 val. 

Programų sistemos

Birželio 8-10 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 28 d. 15.00 val.

Statistika

Birželio 8 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 29 d. 15.00 val. 

Magistras

Gynimo laikas

Darbo pateikimo į VMA terminas

Finansų ir draudimo matematika

Birželio 9 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 29 d. 15.00 val. 

Informatika

Birželio 11 d. nuo 10.00 val.

iki birželio 4 d. 10.00 val. 

Matematika

Birželio 4 d. nuo 14.00 val.

iki gegužės 25 d. 15.00 val. 

Programų sistemos

Birželio 4 d. nuo 9.00 val.

iki gegužės 26 d. 16.00 val. 

 
Dalyvavimui konferencijoje gali būti prilyginamas konferencijos, turėjusios vykti iki Vilniaus universiteto Senato studijų komiteto posėdžio, kuriame yra svarstomos kandidatūros Magna Cum Laude diplomą gauti, organizatorių patvirtinimas el. laišku dėl pranešimo pristatymo konferencijoje priėmimo.

Praktika

Jeigu praktikos vietoje nesudaroma galimybė dirbti nuotoliniu būdu ar neužtikrinamas saugumas, kartu su praktikos vadovu suderinkite praktikos pratęsimą arba kitus pokyčius.

Dekano prašymą įmonėms sudaryti galimybes atlikti praktiką nuotoliniu būdu galite rasti čia.

Praktikos gynimai bus organizuojami nuotoliniu būdu. Ką jums reikia žinoti, pasiruošti ir kokias priemones naudosite?

1. Jums nereikia rūpintis parašų surinkimu ant titulinio lapo – įkelsite PDF ataskaitą be parašų.
2. Praktikos ataskaitą įkelkite iki nurodyto termino VMA kurse „Profesinė praktika“.
3. Pasiruoškite vaizdo įrašo pristatymą. Jei kiltų techninių nesklandumų gynimo metu, komisija galės peržiūrėti įrašytą pristatymą.
4. Pasirūpinkite mikrofonu bei kamera gynimo dienai. Gynimas vyks vaizdo konferencijoje naudojant MS Teams uždaroje grupėje. Prie šios konferencijos galite jungtis ir naudodami išmanųjį telefoną.

Erasmus+ programos

Studentai, grįžtantys iš užsienio ar ERASMUS+ programos, turi karantinuotis ne bendrabučiuose, o asmeninėje, uždaroje erdvėje, kurioje nėra bendro naudojimo patalpų, o studijas tęsti nuotoliniu būdu vadovaujantis šiomis rekomendacijomis.

Bendrabučiai

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. VU studentams, gyvenantiems bendrabučiuose ir laikinai išvykusiems iš jų dėl šalyje paskelbto karantino bei universitete vykstančių nuotolinių studijų, gali būti taikoma 25 proc. nuolaida. Studentai, norintys, kad jiems būtų pritaikoma nuolaida, turėtų kreiptis į savo bendrabučio VU administratorių laisvos formos prašymu.

Primename, jog bendrabučiuose Lietuvos ir užsienio studentams privalu griežtai laikytis vidaus taisyklių, susilaikyti nuo kelionių į užsienį, kontakto su asmenimis, kurie buvo išvykę iš Lietuvos arba grįžę neišlaikė 14 dienų karantino. Studentams, grįžusiems iš universitetų užsienyje, privaloma 14 dienų gyventi karantino sąlygomis namuose, bendrauti ir mokytis nuotoliniu būdu. Tik praėjus 14 dienų galima apsilankyti universiteto bendrabučiuose.

Informacija darbuotojams

Siekiant tinkamai ir kaip įmanoma efektyviau pratęsti ir užbaigti pavasario semestrą, Vilniaus universiteto (VU) Senate nuspręsta visas studijų veiklas VU iki šio pavasario semestro pabaigos vykdyti nuotoliniu būdu.

Prašome organizuoti studijas nuotoliniu būdu naudojantis Virtualia mokymosi aplinka, „Microsoft Teams“ programine įranga, „Office 365“ galimybėmis ar kitais būdais ir apie tai informuoti studentus VMA arba Vilniaus universiteto el. paštu.

Kylant klausimams dėl darbo „Microsoft Teams“ platformoje, juos galite užduoti šioje platformoje sukurtoje specialioje komandoje „Teams pagalba“. Ten galima rasti daug medžiagos apie darbą su „Microsoft Teams“ programa. Prie šios komandos galite prisijungti su šia nuoroda.

VU Informacinių technologijų paslaugų centras pasiruošęs teikti techninę pagalbą. Jei negalėsite prisijungti prie VMA ar kils kitokių techninio pobūdžio klausimų, kreipkitės į ITPC pagalbą.

Darbuotojams rekomenduojama dirbti nuotoliniu būdu, o į Matematikos ir informatikos  fakultetą eiti tik esant svarbiam reikalui.

Darbuotojams, neturintiems galimybės dirbti nuotoliniu būdu ir turintiems ikimokyklinio arba priešmokyklinio amžiaus vaikų, galima gauti nedarbingumą iki 14 dienų, dėl to turi būti kreipiamasi į savo šeimos gydytoją.

Siekdami sumažinti galimą pavojų, ribosime gyvus susitikimus fakulteto dekanate, todėl prašome dėl kiekvieno susitikimo susitarti telefonu ar elektroniniu paštu. Administracija dirbs nuotoliniu būdu (visi yra pasiekiami el. paštu, o darbo telefonai yra peradresuoti į mobiliuosius).

Dokumentus galima palikti Fakulteto apsaugos poste.

Visa atnaujinama informacija bus talpinama čia bei siunčiama Jums VU el. paštu, todėl prašome nepamiršti tikrinti savo pašto.

Biblioteka

Siekdama užtikrinti kuo saugesnes ir sklandesnes studijų proceso sąlygas karantino metu, VU biblioteka nuo balandžio 30 d. išduoda leidinius VU akademinės bendruomenės nariams (studentams, dėstytojams, tyrėjams) nekontaktiniu būdu.

Leidinių ieškokite Virtualioje bibliotekoje

Norėdami užsisakyti leidinius:

 1. Nurodykite leidinio pavadinimą ir autorių;
 2. Nurodykite užsakomo leidinio saugojimo vietą (leidinio buvimo vieta ir šifras, nurodyti Virtualioje bibliotekoje prie knygos pavadinimo, pvz.: Ekonomikos skaitykla (330.1/Ma516).
 3. Vienu metu galima pasiskolinti iki 5 leidinių.
 4. Užsakymą siųskite el. paštu:

Užsakytų leidinių atsiėmimas:

 1. Tik gavę VU bibliotekos pranešimą apie įvykdytą užsakymą, galėsite atvykti į biblioteką tiksliai jums paskirtu laiku, taip užtikrinant saugų vartotojų srautų judėjimą.
 2. Jums išduoti leidiniai bus padėti laiške nurodytoje vietoje. Leidinių atsiėmimo vietos: Centrinė biblioteka, MKIC ar fakultetų skaityklos.

VU biblioteka nuo gegužės 19 d. jau ne tik išduos, bet ir pradės priimti grąžinamas knygas. Visos sąlygos, kaip tai vyks saugiai – COVID-19 polapio Bibliotekos informacijos skiltyje.

VU bendruomenės nariai el. paštu   gali pateikti užsakymus nedidelės apimties knygų skyrių ar periodinių leidinių straipsnių skaitmeninėms kopijoms gauti.

Taip pat kviečiame naudotis gausiais elektroniniais ištekliais.

Sekite VU bibliotekos naujienas svetainėje biblioteka.vu.lt

Kontaktai pasiteiravimui:

Komandiruotės

Komandiruotės automatiškai atšaukiamos nebus, todėl darbuotojai, suplanavę komandiruotes ir norintys jas atšaukti, turi pateikti prašymą per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“ kaip įprastai.

Lietuvoje paskelbus karantiną, visiems žmonėms, grįžusiems iš užsienio, taikoma privaloma 14 dienų izoliacija. Prašome 14 dienų nuo paskutinės buvimo minėtose šalyse dienos likti namuose, stebėti savo sveikatą ir užsiregistruoti užpildant Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) interneto svetainėje pateikiamą anketą.

Per šias 14 dienų rekomenduojama vengti socialinių kontaktų (nesilankyti viešose vietose, pagal galimybes nesinaudoti viešuoju transportu, stengtis laikytis ne mažiau kaip 2 metrų atstumo nuo kitų žmonių, nesikviesti svečių į namus ir pan.).

Jei per 14 dienų nuo atvykimo pajutote į gripą panašius simptomus, nedelsiant skambinkite numeriu 1808 ir sekite visas medikų instrukcijas.

Apie studijas nuotoliniu būdu

Atsižvelgdami į priimtą sprendimą perkelti kontaktinį studijų procesą į elektroninę erdvę, rekomenduojama studijų tvarkaraštyje numatytus užsiėmimus vykdyti nuotoliniu būdu, pasitelkiant programinę įrangą „Microsoft Teams“. Naudojantis šia programine įranga paskaitas dėstytojai gali transliuoti studijų tvarkaraštyje numatytu laiku gyvai. Taip pat informacijai studentams pateikti, komunikuoti bei patalpinti įrašytą užsiėmimų medžiagą galima naudojantis Virtualia mokymosi aplinka.

Nuorodose ir žemiau esančiose dokumentuose rasite instrukcijas kaip prisijungti prie „Microsoft Teams“, taip pat kaip paruošti vaizdo įrašą ir kaip jį padaryti prieinamą studentams VMA sistemoje. Taip pat su studentais galite bendrauti vaizdo konferencijos pagalba (vaizdo įrašą apie tai anglų kalba galite rasti čia). Platesnė informacija apie darbą su „Microsoft Teams“ programine įranga yra pateikiama šiame vaizdo įraše.

Kylant klausimams dėl metodų naudojimo nuotoliniam mokymuisi užtikrinti, kviečiame kreiptis į Studijų kokybės ir plėtros skyriaus mokymų konsultantą Antaną Stonkų (), o visais šių priemonių naudojimo techniniais klausimais kviečiame kreiptis į Informacinių technologijų Informacinių technologijų paslaugų centro elektroninių mokymų technologijų ekspertą dr. Saulių Preidį ().

Teams diegimas

Prisijungimas prie MS Teams

Vaizdo įrašo rengimas naudojant MS Teams programinę įrangą

Video įkėlimas į MS Stream