Sidebar

Informatikos instituto direktoriaus rinkimai

2020 01 03 II direktoriaus rinkimai380x250

Remiantis Vilniaus universiteto statutu, Vilniaus universiteto Matematikos ir Informatikos fakulteto (toliau – MIF) nuostatais bei MIF Tarybos patvirtintais MIF šakinių akademinių padalinių (toliau – ŠAP) nuostatais bei ŠAP direktorių rinkimų aprašu, VU MIF rinkimų komisija skelbia MIF Informatikos instituto Direktoriaus rinkimus.

Iš MIF Tarybos patvirtinto Informatikos instituto direktoriaus rinkimų tvarkos aprašo:

„KANDIDATŲ EITI INSTITUTO DIREKTORIAUS PAREIGAS KĖLIMAS IR REGISTRAVIMAS

 1. Direktoriumi gali būti asmuo, turintis mokslo laipsnį ir vadybinės patirties bei vadovo pareigų pirmą kadencijos dieną nepasiekęs įstatymų nustatytos pensinio amžiaus ribos. Matematikos instituto direktoriui keliamas papildomas reikalavimas – turėti pedagoginės patirties.
 2. Direktoriaus kadencija – 3 metai. Tas pats asmuo Direktoriumi gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Ši nuostata taikoma ir tais atvejais, kai Direktoriumi buvo ne visą kadenciją (kurią nors iš dviejų).
 3. Direktoriaus rinkimus skelbia Rektorius Fakulteto dekano (toliau – Dekanas) teikimu likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki kadenciją baigiančio Direktoriaus įgaliojimų pabaigos. Ši nuostata netaikoma Direktorių renkant pirmą kartą ar Direktoriaus įgaliojimams nutrūkus dėl kitos priežasties.
 4. Direktoriaus rinkimus organizuoja, kandidatus registruoja ir rezultatus nustato Fakulteto rinkimų komisija. Rinkimų komisijos nariai negali būti kandidatais į Instituto direktoriaus pareigas.
 5. Kandidatai į Direktorius pareigas pateikia šiuos dokumentus:
 • prašymą dalyvauti konkurse;
 • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 • gyvenimo aprašymą (CV);
 • mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;
 • Instituto, į kurio direktoriaus pareigas pretenduoja, raidos planą (iki 2 psl.).

6. Direktorių iš savo kandidatūrą išsikėlusių kandidatų Fakulteto nuostatų, Instituto nuostatų ir šio Aprašo numatyta tvarka slaptu balsavimu renka Instituto Rinkėjai. Išrinktą direktorių Dekanas teikia tvirtinti Fakulteto tarybai.
7. Likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki Direktoriaus rinkimų pradžios, Fakulteto rinkimų komisija organizuoja kandidatų prisistatymą ir debatus, kuriuose kandidatai pristato Instituto raidos planą Instituto bendruomenei.“

 Rinkimai bus organizuojami pagal šį MIF rinkimų komisijos patvirtintą Informatikos instituto direktoriaus rinkimų organizavimo grafiką:

Data

Veiksmai

2020 m. sausio 3 d.

Fakulteto svetainėje skelbiama Informatikos institutų direktorių rinkimų data ir vieta.

2020 m. sausio 3 d. - sausio 17 d.

 

 

Kandidatų į Informatikos instituto direktorius kėlimo laikotarpis.

Kandidatai į Informatikos instituto direktorius Fakulteto rinkimų komisijai pateikia šiuos dokumentus:

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. gyvenimo aprašymą (CV);
 4. mokslo laipsnį nurodančio dokumento kopiją;
 5. Instituto raidos planą (iki 2 psl.).

2020 m. sausio 20 d.

Fakulteto rinkimų komisija sudaro išsikėlusių kandidatų į Informatikos instituto direktorius sąrašą ir Fakulteto svetainėje skelbia jų siūlomus instituto raidos planus.

2020 m. sausio 21 d. - sausio 24 d.

Kandidatų prisistatymai ir debatai Informatikos institute.

Jei į instituto direktoriaus pareigas kandidatuoja ne vienas asmuo, visi kandidatai prisistato tą pačią dieną.

2020 m. sausio 28 d.

Išankstinis Informatikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimas.

2020 m. sausio 29 d.

Informatikos instituto direktoriaus rinkimai.

2020 m. sausio 30 d.

Padalinio rinkimų komisija skaičiuoja ir skelbia rinkimų rezultatus.

2020 m. vasario 5 d.

Pakartotinis balsavimas (antrasis rinkimų turas), jei reikės.


Reikalingus kandidatų dokumentus (kopijas ir / arba originalus) užklijuotame voke pristatyti į Informatikos institutą Rimai Žagūnienei, 511 kab., adresu Didlaukio g. 47 LT-08303 Vilnius iki 2020 m. sausio 17 d. 16 val. Vėliau pateikti dokumentai nebus priimami.

Instituto raidos plano kopija atsiunčiama rinkimų komisijai ir el. paštu 

Kandidatų pateikti Informatikos instituto raidos planai 2020 m. sausio 20 d. bus paskelbti Fakulteto interneto svetainėje.

MIF ŠAP Direktoriaus rinkimų balsavimo data ir laikas:

2020 m. sausio 28 d. 9–16 val. – išankstinis Informatikos instituto direktoriaus rinkimų balsavimas.

2020 m. sausio 29 d. 9–16 val. – Informatikos instituto direktoriaus rinkimai.

MIF ŠAP Direktoriaus rinkimų balsavimo vieta:

Didlaukio g. 47, 511 kabinetas.

 

Dėl platesnės informacijos teirautis el. paštu:

Siekdami užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę, Universiteto tinklalapiuose naudojame slapukus. Tęsdami naršymą jūs sutinkate su Vilniaus universiteto slapukų politika. Daugiau informacijos
Sutinku