Taikomosios matematikos institutas

Darbuotojų sąrašas

Diferencialinių lygčių katedra

Tel. (8 5) 219 3073

Vedėjas - prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Studijų koordinatorė - Nijolė Mačiulienė (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Statistinės analizės katedra

Tel. (8 5) 219 3067

Vedėjas - prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Studijų koordinatorė - Danutė Jonutienė (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)