Programų sistemos

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (2 metai)

Studijų apimtis: 120 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 3242 EUR 

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras


Programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos programų sistemų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams, taikyti savo žinias įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus ribotos informacijos sąlygomis ir logiškai, nedviprasmiškai bei aiškiai argumentuoti juos specialistų ir ne specialistų tarpe.

Studijuoti verta, nes:

  • programa derina praktinę orientaciją su mokslo tiriamojo darbo gebėjimų ugdymu;
  • absolventai įgyja technologines ir vadybines žinias bei gebėjimus vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams.  

Karjeros galimybės

Absolventai yra pasirengę dirbti projektų vadovais informacinių technologijų srityje, programų kūrimo proceso gerinimo vadovais, o taip pat analitikais, projektuotojais, programuotojais bei tyrėjais privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje.  Studijas galima tęsti informatikos, informatikos inžinerijos ar gretimos mokslo krypties doktorantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas. Taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Informatikos papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2018 - 2019 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Stojamojo egzamino programa

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Reikalavimų inžinerija 6.0
Projektų valdymas 6.0
Programų sistemų architektūra ir projektavimas 6.0
Lygiagretūs ir išskirstyti skaičiavimai 6.0
Mokslo tiriamasis darbas 6.0
2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Programų sistemų kūrimo metodai ir įrankiai 6.0
Programų kūrimo proceso vertinimas ir gerinimas 6.0
Mokslo tiriamasis darbas 6.0
Pasirenkamieji dalykai (grupė A)
 
Programų sistemų įsigijimas ir priežiūra
6.0
Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas 6.0
Architektūra grindžiamas projektavimas
6.0
Pasirenkamieji dalykai (grupė B) 6.0
Programų sistemų kokybė  
Informacijos suagumas  
3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Profesinė praktika 6.0
Mokslo tiriamasis darbas 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Programų sistemų statistinė analizė 6.0
Programų sistemų testavimas ir konfigūracijos valdymas 6.0
Elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroninė komercija 6.0
4 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Magistro baigiamasis darbas 25.0

Studijų programos aprašas: LT

Numatomi programos rezultatai

Programų sistemų magistrantūros absolventas įgyja technologines ir vadybines žinias bei sugebėjimus vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams, taikyti savo žinias naujomis sąlygomis ir įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus, esant ribotai informacijai, ir bendrauti įvairiose auditorijose, geba apibendrinti žinias ir turi mokslo tiriamojo darbo įgūdžių.

Bendradarbiavimas

Informacija ruošiama.

Alumni

Informacija ruošiama.

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

doc. dr. Saulius Ragaišis - pirmininkas

  • prof. dr. (HP) Romas Baronas,
  • doc. dr. Kristina Lapin,
  • doc. dr. Audronė Lupeikinė,
  • doc. dr. Antanas Mitašiūnas,
  • dr. Aldas Glemža - socialinis partneris (UAB „Blue Bridge“ Taikomųjų sprendimų skyriaus vadovas),
  • Jonas Brusokas - studentų atstovas.

Atsakingas padalinys

Programų sistemų katedra