Software Engineering

About the programmme


Mode of studies and duration: full-time (2 years)

Study programme volume: 120 credits

Language(s) of instruction: Lithuanian/ English

Tuition Fees:

Qualification degree awarded: Master of Information Sciences in Software Engineering

Admission requirements: Bachelor's degree or equivalent qualification


The purpose of Software Engineering programme is to prepare high qualification software engineers that are able to carry out independently research; to lead software development, maintenance and process improvement projects; to apply their knowledge in different application areas; to make decisions under conditions of limited information, and logically, unambiguously and clearly argue them among specialists and non-specialists.

Why Software Engineering?

  • Graduates of the programme acquire knowledge in technologies and management, and abilities to lead projects of software development, maintenance and process improvement.
  • Study programme combines a practical orientation with a developing ability to conduct research work.

Career opportunities

A graduate will be ready to work as a project manager in information technologies, as a manager of software process improvement; in addition, as an analyst, designer, programmer or researcher in private and public sectors in Lithuania or abroad.

International mobility

Students can participate in ERASMUS+ mobility programme which gives an opportunity to study at VU’s Partner University or do internship abroad.

Programų sistemos

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")


 

Programų sistemų disciplina yra ne kas kita, kaip klasikinių, jau šimtmečiais žmonijos tobulinamų inžinerijos ir sudėtingų sistemų kūrimo principų taikymas programinės įrangos kūrime. Ji remiasi pažangiausiais metodais ir modeliais, efektyviais įrankiais, ilgamete tradicija ir patirtimi bei šiuolaikiniais moksliniais tyrimais. Programavimas yra sudėtinė programų sistemų kūrimo dalis. Programų sistemos skirtos informacijos valdymo efektyvumui didinti, todėl yra ypač svarbios informacijos amžiuje bei žinių ekonomikoje. Programų sistemų inžinerijos tikslas yra užtikrinti rinkos lūkesčius atliepiančių aukštos kokybės programų sistemų sukūrimą. Jugdama klasikines inžinerijos žinias ir pažangiausius srities metodus ši studijų programa rengia puikiai visą sistemos kūrimo procesą išmanančius vadovus bei lyderius.

Studijuoti verta, nes: 

  • studijų programoje teoriniai dalykai derinami su jų praktiniais taikymais, akcentuojamas komandinis darbas ir užduočių atlikimas laiku;

  • dėstytojai – mokslininkai, savo sričių ekspertai, turintys didelę programų sistemų kūrimo patirtį Lietuvos bei užsienio užsakovams;

  • studijų programa subalansuota, norintys nesunkiai randa darbą pagal specialybę dar studijų metu;

  • galima rinktis gretutines studijas arba įgyti papildomą pedagogo kvalifikaciją.

Karjeros galimybės:

Programų sistemų absolventai dirbs analitikais, projektuotojais, programuotojais dideliuose projektuose, grindžiamuose naujausiomis technologijomis, ir virtualiose įmonėse, o įgavę daugiau praktinės patirties – ir projektų vadovais privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje. Jie gali steigti privačią informacinių technologijų įmonę, vadovauti nedidelėms komandoms, savarankiškai įsisavinti naujus metodus bei technologijas ir taikyti juos praktikoje. Programų sistemų bakalaurai gali tęsti studijas programų sistemų ar kitose magistrantūros programose Lietuvoje ir užsienyje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

 

Programų sistemos

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (2 metai)

Studijų apimtis: 120 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 3242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras


Programos tikslas - parengti aukštos kvalifikacijos programų sistemų specialistus, gebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams, taikyti savo žinias įvairiose taikomosiose srityse, priimti sprendimus ribotos informacijos sąlygomis ir logiškai, nedviprasmiškai bei aiškiai argumentuoti juos specialistų ir ne specialistų tarpe.

Studijuoti verta, nes:

  • programa derina praktinę orientaciją su mokslo tiriamojo darbo gebėjimų ugdymu;
  • absolventai įgyja technologines ir vadybines žinias bei gebėjimus vadovauti programų sistemų kūrimo, priežiūros ir proceso gerinimo projektams.

Karjeros galimybės:

Absolventai yra pasirengę dirbti projektų vadovais informacinių technologijų srityje, programų kūrimo proceso gerinimo vadovais, o taip pat analitikais, projektuotojais, programuotojais bei tyrėjais privačiame bei valstybiniame sektoriuose Lietuvoje ir užsienyje.  Studijas galima tęsti informatikos, informatikos inžinerijos ar gretimos mokslo krypties doktorantūroje Lietuvoje ir užsienyje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Department of Software Engineering

About

Phone: +370 5 219 5036, +370 5 219 5037, +370 5 219 5038, +370 5 219 5039, +370 5 219 5040

Didlaukio st. 47, Naugarduko st. 24, Vilnius

Head of the depratment - Dr. (HP) Romas Baronas (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Study co-ordinator - Rima Žagūnienė (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Contact information of the department in VU phone book.

ps 2012 foto