Statistika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metai)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Statistikos programos tikslai: suteikti šiuolaikinės teorinės ir taikomosios statistikos žinias. Išmokyti jas taikyti analizuojant statistinius duomenis iš įvairių žmogaus veiklos sričių. Paruošti praktiniam statistiko darbui, dalį studentų - tolesnėms doktorantūros studijoms.

Studijuoti verta, nes:

 • programa yra iš esmės atnaujinta ir siūlo naujo turinio dalykus statistikos ir statistikos taikymų srityse.
 • pastaruoju metu statistikų ir duomenų analitikų poreikis pasaulyje auga. Didelių duomenų (Big data) analizės įmonėse ypač reikalingi profesionalūs statistikai.

Karjeros galimybės:

Absolventai gali dirbti:

 • valstybės institutuose (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamente, Lietuvos muitinės statistikos analizės skyriuose);
 • pramonės įmonių kokybės valdymo ir kontrolės skyriuose;
 • įmonėse, kurioms tenka statistiškai analizuoti didelius savo duomenų masyvus (pavyzdžiui, LESTO, telekomunikacijų bendrovės, bankai, prekybos įmonės);
 • įstaigose ir firmose, kuriose analizuojami medicininiai duomenys (pavyzdžiui, Santariškių klinikos, Scope Baltija);
 • informatikos-didelių duomenų (big data) analizės įmonėse.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

Stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Stojamojo egzamino programa

Statistika

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Duomenų tyrimas 5.0
Daugiamatė statistika 5.0
Markovo grandinės 5.0
Kokybės kontrolės grandinės 5.0
Magistro baigiamasis darbas I 10.0
2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Statistiniai mokymo algoritmai 5.0
Testų teorija statistiniuose tyrimuose 5.0
Bajeso statistika 5.0
Išgyvenamumo statistika 5.0
Magistro baigiamasis darbas II
10.0
3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Funkcinių duomenų analizė 5.0
Stochastiniai patikimumo modeliai 5.0
Daugiaparametrinė statistika 5.0
Laikinės sekos 5.0
Magistro baigiamasis darbas II 10.0

Studijų programos aprašas: LT

Numatomi programos rezultatai

Baigęs studijų programą studentas:

 • gebės analizuoti sudėtingus realius procesus, panaudodamas tikimybių teorijos ir matematinės statistikos metodus ir tarpdisciplinines žinias;
 • gebės pristatyti tyrimų rezultatus statistikos ir kitų sričių specialistams, laikydamasis profesinės etikos;
 • gebės analizuoti naujausioje mokslinėje literatūroje pateikiamus matematinės statistikos rezultatus ir metodus;
 • gebės įsisavinti naują programinę įrangą, reikalingą nestandartinių uždavinių sprendimui;
 • suvoks skirtumus tarp klasikinio ir Bajeso požiūrių į statistiką;
 • gebės tirti sudėtingų statistikų savybes;
 • gebės taikyti naujausius Markovo procesų teorijos pasiekimus;
 • gebės analizuoti priklausomų imčių statistikas;
 • gebės parinkti ir adaptuoti tinkamus gaminių kokybės kontrolės planus ir technologinių procesų valdymo grafikus;
 • gebės parinkti ir modifikuoti išgyvenamumo analizės ir patikimumo teorijos modelius, taikomus technikoje, medicinoje ir biologijoje;
 • žinos ir mokės taikyti naujausius statistinius metodus dideliems duomenų masyvams analizuoti;
 • žinos tų metodų taikymo ribas ir matematinį pagrindimą.

Bendradarbiavimas

Informacija ruošiama.

 

Alumni

Informacija ruošiama.

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

pirmininkas - prof. habil. dr. Vilijandas Bagdonavičius

 • doc. dr. Rimantas Eidukevičius,
 • doc. dr. Viktor Skorniakov,
 • Dainius Ruzgas - socialinis partneris (UAB Affecto Lietuva),
 • Studentų atstovas

Atsakingas padalinys

Matematinės statistikos katedra