Statistika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k.

Metinis studijų mokestis: 1548 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")


Statistikas – tai duomenų analizės profesionalas,  kurio pagrindinis tikslas – remiantis turimais realiais duomenimis sukurti tiriamo reiškinio (proceso) matematinį modelį, leidžiantį gauti praktiškai naudingas išvadas. Absolventai turi platų darbo rinkoje labai vertinamų praktinių įgūdžių spektrą - geba planuoti ir atlikti statistinius tyrimus, sisteminti ir vizualizuoti tyrimų duomenis, programuoti, tvarkyti duomenų bazes. Bendras programos tikslas yra suteikti bendrą matematinį išsilavinimą ir parengti specialistus, galinčius dirbti matematinės statistikos ir jos taikymų srityse.

Studijuoti verta, nes:

 • galima dirbti su naujausiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis;
 • galima rinktis gretutines studijas arba įgyti pedagogo kvalifikaciją;
 • yra suteikiama galimybė stažuotis Lietuvos ir užsienio institucijose ar įmonėse.

Karjeros galimybės:

Absolventai gali dirbti valstybės institutuose (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamente, Lietuvos muitinės statistikos analizės skyriuose); pramonės įmonių kokybės valdymo ir kontrolės skyriuose; įmonėse, kurioms tenka statistiškai analizuoti didelius savo duomenų masyvus (pavyzdžiui, LESTO, telekomunikacijų bendrovės, bankai, prekybos įmonės); įstaigose ir firmose, kuriose analizuojami medicininiai duomenys (pavyzdžiui, Santariškių klinikose, Scope Baltija); informatikos-didelių duomenų (big data) analizės įmonėse. Taip pat galima tęsti studijas studentai gali statistikos krypties ar gretimų mokslo krypčių magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

Stojantiesiems

Konkursinio balo sandara:

Egzaminai  Koeficientas
 Matematika 0,4
 Lietuvių k. ir literatūra 0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Informacinės technologijos arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 5 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Analizė I 10.0 Atsitiktiniai procesai I
5.0
Algebra ir geometrija 5.0 Matematinė statistika II
5.0
Diskrečiosios matematikos pagrindai 5.0 Duomenų vizualizavimas 5.0
Informatika 5.0 BUS* 5.0
Užsienio kalba I 5.0 Pasirenkamieji dalykai  
2 SEMESTRAS 30.0 Diferencialinės lygtys 5.0
Privalomieji dalykai   Dinaminės sistemos 5.0
Analizė II 10.0 Eilių teorija 5.0
Algebra 5.0 Interneto technologijos 5.0
Geometrija 5.0 Kategorinių duomenų analizė 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0 Kompleksinė analizė 5.0
Užsienio kalba II 5.0 Mato teorija I 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 6 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Analizė III 5.0 Atsitiktiniai procesai II 5.0
Tikimybių teorija I 5.0 Matematinė statistika III
5.0
Statistiniai paketai 5.0 Imčių metodai 5.0
BUS* 5.0 Pasirenkamieji dalykai  
Pasirenkamieji dalykai   Mato teorija II 5.0
Diferencialinės lygtys 5.0 Monte Karlo metodas 5.0
Interneto technologijos 5.0 Objektinis programavimas JAVA 5.0
Kombinatorika ir tikimybių teorija 5,0 Objektinis programavimas su Phyton 5.0
4 SEMESTRAS 30.0 Optimizavimo metodai
5.0
Privalomieji dalykai   Statistiniai modeliai medicinoje 5.0
Matematinė statistika I 5.0 Vizualus programavimas 5.0
Statistinių sprendimų teorija 5.0 7 SEMESTRAS 30.0
Tikimybių teorija II 5.0 Privalomieji dalykai  
BUS* 5.0 Laikinės sekos 5.0
Pasirenkamieji dalykai   Apibendrintieji tiesiniai modėliai 5.0
Monte Karlo metodas 5.0 Cenzūruotų imčių analizė 5.0
Objektinis programavimas JAVA 5.0 Pasirenkamieji dalykai  
Objektinis programavimas su Phyton 5.0 Dinaminės sistemos 5.0
Optimizavimo metodai 5.0 Eilių teorija 5.0
Vizualus programavimas 5.0 Eksperimento planavimas 5.0
5 SEMESTRAS 30.0 Empirinių procesų teorijos įvadas
5.0
Privalomieji dalykai   Kategorinių duomenų analizė 5.0
Tikimybių teorija ir matematinė statistika I 5.0 Kompleksinė analizė 5.0
Funkcinė analizė 5.0  8 SEMESTRAS 30.0
Mechanika 5.0  Privalomieji dalykai  
BUS* 5.0  Bakalauro baigiamasis darbas 15.0
Pasirenkamieji dalykai    Praktika 15.0
Matematikos istorija ir filosofija 5.0    
Skaitiniai  metodai II 5.0    
Kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos papildomi skyriai 5.0    

*BUS - bendrųjų universitetinių studijų dalykas. BUS modulių sąrašą galima rasti čia.

Gretutinės studijos:

Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos krypties programą. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Gretutinių studijų sąrašas.

Studijų programos aprašas:

Statistika

Numatomi programos rezultatai

Studentai, baigę Statistikos bakalauro studijų programą, įgyja šias profesines kompetencijas ir gebėjimus:

 • gali planuoti eksperimentus statistiniams duomenims surinkti;
 • gali paruošti statistinius duomenis, paprasčiausias duomenų bazes ir jas valdyti;
 • gali atlikti duomenų analizę matematinės statistikos paketų pagalba;
 • gali taikyti klasikinius statistinius modelius, kurti naujus modelius, teikti jų savybes ir juos pritaikyti;
 • baigęs bakalauro studijas, gali dirbti gamyklose, konstruktorių biuruose, metrologijos laboratorijose, statistikos departamente, informaciniuose duomenų centruose, farmacijos firmose, medicinos, biologijos, genetikos ir kituose mokslinio tyrimo centruose ir laboratorijose (specialistų rengimas orientuotas į technikos mokslus ir pramonę, valstybinę statistiką, gamtos mokslus, mediciną, biologiją ir pan.).
 • Statistikos srityje: šiuolaikines teorinės ir taikomosios matematinės statistikos žinias; sugebėjimą taikyti jas analizuojant statistinius duomenis iš  įvairių mokslinės ir praktinės veiklos sričių;
 • Informacinių technologijų srityje : programavimo (JAVA, Turbo-Paskalis), duomenų bazių valdymo, matematinės statistikos paketų taikymo duomenų analizei (mokymas grindžiamas SAS paketu, tačiau nesunkiai gali įsisavinti ir kitus statistinius paketus SPSS, STATISTICA ir pan.);
 • Matematikos srityje: bendrųjų matematinių dalykų, tikimybių teorijos, matematinės statistikos žinias.

Bendradarbiavimas

Programos partneriai

 • Lietuvos statistikos departamentas;
 • Swedbank;
 • Affecto Lietuva;
 • Vilniaus miesto savivaldybės administracija;
 • Danske Bank A/S.

Alumni

Sėkmės istorijos:

Nina Koroliova, "Sainsbury's London" vyresnioji analitikė

"Mes gyvename amžiuje, kai duomenys ir informacija yra vertinami daugiau nei kada nors Žemės egzistavimo istorijoje. Tokie įgūdžiai kaip matematinis mąstymas, statistikos supratimas ir kodavimo principų žinojimas yra būtini ir nepakeičiami."

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

prof. habil. dr. Vilijandas Bagdonavičius - komiteto pirmininkas

 • prof. dr. Vytautas Kazakevičius,
 • doc. dr. Rūta Levulienė,
 • Audrius Krikštaponis - socialinis partneris (UAB ITREE Lietuva),
 • studentų atstovas.


Atsakingas padalinys

Matematinės statistikos katedra