Statistika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metai)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Statistikos programos tikslai: suteikti šiuolaikinės teorinės ir taikomosios statistikos žinias. Išmokyti jas taikyti analizuojant statistinius duomenis iš įvairių žmogaus veiklos sričių. Paruošti praktiniam statistiko darbui, dalį studentų - tolesnėms doktorantūros studijoms.

Studijuoti verta, nes:

  • programa yra iš esmės atnaujinta ir siūlo naujo turinio dalykus statistikos ir statistikos taikymų srityse.
  • pastaruoju metu statistikų ir duomenų analitikų poreikis pasaulyje auga. Didelių duomenų (Big data) analizės įmonėse ypač reikalingi profesionalūs statistikai.

Karjeros galimybės:

Absolventai gali dirbti:

  • valstybės institutuose (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamente, Lietuvos muitinės statistikos analizės skyriuose);
  • pramonės įmonių kokybės valdymo ir kontrolės skyriuose;
  • įmonėse, kurioms tenka statistiškai analizuoti didelius savo duomenų masyvus (pavyzdžiui, LESTO, telekomunikacijų bendrovės, bankai, prekybos įmonės);
  • įstaigose ir firmose, kuriose analizuojami medicininiai duomenys (pavyzdžiui, Santariškių klinikos, Scope Baltija);
  • informatikos-didelių duomenų (big data) analizės įmonėse.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Statistika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k.

Metinis studijų mokestis: 1548 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")Statistikas – tai duomenų analizės profesionalas,  kurio pagrindinis tikslas – remiantis turimais realiais duomenimis sukurti tiriamo reiškinio (proceso) matematinį modelį, leidžiantį gauti praktiškai naudingas išvadas. Absolventai turi platų darbo rinkoje labai vertinamų praktinių įgūdžių spektrą - geba planuoti ir atlikti statistinius tyrimus, sisteminti ir vizualizuoti tyrimų duomenis, programuoti, tvarkyti duomenų bazes. Bendras programos tikslas yra suteikti bendrą matematinį išsilavinimą ir parengti specialistus, galinčius dirbti matematinės statistikos ir jos taikymų srityse.

 

Studijuoti verta, nes:

  • galima dirbti su naujausiais Lietuvos statistikos departamento duomenimis;
  • galima rinktis gretutines studijas arba įgyti pedagogo kvalifikaciją;
  • yra suteikiama galimybė stažuotis Lietuvos ir užsienio institucijose ar įmonėse.

Karjeros galimybės:

Absolventai gali dirbti valstybės institutuose (pavyzdžiui, Lietuvos statistikos departamente, Lietuvos muitinės statistikos analizės skyriuose); pramonės įmonių kokybės valdymo ir kontrolės skyriuose; įmonėse, kurioms tenka statistiškai analizuoti didelius savo duomenų masyvus (pavyzdžiui, LESTO, telekomunikacijų bendrovės, bankai, prekybos įmonės); įstaigose ir firmose, kuriose analizuojami medicininiai duomenys (pavyzdžiui, Santariškių klinikose, Scope Baltija); informatikos-didelių duomenų (big data) analizės įmonėse. Taip pat galima tęsti studijas studentai gali statistikos krypties ar gretimų mokslo krypčių magistrantūros programose Lietuvos ir užsienio universitetuose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

 

Department of Mathematical Statistics

About

Phone: +370 5 219 3065, +370 5 219 3066, +370 5 219 3069,+370 5 219 3070

Naugarduko st. 24, LT-03225, Vilnius

Head of the department - prof. dr. Vytautas Kazakevičius (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Study co-ordinator - Nijolė Mačiulienė (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Contact information of the department in VU phone book.

 

History

The department was established in 1971 by professor Algimantas Bikelis. At the begining, the department was named Department of Applied Mathematics. In 1991 it gained its present name. Almost 30 years head of the department was professor A.Bikelis, later  (2002 - 2011) – professor V.Bagdonavičius. Currently, head of the department is professor V. Kazakevičius.

Other heads of the department: associate professor A Raudeliūnas (1971 m. – 1972); associate professor P. Vaitkus (1976 – 1977, 1997 – 1998); associate professor J. Kruopis (1980 – 1986); professor R. Leipus (1996).

msk