Bioinformatika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k.

Metinis studijų mokestis: 2242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")


Bioinformatika analizuoja ir interpretuoja didžiulius genų ir baltymų informacijos kiekius, sukauptus kompiuterių duomenų bazėse visame pasaulyje. Tai nauja, sparčiai besivystanti mokslo sritis, atsiradusi informatikos, molekulinės biologijos ir biochemijos mokslų sąveikoje. Ypatingą poveikį bioinformatikos vystymuisi pastaraisiais metais turėjo biologijos tyrimai, atskleidę žmogaus genomo, o taip pat bakterijų, gyvūnų bei augalų genomų sandarą. Šie genomai pateikia "detales", kurios surinktos kartu duoda gyvus organizmus. Supratimas, kaip šios detalės yra sudedamos, ir yra pagrindinė problema, tradiciškai sprendžiama imlių resursams laboratorinių eksperimentų ir bandymų keliu. Skaičiuojamoji biologija arba, kaip labiau priimta, bioinformatika gali padėti atskleisti biologinių funkcijų paslaptis analizuojant genomo ir baltymų duomenis, lyginant juos su jau žinomais, iškeliant hipotezes kaip laboratorinių tyrimų pagrindą. Sektoriui prognozuojamas smarkus augimas, o Europos Sąjungoje bioinformatika patenka tarp penkių prioritetinių krypčių.

Studijuoti verta, nes:

 • studijų programa vykdoma derinant matematikos, informatikos, fizinių ir gyvybės mokslų žinias ir gebėjimus;
 • gyvybės mokslai ir biotechnologijos, tame tarpe bioinformatika, visuotinai pripažįstami sekančia žinių ekonomikos banga, sukursiančia naujas galimybes šalių visuomenėms ir ekonomikai;
 • programos dėstytojai parengia studentus, gebančius taikyti įvairius matematinius modelius ir programuoti keliomis kalbomis;
 • daug dėmesio skiriama praktinei duomenų analizei.
 • studijų metu yra galimybė atlikti praktiką įmonėse, mokslinėse laboratorijose ar valstybinėse organizacijose Lietuvoje ir užsienyje.

Karjeros galimybės:

Baigusiems šią studijų programą atsiveria puikios karjeros galimybės. Programos absolventai yra pasirengę dirbti bioinformatikos mokslo laboratorijose ir centruose, taikydami informacines technologijas analizuoti biologinės prigimties duomenis, kurti ir derinti bioinformatikos programinę įrangą, o taip pat dirbti įvairiose informacinių technologijų kūrimo, taikymo, priežiūros darbus privataus bei valstybinio sektoriaus įmonėse ir įstaigose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

Stojantiesiems

Konkursinio balo sandara

Egzaminai  Koeficientas
 Matematika  0,4
 Lietuvių k. ir literatūra  0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Informacinės technologijos arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0
Privalomieji dalykai   Interneto technologijos 5.0
Matematinė analizė I 5.0 BUS*
5.0
Tiesinė algebra ir geometrija 5.0 Pasirenkamieji dalykai  
Fizikinė chemija 5.0 Informatikos teisė 5.0
Programavimo ir IT pagrindai 5.0 Kriptografija ir informacijos sauga 5.0
Bendroji biologija 5.0 Grafų teorija 5.0
Užsienio kalba 5.0 Loginis programavimas 5.0
2 SEMESTRAS 30.0 Kompiuterinės grafikos algoritmai ir technologijos 5.0
Privalomieji dalykai   Programavimas OS UNIX 5.0
Matematinė analizė II 5.0 6 SEMESTRAS 30.0
Diskrečios struktūros 5.0 Privalomieji dalykai  
Biochemija 5.0 Bioinformatika III 5.0
Objektinis programavimas C++ 5.0 Operacinės sistemos 5.0
Užsienio kalba 5.0 Biomedicinos duomenų analizė 5.0
BUS* 5.0 Biometrija 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 Kursinis darbas 5.0
Privalomieji dalykai   Pasirenkamieji dalykai  
Genetika 5.0 Monte Karlo metodas 5.0
Diskretus optimizavimas 5.0 Lygiagretūs skaičiavimai
5.0
Objektinis programavimas 5.0 Žmogaus-kompiuterio sąveika 5.0
Molekulinė biologija 5.0 Web servisai 5.0
Kompiuterių architektūra 5.0 Biomolekulių geometrija 5.0
Pasirenkamieji dalykai 7 SEMESTRAS 30.0
Informatikos teisė 5.0 Privalomieji dalykai  
Grafų teorija 5.0 Programų sistemų inžinerija 5.0
Loginis programavimas 5.0 Bioinformatika IV 5.0
Kompiuterinės grafikos algoritmai ir technologijos 5.0 Informacija ir kodavimas 5.0
4 SEMESTRAS 30.0 Duomenų tyrimas 5.0
Privalomieji dalykai   Kursinis projektas 5.0
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 5.0 Pasirenkamieji dalykai  
Biologinių sistemų teorija 5.0 Klaidas taisantys kodai 5.0
Bioinformatika I 5.0 Chaoso teorija ir fraktalai
5.0
Algoritmai ir duomenų struktūros 5.0 Kompiuterinių žaidimų algoritmai 5.0
Ląstelės biologija 5.0 UML ir MDA įvadas 5.0
BUS* 5.0 IT projektų valdymas 5.0
5 SEMESTRAS 30.0  8 SEMESTRAS  30.0
Privalomieji dalykai    Privalomieji dalykai  
Bioinformatika II 5.0  Bakalauro baigiamasis darbas  15.0
Programavimo metodikos pagrindai 5.0  Profesinė praktika  15.0

BUS - bendrųjų universitetinių studijų dalykas. BUS modulių sąrašą galima rasti čia.

Gretutinės studijos:

Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos krypties programą. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Gretutinių studijų sąrašas.

Studijų programos aprašas

Bioinformatika

Numatomi programos rezultatai:

Baigęs Bioinformatikos studijų programą, absolventas yra sukaupęs pakankamai informatikos, biochemijos ir bioinformatikos žinių, geba išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus, kurti ir analizuoti jų informacinius modelius, yra įvaldęs skaičiuojamosios biologijos kompiuterinės analizės priemones, įgijęs profesinę kompetenciją savarankiškai atlikti ir informacinių technologijų sudėtingų sistemų kūrimo darbus. Absolventas gali dirbti bioinformatiku, programuotoju, savarankiškai įsisavinti naujus metodus ir technologijas bei taikyti tai praktikoje.

Bendradarbiavimas

Programos partneriai

 • Vilniaus universiteto Biotechnologijos institutas;
 • Tieto Lietuva;
 • Affecto Lietuva;
 • Lietuvos draudimas

Alumni

Sėkmės istorijos:

Tomas Bastys, doktorantas Makso Planko informatikos institute (Vokietija)

"Studijų metu išmokau programuoti bei įgijau kitus pagrindus, kuriuos galėjau vystyti toliau ir pritaikyti darbui savo specialybėje - bioinformatikoje. Vakarų Europoje nuolat atsiveria vis daugiau naujų galimybių panaudoti bioinformatikos žinias įdomiam ir inovatyviam darbui."

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

doc. dr. Vilius Stakėnas - komiteto pirmininkas

 • prof. habil. dr. Mindaugas Bloznelis;
 • doc. dr. Saulius Gražulis - Biotechnologijos institutas;
 • prof. dr. Edita Sužiedėlienė - Gamtos mokslų centras;
 • Justina Januševičienė (socialinis partneris) - Sveikatos apsaugos ministerija;
 • doc. dr. Juozas Gordevičius - Gamtos mokslų centras;
 • Reda Vaisėtaitė - studentų atstovas.

Atsakingas padalinys

Matematinės informatikos katedra