Finansų ir draudimo matematika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Metinis studijų mokestis: 1548 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: NĖRA


Finansų ir draudimo matematika – taikomosios matematikos sritis, kurios esmė – tikimybinis realaus pasaulio modeliavimas.Šis išsilavinimas būtinas norint dirbti aktuarais draudimo įmonėse arba rizikos vertinimo specialistais įvairiose finansinėse institucijose. Programoje derinamos įvarios matematikos, informatikos, finansų, draudimo sričių disciplinos, tad parengiami tiek Lietuvoje, tiek užsienyje labai paklausūs specialistai.

Programos tikslas - parengti specialistą, turintį bazinių matematikos ir informacinių technologijų žinių, platų supratimą apie demografines, ekonomines, draudimo ir finansines rizikas bei gebantį pritaikyti teorines žinias praktiniams uždaviniams spręsti. 

Studijuoti verta, nes:

 • programos turinys didžiąja dalimi suderintas su Lietuvos aktuarų draugijos ir Tarptautinės aktuarų asociacijos kvalifikaciniais reikalavimais – ugdoma 75-80% būtinų kompetencijų;
 • programa suteikia matematikos, jos taikymų (finansų, draudimo ir rizikos valdymo srityse) ir informatikos žinių bei kompetencijų, glaudžiai susieja jas į visumą;
 • paskaitas skaito geriausi draudos matematikos specialistai Lietuvoje;
 • programa moko ne tik vertinti bei analizuoti, bet ir patiems kurti naujus draudimo produktus;
 • studentai supažindinami su mokslinių tyrimų pagrindais, gabiausiems sudaromos galimybės prisidėti prie programos dėstytojų tyrimų, aktyviai dalyvauti seminaruose, rengti bendrus straipsnius ir t.t.

Karjeros galimybės:

Finansų ir draudimo matematikos bakalauras gali dirbti draudimo kompanijose, bankuose ir kitose finansinėse institucijose (pensijų investiciniai fondai) arba tęsti mokslus matematikos arba ekonomikos magistrantūrose, specializuojantis finansų ar draudimo matematikoje.

Norėdami dirbti aktuarijais ar profesonaliais finansinių institucijų specialistais bakalaurai, baigę šią programą, turėtų tęsti studijas magistrantūroje, specializuodamiesi finansų ir draudimo matematikos srityje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

Studijų turinys

Konkursinio balo sandara

Egzaminai  Koeficientas
 Matematika  0,4
 Lietuvių k. ir literatūra  0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Informacinės technologijos arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

 

DETALUS STUDIJŲ PROGRAMOS PLANAS

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 Investicijų teorija 5.0
Privalomieji dalykai   Praktiniai investavimo pagrindai 5.0
Matematinė analizė I 10.0 Fizika 5.0
Algebra ir geometrija 5.0 6 SEMESTRAS 30.0
Diskrečioji matematika 5.0 Privalomieji dalykai  
Įvadas į Finansų ir draudimo matematiką 5.0 Atsitiktiniai procesai 5.0
Informatika I 5.0 Ne gyvybės draudimo modeliai 5.0
2 SEMESTRAS 30.0 Aktuarinė matematika 5.0
Privalomieji dalykai   BUS* 5.0
Matematinė analizė II 10.0 Pasirenkamieji dalykai 5.0
Algebra 5.0 Šiuolaikinė ekonominė mintis  
Finansiniai skaičiavimai 5.0 Statistinis modeliavimas 5.0
Informatika II 5.0 Statistinių sprendimų teorija 5.0
Užsienio kalba 5.0 Finansinės ataskaitos ir jų analizė 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 Lošimų teorija 5.0
Privalomieji dalykai   Vizualusis programavimas 5.0
Matematinė analizė III 5.0 Mokslinis seminaras I 5.0
Mikroekonomika 5.0 Fizika 5.0
Praktinė informatika I 5.0 Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0
Tikimybių teorija ir matematinė statistika 10.0 7 SEMESTRAS 30.0
Užsienio kalba II 5.0 Privalomieji dalykai  
4 SEMESTRAS 30.0 Laiko eilutės 5.0
Privalomieji dalykai   Diskretaus laiko finansų modeliai 5.0
Statistika 5.0 Sveikatos draudimas 5.0
Makroekonomika 5.0 Mokslinio darbo pagrindai 5.0
Praktinė informatika II 5.0 BUS* 5.0
Diferencialinės ir integralinės lygtys 5.0 Pasirenkamieji dalykai  
BUS* 5.0 Eilių teorija 5.0
Pasirenkamieji dalykai   Mokslinis seminaras II 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0 Ekonominių duomenų šaltiniai ir jų apdorojimas 5.0
Šiuolaikinė ekonominė mintis 5.0 Matematinė ekonomika 5.0
Statistinis modeliavimas 5.0 Viešojo sektoriaus ekonomika 5.0
Statistinių sprendimų teorija 5.0 JAVA technologijos 5.0
Finansinės ataskaitos ir jų analizė 5.0 8 SEMESTRAS 30.0
Lošimų teorija 5.0 Privalomieji dalykai  
Vizualusis programavimas 5.0 Bakalauro baigiamasis darbas 15.0
Mokslinis seminaras I 5.0 Praktika 15.0
Fizika 5.0    
5 SEMESTRAS 30.0  
Privalomieji dalykai      
Baigtinių populiacijų statistika
5.0
Išgyvenamumo demografiniai modeliai
5.0  
Funkcinė analizė 5.0    
Regresiniai modeliai 5.0    

*BUS - bendrųjų universitetinių studijų dalykas. BUS modulių sąrašą galima rasti čia.

Studijų programos aprašas: LT / EN

Numatomi programos rezultatai:

Finansų ir draudimo matematikos bakalauras, baigęs finansų ir draudimo matematikos programą, sugeba abstrakčiai, logiškai ir kritiškai mąstyti, veikti įvairioje profesinėje aplinkoje, taip pat geba demonstruoti reikiamus įgūdžius siekdami akademinės karjeros.

Aktuali informacija studentams

 IV KURSO STUDENTŲ DĖMESIUI

Praktikos ataskaitų laukiama iki 2018 m.  gegužės 2 d. imtinai. Praktikos vietos vadovo pasirašytas (4-10 psl. apimties) ataskaitas atnešti į 308 kab.

Praktikos gynimas  –  2018 m. gegužės 15 d. 17 val. 102 aud.

 

Bakalauro darbų gynimas vyks    2018 m.  birželio 11 d. 9.00 val. 301 aud. 

                                                     2018 m. birželio 12 d. 9.00 val. 301 aud.  

Baigiamųjų darbų gynimo komisija:

Komisijos pirmininkas                  Doc. Gintaras Bakštys

Nariai:                                          Prof. Vigirdas Mackevičius

                                                     Doc. Martynas Manstavičius

                                                     Doc. Kazimieras Padvelskis (VGTU)

                                                     Dr. Donata Puplinskaitė

                                                     Dr. Aldona Skučaitė

                                                     Prof. Jonas Šiaulys

Studentai darbus turi atnešti į 308 kab. iki birželio 4 d. imtinai.

Vieno autoriaus darbo pristatymui skiriama iki 10 min. ir iki 5 min. atsakymams į klausimus, vadovui bei recenzentui.

Dviejų autorių darbo pristatymui skiriama iki 15 min. ir iki 5 min. atsakymams į klausimus, vadovui bei recenzentui.

 

 

Bendradarbiavimas

Programos partneriai

DanskeBank logo Danske Bank A/S - „Danske Bank“ yra Šiaurės Europos regiono bankas, veikiantis 16-oje šalių ir aptarnaujantis 3,4 milijono privačių, verslo ir institucinių klientų. Pagrindinė „Danske Bank“ būstinė yra Kopenhagoje. „Danske Bank“ Lietuvoje teikia bankininkystės paslaugas, taip pat yra įsteigęs vieną sparčiausiai augančių IT organizacijų, bei globalių paslaugų centrą.
ERGO logo ERGO Insurance SE - draudimo bendrovė, tarptautinės ERGO grupės „ERGO Group AG“ dalis, kuri atstovaujama daugiau nei 30 šalių Europoje bei Azijoje. Grupėje dirba apie 44.000 darbuotojų. Grupės metinės įmokos sudaro daugiau kaip 17 mlrd. eurų, o klientams apmokėtų žalų suma siekia 16 mlrd. eurų.
 

Citco Vilnius

  Affecto Lietuva
 

Gjensidige Baltic

Alumni

Sėkmės istorijos

Irmantas Mikulėnas, Finansų ministerijos Fiskalinės politikos departamentas

"Programa suteikia tikrai gerą matematinį išsilavinimą. Tačiau svarbiausia, kad įgyjamas ne tik matematinių teoremų ar finansinių žinių išmanymas, bet ir geras algoritmų ir procesų suvokimas. Darbdaviai itin vertina šios programos absolventus, nes žino, kad jie turi gerų žinių, yra greitai besimokantys ir gebantys išmokti sudėtingus dalykus."

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

doc. Martynas Manstavičius - komiteto pirmininkas

 • lekt. dr. Aldona Skučaitė
 • prof. Remigijus Leipus
 • prof. Jonas Šiaulys
 • doc. Sigitas Dapkūnas
 • partnerystės profesorius Gintaras Bakštys (soc. partneris, ERGO Life Insurance SE)
 • Julius Čereška - studentų atstovas


Atsakingas padalinys

Matematinės analizės katedra