Informacinės technologijos

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (3,5 metų)

Studijų apimtis: 210 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Studijų programos šakos: Inovatyvūs taikymai

Metinis studijų mokestis: 2242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: NĖRA


Ši studijų programa yra kuriama ir nuolat atnaujinama glaudžiant bendradarbiaujant su verslo atstovais. Informacinių technologijų programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos informacinių technologijų specialistus, gebančius būti lyderiais kuriant, vystant ir naudojant sudėtingas ir daugialypes kompiuterių ir programinės įrangos sistemas pramonėje, versle, moksle, užimti analitikų, projektuotojų, projektų vadovų, programuotojų. IT projektuose pozicijas, tęsti studijas magistrantūroje. Studijų procesas susideda ne tik iš paskaitų, praktikos, bet ir iš atvejo analizių, diskusijų, seminarų, studentų grupelėmis atliekamų projektinių veiklų, kurių metu sprendžiamos realios IT problemos. Programa sudaryta atsižvelgiant į tai, kad Lietuvoje trūksta ir ateityje dar labiau trūks šiuolaikinių programavimo metodų ir sistemų, programų, algoritmų, duomenų bazių, duomenų saugyklų konstravimo ir kūrimo, kompiuterių platformų (Windows, Linux, Unix, jų atmainų) ir kompiuterinių tinklų organizavimo, kompiuterinės grafikos, vaizdų ir signalų apdorojimo specialistų. 2017 m. Informacinių technologijų studijų programa buvo pripažinta kaip viena iš keturių geriausiai atitinkančių investuotojų poreikius Lietuvos universitetuose vykdomų studijų programų.

Studijuoti verta, nes:

 • fakultete sudarytos puikios sąlygos kokybiškoms žinioms įgyti - fakulteto Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centras (STSC) disponuoja įvairios architektūros superkompiuteriais (viso turinčiais apie 2000 procesorių, apie 700 TB diskinių saugyklų);
 • naudojamos interaktyvios mokymo(si) aplinkos ir ypač moderni fakulteto IT infrastruktūra, leidžianti studentui kurti CLOUD sprendimus;
 • praktika atliekama geriausiose Lietuvos įmonėse, bankuose, draudimo kompanijose, medicinos įstaigose, IT įmonėse, užsienyje, firmos ir kompanijos teikia temas studentų kursiniams, baigiamiesiems, kitokių tyrimų darbams, studentai mokomi gerų anglų kalbos įgūdžių;
 • dalis studijų programos dalykų yra dėstoma anglų kalba;
 • galima "Inovatyvių studijų" šakoje kartu su verslo partneriais spręsti verslui aktualias problemas ir kurti savo startuolį;
 • dėstomi dalykai yra iš sričių, kurių specialistų labiausiai trūksta.

Karjeros galimybės

Baigęs informacinių technologijų studijų programą, absolventas galės sėkmingai dirbti IT ar infrastruktūros skyrių vadovu ir įmonės komandos, projekto nariu bet kurioje Lietuvos ar užsienio įmonėje. Taip pat galės dirbti IT infrastruktūrą bei informacines sistemas kuriančiose bendrovėse.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

Informacinių technologijų programoje mokosi studentai iš šių šalių:

            

Stojantiesiems

Konkursinio balo sandara:

Egzaminai  Koeficientas
 Matematika  0,4
 Lietuvių k. ir literatūra  0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Informacinės technologijos arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Studijų turinys

Studijų programa yra taikomojo pobūdžio, suteikianti praktinių gebėjimų, kurių reikia informacinių technologijų kūrimo, valdymo ir priežiūros sferoje. Studijų programos sudėtis:

 • duomenų valdymas – 9%;
 • kompiuterijos valdymas ir sauga – 17%;
 • programavimas ir informacinės technologijos – 17%;
 • IT verslas – 14%;
 • matematika – 12%;
 • pasirenkamieji dalykai, profesinė praktika ir baigiamasis darbas – 24 %;
 • bendrųjų universitetinių studijų dalykai – 7%.

Programos partneriai prisideda prie materialiųjų išteklių suteikimo studentams: verslo įmonės siūlo projektų semestrines bei bakalauro darbų temas. Esant poreikiui, suteikia techninę įrangą, reikalingą darbams atlikti. Programą globojantis Jungtinės Karalystės banko Barclays padalinys atnaujino kompiuterines klases, įsteigė inovacijų laboratoriją, Cisco Systems suteikė pilną savo Cisco CCNA ir CCNP Exploration kurso medžiagą su testais, o gerai besimokantiems studentams padengia didelę dalį sertifikavimosi išlaidų.

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 5 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Diskrečioji matematika 5.0 Kompiuterių tinklai 10.0
Įvadas į kompiuterių architektūrą 5.0 Verslo pagrindai II/II 5.0
Programavimo ir IT pagrindai 5.0 Projektų vadyba 5.0
Matematika informatikams I/III 5.0 Pasirenkamieji dalykai  
Užsienio kalba (anglų) I/II 5.0 Kompiuterinių žaidimų algoritmai 5.0
BUS* 5.0 Kursinis darbas (V semestro projektinis darbas) 5.0
2 SEMESTRAS 30.0 "Mainframe" technologijos 5.0
Privalomieji dalykai   Programavimas Windows API 5.0
Matematika informatikams II/III 5.0 Programavimas "Windows.NET" 5.0
Verslo pagrindai I/II 5.0 Rinktiniai duomenų bazių valdymo sistemų skyriai 5.0
Objektinis programavimas 5.0 6 SEMESTRAS 5.0
UNIX operacinės sistemos 5.0 Privalomieji dalykai 30.0
Duomenų struktūros 5.0 Paslaugų vadyba 5.0
Užsienio kalba (anglų) II/II 5.0 Tinklų saugumas 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 Rinktiniai informacijos saugos skyriai 7.0
Privalomieji dalykai   Programų sistemų architektūra 3.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0 Pasirenkamieji dalykai
Programų sistemų inžinerija 5.0 Grafų teorijos algoritmai 5.0
Virtualizacijos pagrindai 5.0 Grid skaičiavimų taikymai 5.0
Matematinė statistika 5.0 Kompiuterinė grafika 5.0
Matematika informatikams III/III 5.0 Kompiuterių tinklai profesionalams I. Maršrutizavimas 5.0
BUS* 5.0 Kursinis darbas (VI semestro projektinis darbas) 5.0
4 SEMESTRAS 30.0 BUS* 5.0
Privalomieji dalykai 7 SEMESTRAS 30.0
Žmogaus ir kompiuterio sąveika 5.0 Privalomieji dalykai
Duomenų analizė 3.0 Bakalauro baigiamasis darbas 15.0
Elektroniniai duomenų tinklai ir duomenų vizualizacija 7.0 Profesinė praktika 15.0
Interneto technologijos 5.0    
Pasirenkamieji dalykai      
AIX operacinės sistemos 5.0    
Duomenų saugyklų technologijos 5.0    
Kursinis darbas (IV semestro projektinis darbas) (IT) 5.0    
"Mainframe" technologijos 5.0    
Programavimas PYTHON kalba 5.0    
Skaitiniai metodai 5.0    

*BUS - bendrųjų universitetinių studijų dalykas. BUS modulių sąrašas.

 

Studijų programos planas (šaka: Inovatyvūs taikymai)

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 5 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Diskrečioji matematika 5.0 Kompiuterių tinklai 10.0
Įvadas į kompiuterių architektūrą 5.0 Verslo pagrindai II/II 5.0
Programavimo ir IT pagrindai 5.0 Projektų vadyba 5.0
Matematika informatikams I/III 5.0 Pasirenkamieji dalykai  
Užsienio kalba (anglų) I/II 5.0 Kompiuterinių žaidimų algoritmai 5.0
BUS* 5.0 Kursinis darbas (V semestro projektinis darbas) 5.0
2 SEMESTRAS 30.0 "Mainframe" technologijos 5.0
Privalomieji dalykai   Programavimas Windows API 5.0
Matematika informatikams II/III 5.0 Programavimas "Windows.NET" 5.0
Verslo pagrindai I/II 5.0 Rinktiniai duomenų bazių valdymo sistemų skyriai 5.0
Objektinis programavimas 5.0 BUS* (Inovatyvūs taikymai) 5.0
UNIX operacinės sistemos 5.0 6 SEMESTRAS 30.0
Duomenų struktūros 5.0 Privalomieji dalykai  
Užsienio kalba (anglų) II/II 5.0 Paslaugų vadyba 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 Tinklų saugumas 3.0
Privalomieji dalykai   Rinktiniai informacijos saugos skyriai 7.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0 Programų sistemų architektūra 5.0
Programų sistemų inžinerija 5.0 Pasirenkamieji dalykai
 
Virtualizacijos pagrindai 5.0 Grafų teorijos algoritmai 5.0
Problemų sprendimu grįstas projektas (Inovatyvūs taikymai) 15.0 Grid skaičiavimų taikymai 5.0
4 SEMESTRAS 30.0 Kompiuterinė grafika 5.0
Privalomieji dalykai   Kompiuterių tinklai profesionalams I. Maršrutizavimas 5.0
Žmogaus ir kompiuterio sąveika 5.0 Kursinis darbas (VI semestro projektinis darbas) 5.0
Interneto technologijos 5.0 BUS* 5.0
Problemų sprendimu grįstas projektas (Inovatyvūs taikymai) 15.0 7 SEMESTRAS 30.0
Pasirenkamieji dalykai   Privalomieji dalykai  
AIX operacinės sistemos 5.0 Bakalauro baigiamasis darbas 15.0
Duomenų saugyklų technologijos 5.0 Profesinė praktika 15.0
"Mainframe" technologijos 5.0    
Programavimas PYTHON kalba 5.0    
Skaitiniai metodai 5.0    

*BUS - bendrųjų universitetinių studijų dalykas. BUS modulių sąrašas.

Studijų programos aprašas

Informacinės technologijos

Numatomi programos rezultatai:

Informacinių technologijų studijų programos absolventas gebės:

 • suvokti teorinius principus, kuriais pagrįstos naujai atsirandančios technologijos;
 • kurti programų sistemų prototipus ir atlikti su jais eksperimentinius tyrimus, reikalingus projektavimo sprendimams pagrįsti;
 • savarankiškai atlikti informacinių technologijų sistemų kūrimo ir priežiūros darbus;
 • po pagrindinių universitetinių studijų bus pasirengęs tęsti studijas antrojoje studijų pakopoje.

Bendradarbiavimas

Dabartiniu metu, kai į Lietuvą atėjo tokios tarptautinės kompanijos, kaip Barclays informacinių technologijų centras, tarptautinė kompanija CSC, IBM Lietuva, kelios kitos kompanijos (kurios artimiausiu metu galimai skelbsiančios apie savo padalinių steigimą Lietuvoje), Fakultetas ir STSC turi su šiomis kompanijomis sudaręs bendradarbiavimo sutartis, tariasi dėl bendrų tyrimų projektų vykdymo. Toks bendravimas apima taip pat IBM, Bull ir Oracle kompanijas, medicinos tyrimų, inovatyvios farmakologijos, viešojo administravimo įstaigas ir institucijas. Į visus tokius aktyvumus ir projektus įtraukiami ir studentai, numatoma (dabartiniu metu vyksta tikslinės derybos), kad bendradarbiaujančios kompanijos ir firmos skirs tikslines stipendijas aktyviausiems ir išradingiausiems studentams.

Šiuo metu, Informacinių technologijų programos studentai paskaitų, savarankiškų užduočių, praktikų metu bei kurdami inovatyvius projektus bendradarbiauja su verslo partneriais:

 • Barclays IT Centras - tinklų bei informacijos saugos projektuose;
 • Cisco - Kompiuterinių ir komunikacijos tinklo uždavinių sprendime;
 • UAB AppCamp - Mobiliųjų taikomųjų programų kūrime;
 • Wilibox - kuriant belaidę garso kolonėlę bei žmogaus iš vaizdo kamerų atpažinimo sistemos kūrime;
 • UAB Baltic Orbis - roboto valdomo balsu kūrime;
 • Adform Lithuania;
 • Visma Lietuva;
 • Bentley Systems Europe B.V. filialas;
 • Unity Technologies LT.

Alumni

SĖKMĖS ISTORIJOS

Marija Brencienė, "Danske Bank" vyresnioji kompiuterių tinklų operacijų specialistė, Lietuva

"IT studijos man patiko todėl, kad galėjau išbandyti įvairias IT sritis. Dėstytojai - savo srities specialistai. Fakultetas glaudžiai bendradarbiauja su įmonėmis, kartu rengia projektus, o jų metu studentai įgauna daug naudingos patirties."

 

GERIAUSIEJI ABSOLVENTAI

Metai Nr. Vardas Pavardė Baigiamojo darbo vadovas Baigiamojo darbo pavadinimas
2015 1 Oleg Smelov Dr. Linas Bukauskas Strateginio žaidimo žaidėjų atpažinimas analizuojant žaidimo metu atliktus veiksmus
  2 Mark Ganusevič  Eduardas Kutka Naršyklės varomas P2P turinio pristatymo tinklas
  3 Dovydas Alėjūnas Kazimieras Mickus Duomenų struktūrų ir algoritmų vizualizavimo modeliai mobiliuose įrenginiuose
  4 Rimantas Jacikevičius  Dr. Linas Bukauskas Produktų valdymo sistemos kūrimas naudojant RFID žymių technologiją
2014 1 Dmitrij Biriukov Dr. Linas Bukauskas Privatumą garantuojančio duomenų filtro karkaso kūrimas
  2 Alius Tamkevičius  Dr. Agnė Brilingaitė Java programų analizatorius ir vertinimo įrankis
  3 Edmundas Drūteika  Dr. Agnė Brilingaitė  Tvarkaraščių optimizavimo variklio kūrimas
  4 Kazimieras Semaška  Dr. Mantas Puida Mobilių įrenginių judesio daviklių panaudojimas navigacijai
  5 Justinas Bimbiris  Linas Būtėnas  Interaktyvių uždavinių modelio kūrimas ir papildomo modulio įgyvendinimas
2013 1 Vilius Jakaitis Dr. Agnė Brilingaitė Duomenų struktūrų ir algoritmų praktinių žinių testavimo įrankis
  2 Audrius Petreikis Dr. Rimvydas Krasauskas Istorinių pastatų virtualus atkūrimas naudojant papildytą realybę
  3 Vera Djakova Vytautas Valaitis Automatinis mobiliųjų aplikacijų testavimas
  4 Vaidas Bikulčius Dr. Agnė Brilingaitė Geografinė informacinė sistema botanikos sodo lankytojui
  5 Rytis Malakauskas Eduardas Kutka Mokymo sąsajos sukūrimas kompiuterių tinklų įranga
2012 1 Gintaras Sakalauskas Dr. Tadas Meškauskas Tvarkaraščio realizacija žiniatinklio terpėje taikant grafo viršūnių spalvojimo algoritmus
  2 Vilius Okockis Dr. Linas Bukauskas Meta MVC modelis duomenų dokumentacijai ir savidokumentacijai
  3 Andrius Kolduba Kazimieras Mickus Testavimo procesas ir jo gerinimas
  4 Viktoras Švolka Linas Būtėnas Automatinis programinio kodo testavimas
  5 Robertas Jonelis Dr. Rimvydas Krasauskas 3D objektų rekonstrukcijos naudojant fotografijas

 

STUDENTŲ PROJEKTAI

Informacinių technologijų studentų sukurti projektai:

 • VU orų stoties programėlė Android išmaniesiems. Taip pat ši programėlė buvo pristatyta ir LitExpo Studijos 2015 mugėje.
 • Išgyvenimo tipo žaidimas partizanams. Žaidimas  buvo pristatytas ir LitExpo Studijos 2015 mugėje.
 • BotVinčis - piešiantis robotas ant didelio formato popieriaus. Algoritmai ir roboto mechanika pristatyti LitExpo Studijos 2015 mugėje.
 • Edukacinio žaidimo platforma. Platformos veikimo pavyzdžiai pristatyti LitExpo Studijos 2015 mugėje. Šios platformos kūrimui ir sėkmingam šios platformos licencijavimui padeda UAB Infoterminalai.
 • Sukurta Nameless roboto platforma. Robotas pristatytas LitExpo Studijos 2015 mugėje.

 

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3053
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 122B

Studijų programos komitetas

Dr. Linas Bukauskas - komiteto pirmininkas;

 • Prof. Feliksas Ivanauskas;
 • Prof. Algimantas Juozapavičius;
 • Silvija Stroganovaitė - studentų atstovas;
 • Dominykas Stankevičius - studentų atstovas;
 • Barclays IT centras (socialinis partneris).

 

Atsakingas padalinys

Kompiuterinio ir duomenų modeliavimo katedra