Informatika

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (2 metai)

Studijų apimtis: 120 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Metinis studijų mokestis: 3242 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Informatikos mokslų magistras


Informatikos programos tikslas parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, sugebančius savarankiškai atlikti mokslo tiriamuosius darbus, tęsti doktorantūros studijas Lietuvos bei užsienio universitetuose, o taip pat galinčius vykdyti programinės įrangos kūrimo bei priežiūros projektus ir sėkmingai konkuruoti dėl informacinių technologijų darbo vietų Lietuvos ir užsienio įmonėse.

Studijuoti verta, nes:

  • Studijų programa remiasi tradiciniu informatikos supratimu, apima taikomuosius ir teorinius informatikos aspektus ir suteikia mokslo tiriamojo darbo įgūdžius.

Karjeros galimybės:

Informatikos magistras gali dirbti tyrėju, analitiku, projektuotoju bei programuotoju, o įgavęs patirties, ir grupių bei projektų vadovu privačiame bei valstybiniame sektoriuose arba būti atsakingas už bendrasisteminės bei taikomosios programinės įrangos priežiūrą. Taip pat galima tęsti studijas informatikos, informatikos inžinerijos ar gretimos krypties doktorantūroje Lietuvoje ar užsienyje.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas. Taip pat baigę pirmosios pakopos studijas kolegijoje ir baigę Informatikos papildomąsias studijas Vilniaus universitete.

Priėmimo sąlygos ir konkursinio balo sandara yra nurodyta 2017 m. Konkursinio balo sandaros lentelėje.

Stojamojo egzamino programa

Informatika

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Dirbtiniai neuroniniai tinklai 6.0
Duomenų tyrimas 6.0
Mokslo tiriamasis darbas 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Intelektualios sistemos 6.0
Kriptografijos metodai 6.0
Euristiniai algoritmai NP-pilniems uždaviniams 6.0
Objektinės duomenų bazės 6.0
2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Programų sistemų modeliavimas ir verifikavimas 6.0
Programų sistemų inžinerija 6.0
Mokslo tiriamasis darbas 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Daugiamačių duomenų vizualizacija 6.0
Rinktiniai kodavimo teorijos skyriai 6.0
IT projektų valdymas 6.0
Žmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimas 6.0
Randomizuoti algoritmai 6.0
Objektinės technologijos 6.0
Programų sistemų kūrimo metodai ir įrankiai 6.0
3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Profesinė praktika 18.0
Mokslo tiriamasis darbas 6.0
Pasirenkamieji dalykai  
Grafika ir vizualizacijos pagrindai 6.0
Programavimas debesijos aplinkoje 6.0
Programų sistemų architektūra 6.0
4 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai  
Magistro baigiamasis darbas 30.0

Studijų programos aprašas:

Informatika

Numatomi programos rezultatai:

Baigęs Informatikos studijų programą, absolventas sukaupia pakankamų srities žinių, geba išsiaiškinti kompiuterizuojamos taikomosios srities procesus ir sukurti jų informacinius modelius, įgyja profesinę kompetenciją savarankiškai atlikti informacinių technologijų sudėtingų sistemų kūrimo darbus. Informatikos absolventai sugeba dirbti analitikais, projektuotojais ir programuotojais dideliuose projektuose, savarankiškai įsisavinti naujus metodus ir technologijas bei taikyti juos praktikoje.

Studentams

 

II KURSO MAGISTRANTAI

Magistro darbų gynimas katedroje vyks gegužės 17 d., trečiadienį, nuo 16 val. 101 ir 103 aud., Didlaukio g. 47. Informatikos magistrantai vadovų pasirašytus magistro baigiamuosius darbus pristato į Informatikos katedrą iki gegužės 10 d. 16 val. Darbai tą pačią dieną turi pasiekti recenzentus jiems priimtina forma.

Gynimas baigiamųjų darbų gynimo komisijoje vyks birželio 1 d., ketvirtadienį, nuo 9 val. 421 aud., Didlaukio g. 47.

Gegužės 25 d. įsakymas bus patvirtintas, magistrantai galės suvesti į VU IS darbo metaduomenis ir patį darbą, atsispausdinti ir pasirašyti garantiją. Iki gegužės 31 d. 12 val. garantija turi būti pateikta į Informatikos katedrą.


I KURSO MAGISTRANTAI

Informatikos magistrantai vadovų bei recenzentų pasirašytus antro semestro darbus pristato į Informatikos katedrą iki birželio 26 d. 16 val. Mokslo tiriamieji darbai rengiami ir įkeliami į duomenų bazę pagal VU Studijuojančiųjų rašto darbų rengimo, gynimo ir kaupimo tvarkos aprašą. Birželio 27 d. įsakymas bus patvirtintas, magistrantai galės suvesti į VU IS darbo metaduomenis ir patį darbą.


 PERLAIKYMAI 

Vadovo pasirašyti informatikos magistrantų mokslo tiriamieji darbai, praktikos ataskaitos, IV kurso Kompiuterių mokslo šakos studentų kursiniai projektai turi būti pristatyti į katedrą (Didlaukio g. 47, 512 kab.) iki balandžio 28 d. 16 val. Gynimai vyks gegužės 4 d., ketvirtadienį, nuo 16 val. 213, 102 ir 103 aud., Didlaukio g. 47.


BENDRI

MAGISTRANTŪROS STUDENTAMS

 

Bendradarbiavimas

Programos draugai ir partneriai

dr. Arūnas Barauskas

BA      IB     NT

AL     Vinted     nortal logo

 

Alumni

Informacija ruošiama.

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

prof. dr. Linas Laibinis - komiteto pirmininkas

  • prof. dr. Rimantas Vaicekauskas
  • prof. hab. dr. Remigijus Leipus
  • prof. hab. dr. Mindaugas Bloznelis
  • prof. hab. dr. (HP) Romas Baronas
  • dr. Arūnas Stočkus - socialinis partneris (UAB "Mitsoft")
  • Studentų atstovas


Ataskingas padalinys

Informatikos katedra