Modeliavimas ir duomenų analizė

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metų) ir ištęstinė ( 2,5 metų)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Studijų programos šakos: Ekonometrija ir Duomenų mokslas

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Modeliavimo ir duomenų analizės programos tikslas rengti tarptautinio lygio ekonometrijos bei duomenų analizės profesionalus, kurie naudodami šiuolaikines ekonomikos ir duomenų mokslo žinias geba kurti ir taikyti matematinius (statistinius) modelius reikalingus verslui ir viešosioms institucijoms valdant, prognozuojant, vertinant bei planuojant veiklas.

Studijuoti verta, nes:

 • modeliavimo ir duomneų analizės studijų programa yra gilinamoji, kurios pagrindą sudaro aukštesnio lygmens dalykai;
 • programoje vyrauja tarpdiscipliniškumas, derinant ekonomikos, duomenų analizės, informatikos ir matematinės statistikos žinias;
 • priklausomai nuo studento noro leidžiama pasirinkti studijų šaką - ekonometrija arba duomenų mokslas;
 • ištęstinių studijų studentams leidžiama pasirinkti norimą (vieną iš keturių šakai) studijų trajektoriją.

Karjeros galimybės

Baigusiems šią studijų programą atsiveria puikios karjeros galimybės. Magistrai, baigę ekonometrijos studijų programą, gali dirbti

 • mokslinių tyrimų centruose (ekonomikos bei kitų socialinių mokslų krypčių, statistikos ir matematikos krypčių);
 • ekonominės politikos formavimo institucijose (planavimo skyriuose, vyriausybinėse institucijose, konsultacinėse firmose);
 • fiskaliniame sektoriuje (pensijų fonduose, biržose, draudimo kompanijose, komerciniuose bankuose);
 • įmonių analizės ir planavimo skyriuose.

Be to, galima tolesnė mokslinė karjera - doktorantūros studijos ekonomikos, ekonometrijos ar statistikos kryptyse bet kuriame Europos universitete.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Stojantiesiems

Reikalavimai stojantiesiems

Į šią studijų programą yra priimami asmenys, baigę pirmosios pakopos universitetines visų sričių (krypčių) studijas.

Stojantieji į šią studijų programą turi laikyti stojamąjį egzaminą žodžiu (motyvacinis pokalbis).

Stojamojo egzamino programa (žodžiu)

Modeliavimas ir duomenų analizė

Studijų turinys

Studijų programos planas (nuolatinė forma)

ŠAKA: EKONOMETRIJA ŠAKA: DUOMENŲ MOKSLAS
Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 1 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Daugiamatė statistika 5.0 Daugiamatė statistika 5.0
Mikroekonominė analizė 5.0 Duomenų gavyba 5.0
Parametrinė ir neparametrinė ekonometrija 10.0 Parametrinė ir neparametrinė statistika 10.0
Pasirenkamieji dalykai   Pasirenkamieji dalykai  
Aukšto dažnio ir funkcinių duomenų analizė 5.0 Aukšto dažnio ir funkcinių duomenų analizė 5.0
Panelinių duomenų ekonometrija 5.0 Panelinių duomenų ekonometrija 5.0
Imitaciniai metodai ekonometrijoje 5.0 Erdvinės duomenų bazės 5.0
Šiuolaikinė matematinė ekonomika 5.0 Daugiamatės duomenų struktūros 5.0
2 SEMESTRAS 30.0 2 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Asimptotinė statistika 10.0 Asimptotinė statistika 10.0
Finansų ekonometrija 10.0 Didžiųjų duomenų analizė 10.0
Pasirenkamieji dalykai   Pasirenkamieji dalykai  
Ekonometrinė rinkos struktūrų analizė 5.0 Ekonometrinė rinkos struktūrų analizė 5.0
Bajeso statistika 5.0 Bajeso statistika 5.0
Lošimų teorija 5.0 Lošimų teorija 5.0
Prognostinė analizė 5.0 Prognostinė analizė 5.0
Makroekonomikos teorija 5.0 Daugiamačių duomenų vizualizavimas 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 3 SEMESTRAS 30.0
Privalomieji dalykai   Privalomieji dalykai  
Magistro baigiamojo darbo seminaras 5.0 Magistro baigiamojo darbo seminaras 5.0
Magistro baigiamasis darbas 25.0 Magistro baigiamasis darbas 25.0

 

Ištęstine forma studentai gali studijuoti pasirinkę vieną iš siūlomų variantų:

 

Duomenų mokslo šaka Ekonometrijos šaka
1 DM planas 1 EKO planas
2 DM planas 2 EKO planas
3 DM planas 3 EKO planas
4 DM planas 4 EKO planas

 

 

Studijų programos ir dalykų aprašai:

Modeliavimas ir duomenų analizė

Numatomi programos rezultatai

Baigę šią programą magistrai geba:

 • žinoti bei aukštesniame lygmenyje suvokti pagrindinių ekonomikos, finansų rinkų modelių bei duomenų mokslo principus ir problemas;
 • praktiškai pritaikyti pagrindinius ekonometrijos ir duomenų mokslo principus, analizuojant realius ekonominius, finansinius, biologinius ir pan. duomenis bei prognozuojant ekonominius, finansinius, biologinius ir pan. rodiklius;
 • tirti finansinių rinkų dinamiką;
 • kurti ir palaikyti statistinius-matematinius modelius;
 • laisvai naudotis kompiuterine įranga, skirta duomenų analizei bei modeliavimui;
 • dirbti su duomenų bazėmis.

Bendradarbiavimas

Informacija ruošiama.

Alumni

Informacija ruošiama.