Ekonometrija

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Metinis studijų mokestis: 1548 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP, integruotos "Ekonomikos" gretutinės studijos


Ekonometrija jungia ekonomikos teoriją ir matematinės statistikos metodus, ieško ryšių tarp ekonominių objektų ir procesų. Informacinių technologijų amžiuje egzistuoja gausybė įvairių duomenų, tad gebėjimas konstruoti matematinius-statistinius modelius šiems duomenims analizuoti yra viena paklausiausių savybių šiandieninėje darbo rinkoje. pagal empirinius duomenis vertina ir analizuoja ekonominių objektų ir procesų sąryšius. Tam tikslui pritaikomi (adaptuojami)žinomi statistikos arba kuriami nauji specialūs metodai. Specializuotų metodų vystymas leido ekonometrijai užimti nišą tarp dviejų mokslo sričių: ekonomikos ir matematikos. Kadangi ekonometrija – tiltas tarp matematikos ir ekonomikos, tai ir studijų programa – tarpkryptinė.

Studijuoti verta, nes:

 • šios srities specialistai yra ypač paklausūs tiek Lietuvoje, tiek užsienyje - 2016 m. "Career Cast" sudarytame paklausiausių specialybių sąraše duomenų analitikai užima pirmąją vietą;
 • yra galimybė dirbti su naujausiais duomenimis iš Lietuvos statistikos departamento;
 • paskaitas skaito tiek akademinio, tiek verslo pasaulio atstovai;
 • galima stažuotis Lietuvos ir užsienio institucijose ar įmonėse.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti:

 • ekonominės politikos formavimo, fiskalinėse institucijose;
 • rinkodaros įmonėse;
 • su ekonominių duomenų analizavimu susijusiose įmonėse ar jų skyriuose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

Stojantiesiems

Informacija stojantiesiems:

Konkursinio balo sandara

Egzaminai  Koeficientas
 Matematika  0,4
 Lietuvių k. ir literatūra  0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Informacinės technologijos arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 Viešojo sektoriaus ekonomika 5.0
Privalomieji dalykai   Kategorinių duomenų analizė 5.0
Algebra ir geometrija 5.0 6 SEMESTRAS 30.0
Informatika 10.0 Privalomieji dalykai  
Įvadas į ekonometrijos studijas 10.0 Diskretaus pasirinkimo modeliai 5.0
Matematinė analizė I/II 5.0 Eksperimentinė ekonomika 5.0
2 SEMESTRAS 30.0 Laiko eilutės 5.0
Privalomieji dalykai   Šiuolaikinė ekonominė mintis 5.0
Algebra 5.0 BUS  
Anglų kalba I/II 5.0 Pasirenkamieji dalykai 5.0
Ekonomikos pradmenys 5.0 Imčių metodai 5.0
Matematinė analizė II/II 5.0 Rizikos valdymas 5.0
Statistikos įvadas 5.0 Statistinis modeliavimas 5.0
3 SEMESTRAS 30.0 Statistinių sprendimų teorija 5.0
Privalomieji dalykai   Elgsenos ekonomika 5.0
Anglų kalba II/II 5.0 7 SEMESTRAS 30.0
Mikroekonomika 5.0 Privalomieji dalykai  
Praktinė ekonometrija I/II 5.0 Finansų ekonometrijos modeliai 5.0
Tikimybių teorija 5.0 Makroekonometrija 5.0
BUS 5.0 Operacijų tyrimas 5.0
4 SEMESTRAS 30.0 Pasirenkamieji dalykai  
Privalomieji dalykai   Cenzūruotų imčių analizė 5.0
Akademinis rašymas 5.0 Dinaminės sistemos 5.0
Atsitiktiniai procesai 5.0 Eilių teorija 5.0
Makroekonomika 5.0 Empirinių procesų teorijos įvadas 5.0
Praktinė ekonometrija II/II 5.0 Funkcinių duomenų statistika 5.0
Statistika 5.0 Elgsenos ekonomika 5.0
5 SEMESTRAS 30.0 Matematinė ekonomika 5.0
Privalomieji dalykai   Neapibrėžtumo ekonomika 5.0
Ekonometrinis projektas - kursinis darbas 5.0 8 SEMESTRAS 30.0
Finansų ekonomika 5.0 Privalomieji dalykai  
Regresiniai modeliai 5.0 Bakalauro baigiamasis darbas 15.0
BUS 5.0 Profesinė praktika 15.0
Pasirenkamieji dalykai      
Skaitiniai metodai 5.0    
Ekonominiai duomenų šaltiniai ir jų apdorojimas 5.0    
Lošimų teorija 5.0    

*BUS - bendrųjų universitetinių studijų dalykas. BUS modulių sąrašą galima rasti čia.

Studijų programos aprašas

Ekonometrija

Numatomi programos rezultatai:

1. gebės savarankiškai kaupti, analizuoti ir interpretuoti informaciją, plėtoti idėjas ir jas kritiškai argumentuoti,

2. gebės pritaikyti įgytas ekonomikos bei statistikos žinias, rengiant ekonometrinius projektus,

3. taikys specializuotus kompiuterinių programų paketus (R, EVIEWS, GRETL) duomenų analizei,

4. supras ir galės perteikti kitiems statistinės informacijos svarbą ir aktualumą šiuolaikiniam pasauliui

5. mokės parinkti tinkamus statistinius testus hipotezėms tikrinti,

6. gebės sudaryti paprastus ir daugialypius tiesinius regresinius modelius, struktūrinius ir redukuotus vektorinius modelius, vertinti jų parametrus, testuoti parametrų reikšmes, interpretuoti gautus rezultatus ir juos praktiškai taikyti

7. gebės taikyti laikinių sekų modelius (ARIMA, GARCH, VECM) konkretiems stebėjimams, vertinti jų parametrus, interpretuoti gautus rezultatus.

8. žinos mikroekonomikos ir makroekonomikos sąvokas, principus ir modelius

9. supras ekonominius procesus ir gebės kritiškai vertinti ekonomines koncepcijas,

10. žinos matematinės ekonomikos modeliavimo principus ir gebės tokius modelius analizuoti ir interpretuoti.

Bendradarbiavimas

Programos partneriai

 • Euromonitor International - Eastern Europe;
 • Affecto Lietuva;
 • Lietuvos bankas;
 • Creditinfo Lietuva;
 • Western Union Processing Lithuania.

Alumni

Sėkmės istorijos:

Daumantas Bloznelis, podoktorantūros studentas Leveno katalikiškajame univesitete, Belgija

"Ekonometrijos studijos išlavina analitinį mąstymą ir suteikia praktinius ekonomikos, statistikos ir programavimo pagrindus. Tai padeda suprasti gamtos ar socialinius procesus, juos paaiškinti ir prognozuoti. Ekonometrų poreikis auga, nes įmonės ir valstybės kaupia vis daugiau duomenų, kuriuos reikia analizuoti. Ekonometrija dabar naudojama net krepšinyje siekiant nustatyti krepšininkų naudingumą aikštelėje ar kuriant efektyvias treniruočių programas."

 

Kontaktai

Norite sužinoti daugiau? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius - komiteto pirmininkas

 • prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas
 • prof. habil. dr. Marijus Radavičius
 • lekt. dr. Jurgita Markevičiūtė
 • dr. Giedrius Blažys  - socialinis partneris (Euromonitor International ekonomistas)
 • Mantautas Rimkus - studentų atstovas

Atsakingas padalinys

Statistinės analizės katedra