Econometrics

About the programmme


Mode of studies and duration: full-time (1,5 years)

Study programme volume: 90 credits

Language(s) of instruction: Lithuanian/ English

Tuition Fees:

Qualification degree awarded: Master of Mathematical Sciences in Statistics

Admission requirements: Bachelor's degree or equivalent qualification


The principal aim of the programme is to prepare highly qualified econometricians able to apply the laws and principles of econometrics to model and investigate the Lithuanian economy as well as to assist to improve the competitiveness of Lithuanian bussiness.

Why Econometrics?

 • The aim of the programme is to educate internationally recognized professionals in Econometrics who expertly utilize the up-to-date knowledge of Economics and Statistics in developing advanced econometric models for private and public institutions for planning, forecasting and evaluation of their activities.
 • The programme offers internationally competitive Master’s level econometric education.
 • Teachers are actively involved in research at the international level with an extensive experience in applied projects. The level of the programme enables to continue further studies at universities abroad: the Netherlands, Norway, United Kingdom, Spain, etc.

Career opportunities

The analytical modelling, planning, and forecasting work opportunities at various levels are open for Masters in Econometrics in: research centres; financial institutions in private sector (e.g. pension funds, stock exchanges, insurance companies, commercial banks, Hi Tech start-ups); consulting firms; the analysis and planning units of business enterprises; central banks, ministries, and other public sector institutions.

International mobility

Students can participate in ERASMUS+ mobility programme which gives an opportunity to study at VU’s Partner University or do internship abroad.

 

Modeliavimas ir duomenų analizė

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: nuolatinė (1,5 metų) ir ištęstinė ( 2,5 metų)

Studijų apimtis: 90 kreditų

Studijų kalba: lietuvių/ anglų k.

Studijų programos šakos: Ekonometrija ir Duomenų mokslas

Metinis studijų mokestis: 2546 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų magistras


Ekonometrijos programos tikslas rengti tarptautinio lygio ekonometrijos bei duomenų analizės profesionalus, kurie naudodami šiuolaikines ekonomikos ir duomenų mokslo žinias geba kurti ir taikyti matematinius (statistinius) modelius reikalingus verslui ir viešosioms institucijoms valdant, prognozuojant, vertinant bei planuojant veiklas.

Studijuoti verta, nes:

 • ekonometrijos studijų programa yra gilinamoji, kurios pagrindą sudaro aukštesnio lygmens dalykai;
 • programoje vyrauja tarpdiscipliniškumas, derinant ekonomikos, duomenų analizės, informatikos ir matematinės statistikos žinias;
 • priklausomai nuo studento noro leidžiama pasirinkti studijų šaką - ekonometrija arba duomenų mokslas;
 • ištęstinių studijų studentams leidžiama pasirinkti norimą (vieną iš keturių šakai) studijų trajektoriją.

Karjeros galimybės

Baigusiems šią studijų programą atsiveria puikios karjeros galimybės. Magistrai, baigę ekonometrijos studijų programą, gali dirbti

 • mokslinių tyrimų centruose (ekonomikos bei kitų socialinių mokslų krypčių, statistikos ir matematikos krypčių);
 • ekonominės politikos formavimo institucijose (planavimo skyriuose, vyriausybinėse institucijose, konsultacinėse firmose);
 • fiskaliniame sektoriuje (pensijų fonduose, biržose, draudimo kompanijose, komerciniuose bankuose);
 • įmonių analizės ir planavimo skyriuose.

Be to, galima tolesnė mokslinė karjera - doktorantūros studijos ekonomikos, ekonometrijos ar statistikos kryptyse bet kuriame Europos universitete.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

 

Ekonometrija

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Metinis studijų mokestis: 1548 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP, integruotos "Ekonomikos" gretutinės studijos


Ekonometrija jungia ekonomikos teoriją ir matematinės statistikos metodus, ieško ryšių tarp ekonominių objektų ir procesų. Informacinių technologijų amžiuje egzistuoja gausybė įvairių duomenų, tad gebėjimas konstruoti matematinius-statistinius modelius šiems duomenims analizuoti yra viena paklausiausių savybių šiandieninėje darbo rinkoje. pagal empirinius duomenis vertina ir analizuoja ekonominių objektų ir procesų sąryšius. Tam tikslui pritaikomi (adaptuojami)žinomi statistikos arba kuriami nauji specialūs metodai. Specializuotų metodų vystymas leido ekonometrijai užimti nišą tarp dviejų mokslo sričių: ekonomikos ir matematikos. Kadangi ekonometrija – tiltas tarp matematikos ir ekonomikos, tai ir studijų programa – tarpkryptinė.

Studijuoti verta, nes:

 • šios srities specialistai yra ypač paklausūs tiek Lietuvoje, tiek užsienyje - 2016 m. "Career Cast" sudarytame paklausiausių specialybių sąraše duomenų analitikai užima pirmąją vietą;
 • yra galimybė dirbti su naujausiais duomenimis iš Lietuvos statistikos departamento;
 • paskaitas skaito tiek akademinio, tiek verslo pasaulio atstovai;
 • galima stažuotis Lietuvos ir užsienio institucijose ar įmonėse.

Karjeros galimybės

Absolventai galės dirbti:

 • ekonominės politikos formavimo, fiskalinėse institucijose;
 • rinkodaros įmonėse;
 • su ekonominių duomenų analizavimu susijusiose įmonėse ar jų skyriuose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Department of Statistical Analysis

About

Phone: +370 5  219 3067, +370 5 219 3068, +370 5 219 3075,+370 5 219 3076, +370 5 219 3088

Naugarduko st. 24, LT-03225, Vilnius

Head of the department - prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Study co-ordinator - Danutė Jonutienė (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Contact information of the department on VU phone book.