Matematika ir matematikos taikymai

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Metinis studijų mokestis: 1548 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")


Matematikas - tai kūrybiškai ir tiksliai mąstantis žmogus, mokantis aiškiai perteikti savo mintis. Sparčiai plėtojantis šiuoliakinėms technologijoms, matematiko specialybė suteikia kertinių žinių, padedančių šias technologijas įvaldyti bei kurti. Studijų metu išlavinti tikslaus ir inovatyvaus mąstymo įgūdžiai, dėsningumų ir struktūrų išmanymas leis pritaikyti savo žinias nuolat kintančioje darbo rinkoje. Be to, šią studijų programą galima pritaikyti savo poreikiams - net 1/4 studijų apimties galima pasirinkti pačiam.

Studijuoti verta, nes: 

 • programa yra universali, teikianti platų akademinį matematinį išsilavinimą ir išugdanti matematinių metodų taikymo gebėjimus, kurie naudojami daugelyje sričių, pavyzdžiui, finansų, inžinerijos, informacinių technologijų;

 • paskaitas skaito geriausi šalies specialistai, o juos papildo jauni doktorantai - taip sukuriamos optimalios sąlygos semtis žinių;

 • galima rinktis gretutines studijas arba įgyti pedagogo kvalifikaciją;
 • studijų katedros intensyviai plėtoja mokslinius tyrimus - ideali terpė norintiems siekti mokslinių aukšumų, nes tik šiame fakultete galima įgyti matematikos daktaro laipsnį.

Karjeros galimybės

Studijų programa „Matematika ir matematikos taikymai“ atitinka šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Studentai gali dirbti aukštųjų technologijų ir inovacijų versle, IT, finansų, draudimo įmonėse, ekonominės analizės centruose, valdymo įstaigose, mokslo ir švietimo institucijose. Pasiruošę daryti karjerą kitose srityse, kur gali būti panaudojamos matematikos žinios ir mąstymo įgūdžiai, gebėjimas naudotis kompiuterine technika.

Taip pat absolventams yra rekomenduojama studijuoti matematikos ir gretimų mokslo sričių magistrantūroje, pvz.: finansų ir draudimo matematikos, statistikos, informacinių technologijų ir kt. Po magistrantūros turi galimybę tęsti mokslus matematikos ar kompiuterijos doktorantūros studijose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

Stojantiesiems

Konkursinio balo sandara:

Egzaminai  Koeficientas
 Matematika  0,4
 Lietuvių k. ir literatūra  0,2
Egzaminai arba metiniai pažymiai  
Informacinės technologijos arba fizika 0,2
Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais 0,2

Studijų turinys

Studijų programos planas

Dalyko pavadinimas Kreditai Dalyko pavadinimas Kreditai
1 SEMESTRAS 30.0 JAVA technologijos 5.0
Privalomieji dalykai   Vizualus programavimas 5.0
Matematinė analizė I 8.0 Interneto technologijos
5.0
Tiesinė algebra ir geometrija 7.0 6 SEMESTRAS 30.0
Diskrečiosios matematikos pagrindai 5.0 Privalomieji dalykai  
Informatika I 5.0 Skaičių teorija 5.0
Užsienio kalba I 5.0 Matematinės fizikos lygtys 6.0
2 SEMESTRAS 30.0 Taikomoji statistika 5.0
Privalomieji dalykai   Fizika 4.0
Matematinė analizė II 8.0 Pasirenkamieji dalykai  
Algebra I 7.0 Matematinės analizės papildomi skyriai 5.0
Informatika II 5.0 Operatorių teorijos pagrindai 5.0
Užsienio kalba 5.0 Įvadas į Galua teoriją 5.0
BUS* 5.0 Harmoninė analizė 5.0
3 SEMESTRAS 29.0 Įvadas į algebrinę skaičių teoriją 5.0
Privalomieji dalykai   Variacinis skaičiavimas ir optimalus valdymas 5.0
Matematinė analizė III 8.0 Papildomi kombinatorikos skyriai 5.0
Algebra II 6.0 7 SEMESTRAS 30.0
Diferencialinės lygtys I 5.0 Privalomieji dalykai  
Geometrija 5.0 Matematinio modeliavimo pagrindai
5.0
Kombinatorika ir grafų teorija 5.0 Patikimumo teorija 5.0
4 SEMESTRAS 31.0 BUS* 5.0
Privalomieji dalykai   Pasirenkamieji dalykai  
Diferencialinės lygtys II 5.0 Finansų rinkų matematika 5.0
Tikimybių teorija ir matematinė statistika I 5.0 Kodavimas ir kriptografija 5.0
Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija 5.0 Diferencialinių lygčių asimptotiniai metodai 5.0
Mato ir integralo teorija 5.0 Algoritminė skaičių teorija 5.0
Skaitiniai metodai I 5.0 Informacijos teorija ir duomenų struktūra 5.0
Duomenų bazių valdymo sistemos 5.0 8 SEMESTRAS 30.0
5 SEMESTRAS 30.0 Privalomieji dalykai  
Privalomieji dalykai   Bakalauro baigiamasis darbas 15.0
Tikimybių teorija ir matematinė statistika I 5.0 Praktika 15.0
Funkcinė analizė 6.0  
Mechanika 4.0    
BUS* 5.0    
Pasirenkamieji dalykai      
Matematikos istorija ir filosofija 5.0    
Skaitiniai  metodai II 5.0    
Kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos papildomi skyriai 5.0    

*BUS - bendrųjų universitetinių studijų dalykas. BUS modulių sąrašą galima rasti čia.

Gretutinės studijos

Tai galimybė greta pagrindinės studijų krypties programos studijuoti kitos krypties programą. Registruotis į gretutines studijas reikia pirmojo kurso antrojo semestro pradžioje. Šios studijos prasideda nuo antrojo kurso trečiojo semestro. Gretutinių studijų sąrašas.

Studijų programos aprašas: LT / EN

Numatomi programos rezultatai

Baigęs Matematikos ir matematikos taikymų studijų programą, studentas geba suprasti matematinius teiginius, jų įrodymus bei tarpusavio sąryšius. Pasiruošęs taikyti matematiką įvairiose technologijose, ekonomikoje, finansuose, fizikoje ar kituose fundamentaliuosiuose moksluose. Sugeba kitos srities problemą suformuluoti matematiniais ar logikos terminais, ją analizuoti, interpretuoti ir daryti išvadas. Moka naudotis kompiuterinės technikos priemonėmis. Jis geba analitiškai mąstyti, yra pasirengęs toliau studijuoti, savarankiškai atnaujinti ir kaupti žinias bei įsisavinti naujas technologijas.

Bendradarbiavimas

Programos partneriai

 • Bentley Systems Europe B.V.
 • Swedbank
 • Affecto Lietuva
 • SEB bankas
 • Western Union Processing Lithuania

Alumni

Sėkmės istorijos

Jevgenija Pavlova, "AeroTex UK" orlaivių inžinierė (Jungtinė Karalystė)

"Matematikos studijų VU man atvėrė galimybes užsienyje kelerius metus dirbti prie matematinių kraujo tekėjimo modelių kartu su geriausiais šios srities specialistais. Dabar įgytas žinias sėkmingai taikau dirbdama kompanijoje, kuri kuria apsaugą nuo ledo civiliniams ir kariniams orlaiviams."

 

Kontaktai

Turite klausimų? Susisiekite:

Studijų programos komitetas

prof. dr. Ramūnas Garunkštis – pirmininkas

 • doc. dr. Paulius Drungilas
 • dr. Andrius Grigutis
 • prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas
 • prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas
 • prof. habil. dr. Artūras Štikonas
 • Jonas Vitkauskas - studentų atstovas
 • Marius Dundulis - soc. partneris (Euromonitor International)
 • Romas Zovė - soc. partneris (Lietuvos bankas)


Atsakingi padaliniai