Mathematics

About the programmme


Mode of studies and duration: full-time (2 years)

Study programme volume: 120 credits

Language(s) of instruction: Lithuanian/ English

Tuition Fees:

Qualification degree awarded: Master of Mathematical Sciences in Mathematics

Admission requirements: Bachelor's degree or equivalent qualification


The purpose of Mathematics programme is to train qualified specialists who have advanced knowledge in pure and applied mathematics as well as strong problem solving skills so that they can successfully tackle challenging scientific, industrial, economic problems.

Why Mathematics?

 • The programme provides a solid background applicable branches of mathematics (differential equations, number theory, probability theory), develops necessary skills for research and applications.
 • Courses of Pure Mathematics in Study Programme make about two-thirds of the course. Much attention is paid to the theory of various equations (functional, differential, integral, stochastic) and various methods (numerical, variational, asymptotic) for solving such equations. Deeper studies are in Number theory, Measure theory, Probabilistic models.
 • Scientific research in number theory, differential equations and numerical analysis is realized.
 • The Master's thesis can be both from the pure mathematics and the applied mathematics.

 

Career opportunities

Graduates will be able to work in science and education institutions, high-technology industries, agencies of data analysis and social investigations, management institutions. Graduates will also be able to pursue a career in any other sphere, where their mathematical knowledge, analytical skills and ability to use specialized software are needed

International mobility

Students can participate in ERASMUS+ mobility programme which gives an opportunity to study at VU’s Partner University or do internship abroad.

Matematika ir matematikos taikymai

Apie programą


Studijų forma ir trukmė: Nuolatinės studijos (4 metai)

Studijų apimtis: 240 kreditų

Studijų kalba: lietuvių k. ir anglų k.

Metinis studijų mokestis: 1548 EUR

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis: Matematikos mokslų bakalauras

Gretutinių studijų galimybė: TAIP (daugiau informacijos skiltyje "Studijų turinys")Matematikas - tai kūrybiškai ir tiksliai mąstantis žmogus, mokantis aiškiai perteikti savo mintis. Sparčiai plėtojantis šiuoliakinėms technologijoms, matematiko specialybė suteikia kertinių žinių, padedančių šias technologijas įvaldyti bei kurti. Studijų metu išlavinti tikslaus ir inovatyvaus mąstymo įgūdžiai, dėsningumų ir struktūrų išmanymas leis pritaikyti savo žinias nuolat kintančioje darbo rinkoje. Be to, šią studijų programą galima pritaikyti savo poreikiams - net 1/4 studijų apimties galima pasirinkti pačiam.

Studijuoti verta, nes: 

 • programa yra universali, teikianti platų akademinį matematinį išsilavinimą ir išugdanti matematinių metodų taikymo gebėjimus, kurie naudojami daugelyje sričių, pavyzdžiui, finansų, inžinerijos, informacinių technologijų;

 • paskaitas skaito geriausi šalies specialistai, o juos papildo jauni doktorantai - taip sukuriamos optimalios sąlygos semtis žinių;

 • galima rinktis gretutines studijas arba įgyti pedagogo kvalifikaciją;
 • studijų katedros intensyviai plėtoja mokslinius tyrimus - ideali terpė norintiems siekti mokslinių aukšumų, nes tik šiame fakultete galima įgyti matematikos daktaro laipsnį;

Karjeros galimybės:

Studijų programa „Matematika ir matematikos taikymai“ atitinka šiuolaikinės darbo rinkos poreikius. Studentai gali dirbti aukštųjų technologijų ir inovacijų versle, IT, finansų, draudimo įmonėse, ekonominės analizės centruose, valdymo įstaigose, mokslo ir švietimo institucijose. Pasiruošę daryti karjerą kitose srityse, kur gali būti panaudojamos matematikos žinios ir mąstymo įgūdžiai, gebėjimas naudotis kompiuterine technika.

Taip pat absolventams yra rekomenduojama studijuoti matematikos ir gretimų mokslo sričių magistrantūroje, pvz.: finansų ir draudimo matematikos, statistikos, informacinių technologijų ir kt. Po magistrantūros turi galimybę tęsti mokslus matematikos ar kompiuterijos doktorantūros studijose.

Studijų ir praktikos mobilumo galimybės

Vilniaus universitete skatinama naudotis įvairiomis studijų užsienio universitetuose galimybėmis, leidžiančiomis įgyti tarpkultūrinės patirties, ugdyti ir įvertinti savo kompetencijas, užmegzti ryšių svetur, atverti platesnes karjeros galimybes. Daugiau informacijos apie tarptautinių mainų galimybes rasite čia.

 

Konstantinas Pileckas

            Pileckas

VU MIF, Departament of Differential Equations and Numerical Mathematics 

Professor, Habilitated Doctor of Mathematics, Head of the Departament

 Room 407a, Naugardukas st. 24, 2600 Vilnius

Phone: +370 5 219 3098

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Lectures:

 • Navier-Stokes Equations
 • Differential Equations

  Textbooks:

 • Mathematical Theory of Navier-Stokes Equations

  Scientific Interests:

Algirdas Ambrazevičius

 Ambrazevicius

VU MIF, Departament of Differential Equations and Numerical Mathematics 

Associate Professor, Doctor of Mathematics

 Room 408, Naugardukas st. 24, 2600 Vilnius

Phone: +370 5 219 3087

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Lectures:

  Textbooks:

  Scientific Interests:

Algirdas

sveciai

sveciai

Department of Differential Equations

About

Phone: +370 5 219 3073, +370 5 219 3084, +370 5 219 3087

Naugarduko st. 24, LT-03225, Vilnius

Head of the department - prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Study co-ordinator Nijolė Mačiulienė (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Contact information of the department in  VU phone book.

nuotrauka2