Erasmus+ personalui

Erasmus+ programa remia šias universiteto personalui skirtas veiklas: mobilumą dėstymui, mobilumą mokymams, intensyvių programų organizavimą, parengiamuosius vizitus, daugiašalius projektus. Plačiau apie organizavimo tvarką: https://www.vu.lt/tarptautiniai-rysiai/mainu-galimybes/erasmus-plus/personalui-plus