Istorija

Matematika pradėta studijuoti ir dėstyti Universitete nuo pat jo įsteigimo - 1579-ų metų. Tada Filosofijos fakultete buvo įkurta Matematikos katedra. Vėliau matematinės analizės ir geometrijos katedros buvo Matematikos – gamtos fakultete, nuo 1960 metų šios katedros ir nauja Bendrosios matematikos katedra buvo fizikos fakulteto sudėtyje. 1965 metais įkurtas Matematikos ir mechanikos fakultetas. Informatika yra dėstoma Matematikos ir Informatikos fakultete nuo 1971 (tuo metu ši specialybė buvo vadinama skaičiavimo mašinų ar programavimo pavadinimais), kai buvo įkurta Taikomosios matematikos katedra. Pirmasis fakulteto dekanas buvo prof. habil. dr. Feliksas Ivanauskas, kuris vadovavo nuo 1998 iki 2009 m. Fakultetui nuo 2009 m. iki dabar vadovauja prof. Gediminas Stepanauskas.

Dabar fakultete yra keturios informatikinės katedros: Informatikos, Kompiuterijos, Matematinės informatikos, Programų sistemų. Mokymo planai atitinka daugelį gyvenimo keliamų reikalavimų. Studentai mokomi programavimo, programavimo kalbų, algoritmų, logikos ir kombinatorikos, kompiuterių architektūros, operacinių sistemų, duomenų bazių, kompiuterių tinklų, programų sistemų, internetinių technologijų. Šias žinias pagilina specialūs kursai iš duomenų kodavimo ir kompresijos, dirbtinio intelekto, matematinio ir geometrinio modeliavimo, vaizdų, simbolinės ir skaitmeninės analizės, gamtos reiškinių modeliavimo ir uždavinių sprendimo metodų.

Visos fakultete dėstomos specialybės apima bakalauro studijas, magistro studijas, doktorantūrą. Todėl studentams yra geros sąlygos pasirinkti norimą studijų rūšį - ar daugiau orientuotis į praktinę veiklą ir eiti dirbti į firmas ar įmones, ar kaupti žinias, lavintis ir bandyti savo jėgas moksliniuose tyrimuose. Studentams, norintiems iš karto po studijų dirbti, darbo vietų pasirinkimas yra didelis, daug firmų žino mūsų fakultetą, ir jau iš anksto kalbina studentus įsidarbinti pas juos. Studentai, norintys tęsti mokslus ar įsigilinti į tyrimus, turi tam irgi itin palankias sąlygas. Jie dažnai važiuoja į stažuotes į užsienio universitetus, į doktorantų komitetus įtraukiami profesoriai iš užsienio, rengiami bendri įvairių šalių doktorantų seminarai, susitikimai, kiti renginiai.

Norite sužinoti daugiau apie fakulteto istoriją? Apsilankykite Lietuvos matematikų muziejuje.

naugardukas    auditorija