Sidebar

Taryba

Tarybos nariai

 

Pirmininkas

Pirmininko pavaduotoja

Sekretorė

         Prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius

         Assist. dr. Agnė Brilingaitė

         Laima Paliulionienė

Nariai
 •  Prof. dr. Romas Baronas (Informatikos institutas)
 •  Assist. dr. Agnė Brilingaitė (Informatikos institutas)
 •  Jonas Brusokas (studentų atstovas)
 •  Doc. dr. Paulius Drungilas (Matematikos institutas)
 •  Prof. habil. dr. Artūras Dubickas (Matematikos institutas)
 •  Doc. dr. Arvydas Kregždė (Taikomosios matematikos institutas)
 •  Prof. habil. dr. Kęstutis Kubilius (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)
 •  Assist. dr. Jurgita Markevičiūtė (Taikomosios matematikos institutas)
 •  J. asist. Oleg Mirzianov (studentų atstovas, doktorantas)
 •  Prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas (Taikomosios matematikos institutas)
 •  Doc. dr. Saulius Ragaišis (Informatikos institutas)
 •  Mantautas Rimkus (studentų atstovas)
 •  Dominykas Stankevičius (studentų atstovas)
 •  Prof. dr. Gediminas Stepanauskas (fakulteto dekanas)
 •  Prof. dr. Jonas Šiaulys (Matematikos institutas)
 •  Doc. dr. Povilas Treigys (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)
 •  Romualdas Zovė (socialinių partnerių atstovas)
 •  Prof. dr. Julius Žilinskas (Duomenų mokslo ir skaitmeninių technologijų institutas)