Sidebar

Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimų centras

Apie centrą

Skaitmeninių tyrimų ir skaičiavimo centro (toliau - STSC) pagrindinė paskirtis – efektyviai valdyti, plėsti bei naudoti kompiuterinius fakulteto resursus, skirtus tiek studijoms, tiek mokslinei veiklai, tiek ir naujausių informacinių technologijų krypčių pritaikymui ir įgyvendinimui mokymo procese. Prioritetas šioje srityje skiriamas „grid“, „debesų“ ir HPC kompiuterinėms technologijoms stengiantis išnaudoti jų privalumus tiek mokslui ir studijoms, tiek ir viešajam sektoriui ar verslui.

STSC skiria ypatingą dėmesį mokslo ir viešojo ar privataus sektoriaus įmonių bendradarbiavimui ir  partnerystei. Ieško efektyvių skaitmenizavimo sričių Lietuvos ekonomikos ir viešojo sektoriaus sferose, identifikuojant tokias sritis ir įgyvendina tinkamiausius bendradarbiavimo projektus.

Mūsų pagrindinės kompetencijos yra šiose srityse:

  • studijų proceso aptarnavimas  VU MIF ir kitų fakultetų studentams;
  • skaičiavimų resursų teikimas pagal poreikį;
  • mokymo ir mokslinio tyrimo procesų aptarnavimas skaičiavimo resursais;
  • skaičiavimų  ir duomenų rinkinių saugojimo resursų suteikimas;
  • Lietuvos Grid infrastruktūros valdymas, paskirstytų skaičiavimų ir e-paslaugų grid infrastruktūros pagrindu diegimas, palaikymas ir atnaujinimas;
  • debesų kompiuterijos technologijų projektavimas ir eksploatacija;
  • skaitmeninio modeliavimo paslaugos;
  • mokslo projektų, programų, slėnių aptarnavimas, suteikiant skaičiavimų resursus ir paslaugas;

Mūsų misija - sukurti palankią aplinką mokslinių žinių perkėlimui į konkrečias ekonomikos šakas ir inovatyvius skaitmeninius produktus, maksimaliai sutrumpinant kelią nuo fundamentalių mokslo žinių generavimo iki žinioms ir aukšto našumo skaičiavimo resursams imlaus produkto įvedimo į rinką.

Vidiniams naudotojams skirtas adresas - http://mif.vu.lt/itwiki.