Informacija studijuojantiems magistro studijas

Studijų kalendorius ir svarbiausios studijų datos:

Studijų kalendorius

Diplomų teikimo datos

 

Finansų ir draudimo matematika

Bendra informacija

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta. 

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
       

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 

 

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Informatika

Bendra informacija

2019-09-18 I METŲ MAGISTRANTŲ DĖMESIUI

Jau paskelbtas magistro baigiamųjų darbų temų sąrašas. Pasirinkę temą, turite kreiptis į temą pasiūliusį dėstytoją ir suderinti su juo, ar jis sutinka būti Jūsų magistro baigiamojo darbo vadovu. Dėstytojų el. paštą, jei lentelėje nenurodytas, tikrinkite VU telefonų knygoje.

Iki rugsėjo 30 d., suderinę su būsimo darbo vadovu, apie temos pasirinkimą turite pranešti studijų administratorei el. paštu , pridedant baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (CC).
Baigiamojo darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos VU IS, apie tai būsite informuoti el. paštu. Laiške nurodykite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.
 • Savo studijų programą, kursą ir grupę.

SVARBU:

Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta. 

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
       

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 Nuo 2019-09-02 iki 2019-11-22

 13 savaičių po 33 valandas per savaitę

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Kompiuterinis modeliavimas

Bendra informacija

Išskleidę įvykį matysite iki kurio laiko ir kur privaloma pristatyti darbą.

 

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta. 

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
       

 

Rašto darbai

2018-2019 m. m. Magistro mokslo tiriamųjų darbų temų sąrašas. Temas registruoti galite el-paštu .

Rašto darbai – tai kursiniai, mokslo tiriamieji, bakalauro bei magistro baigiamieji darbai.

Rašto darbų reikalavimai:
Rašto darbų šablonai ir metodinė medžiaga magistrams: 

VU rašto darbų rengimo, gynimo, kaupimo tvarka

Kita informacija:

 • Katedros siūlomos temos talpinamos VUSIS.
 • Studentai taip pat gali siūlyti savas temas.
 • Renkantis temą, pirmiausia būtina suderinti šį sprendimą su galimu vadovu.
 • MTD, MTDP ir BAIGIAMIEJI darbai privalo būti įkelti į VU IS.
 • Kiekviename iš (dviejų) atspausdintų ir įrištų darbų egzempliorių privalo būti laikmena (CD arba DVD diskas, arba USB laikmena, arba SD kortelė) su įrašyta galutine elektronine darbo versija. Elektroninės versijos turinys:
  • SKAITYK.txt – tekstinė byla, kurioje nurodytas darbo autorius ir trumpas darbo elektroninės versijos turinys;
  • doc/ – katalogas su darbo tekstu PDF formatu, vienu iš originalių formatų (pavyzdžiui, TEX, ODT arba DOCX) ir visų darbe naudojamų iliustracijų grafinėmis bylomis (konversijai į PDF formatą galima naudoti pvz. LibreOffice arba nemokamą atviro kodo PDFCreator);
  • bin/ – katalogas su veikiančiu prototipu, sukompiliuotu numatomai platformai (jei tai taikoma darbui) ir minimalia instrukcija prototipui paleisti. Jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti nuotolinių resursų aprašą, prisijungimo galimybes. Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.
  • src/ – katalogas su išeities kodais (jei naudojami nuotoliniai resursai, privalu pateikti reikiamus script'us/išeities kodus jų diegimui) ir galimybe recenzentui sukompiliuoti ir/arba įvertinti darbą, struktūrą ir jo apimtis. Privalo būti pateiktos detalios instrukcijos kaip darbas turėtų būti kompiliuojamas (pavyzdžiui, Matematikos ir informatikos fakulteto potinklio įrankiais arba kitais darbo recenzentui prieinamais įrankiais). Šiame kataloge visos bylos privalo būti suarchyvuotos.

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Visais klausimais dėl studijų programos kreipkitės į programą kuruojančią Studijų administratorę

Matematika

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta.

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
       

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*
   

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Modeliavimas ir duomenų analizė

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta. 

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
       

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 

 

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

Informacija ruošiama.

Programų sistemos

Bendra informacija

2019 m. rugsėjo 17 d. I METŲ MAGISTRANTŲ DĖMESIUI
Jau paskelbtas magistro baigiamųjų darbų temų sąrašas. Pasirinkę temą, turite kreiptis į temą pasiūliusį dėstytoją ir suderinti su juo, ar jis sutinka būti Jūsų magistro baigiamojo darbo vadovu.
Iki rugsėjo 30 d., suderinę su būsimo darbo vadovu, apie temos pasirinkimą turite pranešti studijų administratorei el. paštu , pridedant baigiamojo darbo vadovo el. pašto adresą laiško kopijoje (Cc).
Baigiamojo darbo vadovui el. paštu atsiuntus sutikimą, temos bus registruojamos, kai laiške nurodysite:

 • Dėstytojo vardą, pavardę.
 • Temą lietuvių ir anglų kalbomis.

SVARBU:

 • Nepasirinkus temos iki nurodyto termino, darbo vadovas bus paskirtas (atsitiktine tvarka).
 • Prašome naudotis VU el. pašto adresu, nes fakulteto darbuotojai neprivalo suteikti informacijos neatpažintiems asmenims, rašantiems iš kitų el. pašto dėžučių.

Egzaminų perlaikymai

Šiuo metu egzaminų perlaikymai nevyksta. 

Dėstytojas Dalykas Laikas Vieta
       

 

Praktika

Praktikos laikotarpis* Praktikos trukmė*

 Nuo 2019-09-02 iki 2019-11-29

 13 savaičių po 36 valandas per savaitę

*Praktikos laikotarpio keitimas galimas tik išskirtiniais atvejais. Dėl praktikos keitimo ir išsamesnės informacijos kreiptis į MIF praktikų koordinatorių:

 • El. paštu:
 • Telefonu: (8 5) 219 3055
 • Adresu: Naugarduko g. 24, 108 kab.

Daugiau informacijos apie praktiką Studijos->Praktika

Naudingos nuorodos:

Baigiamieji darbai

Rašto darbas

Pateikti į katedrą iki:

Gynimas

Magistranto baigiamasis darbas

   

SPK nutarimai

VU Programų sistemos magistrantūros SPK 2019 m. spalio 7 d. posėdyje, protokolo Nr. (2.1) 110000 - KI-42:

SVARSTYTA: MIF Tarybos 2019-09-27 nutarimas „Dėl apribojimų dėstytojų kontaktinio darbo su studentais laikui“.

NUTARTA: Mažinti Programų sistemų magistrantūros studijų programos kontaktines valandas yra netikslinga.

VU Programų sistemos magistrantūros SPK 2019 m. balandžio 15 d. posėdyje, protokolo Nr. 110000-KI-18

SVARSTYTA:  

I. 2018 metų stojimo programos pakeitimai ir dalykų aprašų tvirtinimas.

II. 2019 metų stojimo programos pakeitimai ir modulių aprašų tvirtinimas. 

NUTARTA:

I. 1) Pakeisti dalyko „Elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroninė komercija“ pavadinimą į „Elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroniniai dokumentai“.

2) Įtraukti į 3 semestro pasirenkamų dalykų sąrašą dalykus:

 • Grafika ir vizualizacijos metodai (6 kreditai);
 • Euristiniai algoritmai NP-pilniems uždaviniams (6 kreditai).

3) Patvirtinti dalykų aprašus:

 • Elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroniniai dokumentai / Electronic signature infrastructure and electronic documents;
 • Grafika ir vizualizacijos metodai / Graphics and visualization;
 • Euristiniai algoritmai NP-pilniems uždaviniams / Heuristic Algorithms for NP-complete Problems.

II. 1) Pakeisti modulioŽmogaus ir kompiuterio sąveikos projektavimaspavadinimą į „Naudotojo potyrių inžinerija“.

2) Pakeisti modulioArchitektūra grindžiamas projektavimaspavadinimą į „Organizacijų architektūros karkasai“.

3) Patvirtinti modulių aprašus (skliausteliuose nurodomi nuolatinių studijų ir ištęstinių studijų semestrai):

 • Reikalavimų inžinerija / Requirements Engineering (1 semestras, 3 semestras);
 • Projektų valdymas / Project Management (1 semestras, 1 semestras);
 • Programų sistemų architektūra ir projektavimas / Software Systems Architecture and Design (1 semestras, 1 semestras);
 • Lygiagretūs ir išskirstyti skaičiavimai / Parallel and Distributed Computing (1 semestras, 5 semestras);
 • Mokslo tiriamasis darbas / Research Work (1 semestras, 1 semestras);
 • Programų sistemų inžinerijos modeliai ir metodai / Software Engineering Models and Methods (2 semestras, 2 semestras);
 • Programų kūrimo proceso vertinimas ir gerinimas / Software Process Assessment and Improvement (2 semestras, 2 semestras);
 • Mokslo tiriamasis darbas / Research Work (2 semestras, 2 semestras);
 • Naudotojo potyrių inžinerija / User Experience Engineering (2 semestras, 4 semestras);
 • Organizacijų architektūros karkasai / Enterprise Architecture Frameworks (2 semestras, 4 semestras);
 • Programų sistemų kokybė / Software Quality (2 semestras, 4 semestras);
 • Informacijos saugumas / Information Security (2 semestras, 4 semestras);
 • Profesinė praktika / Professional Practice (3 semestras, 3 semestras);
 • Mokslo tiriamasis darbas / Research Work (3 semestras, 4 semestras);
 • Programų sistemų testavimas ir konfigūracijos valdymas / Software Testing and Configuration Management (3 semestras, 5 semestras);
 • Elektroninio parašo infrastruktūra ir elektroniniai dokumentai / Electronic signature infrastructure and electronic documents (3 semestras, 5 semestras);
 • Magistro baigiamasis darbas / Master‘s Thesis (4 semestras, -);
 • Magistro baigiamojo darbo projektas / Master‘s Project (-, 5 semestras);
 • Magistro baigiamasis darbas / Master‘s Thesis (-, 6 semestras).

VU Programų sistemos magistrantūros SPK 2018 m. gruodžio 11 d. posėdyje, protokolo Nr. Nr. 110000-KI-39

SVARSTYTA:   

1. Pakeista Programų sistemų magistrantūros programa (nuolatinė studijų forma)
2. Programų sistemos magistrantūros ištęstinės studijų formos įvedimas.

NUTARTA:      

1. Patvirtinti pakeistą Programų sistemų magistrantūros studijų planą.
2. Patvirtinti pakeistą Programų sistemų magistrantūros ištęstinių studijų planą.