Priėmimas į magistrantūros studijas

Magistrantūra – antrasis kvalifikacinis laipsnis, žymintis aukštąjį tam tikros mokslo krypties išsilavinimą ir pasirengimą studijuoti doktorantūroje arba užsiimti praktine veikla. Magistrantūros studijų apimtis yra ne mažesnė kaip 90 kreditų ir ne didesnė kaip 120 kreditų. Beveik pusė programos studijų apimties skiriama moksliniams tyrimams ir mokslinio tiriamojo pobūdžio baigiamajam magistro darbui. Nuolatinės formos studijos dažniausiai trunka 2 metus. Studijos baigiamos magistro baigiamuoju darbu. Baigus studijas, suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis. Studijos gali būti tęsiamos doktorantūroje.

Priėmimas į magistrantūros studijas vykdomas atsižvelgiant į VU magistrantūros priėmimo taisykles, prasideda gegužės pabaigoje ir susideda iš etapų: I-asis etapas, II-asis etapas ir papildomas priėmimo etapas. Daugiau informacijos apie priėmimą į magistrantūros studijas VU rasite čia.

2019 m. etapo priėmimo žingsniai:

1. Prašymo pateikimas

VU prašymų stoti į magistrantūros studijas pirmame stojimo etape pildymas vyksta nuo gegužės 22 d. 10 val. iki birželio 27 d. 24 val.

MIF prašymai stoti pirmame stojimo etape pildomi iki birželio 19 d.

VU prašymų stoti į magistrantūros studijas antrame stojimo etape pildymas vyks nuo liepos 4 d. 14 val. iki liepos 8 d. 15 val.

VU prašymų stoti į magistrantūros studijas papildomame stojimo etape pildymas vyks nuo liepos 14 d. 13 val. iki rugpjūčio 27 d. 24 val.

Koreguoti prašymus į tas studijų programas, kuriose yra stojamieji egzaminai / motyvacijos vertinimas, galima ne vėliau kaip likus 24 val. iki stojamojo egzamino ar motyvacijos vertinimo pradžios.

PATEIKTI PRAŠYMĄ

2. Stojamoji studijų įmoka

Teikiant prašymą studijuoti VU ISAS stojančiųjų bus prašoma sumokėti 45 eurų stojamąją studijų įmoką (aukštąją mokyklą baigus Lietuvoje) ir vėliau tęsti registraciją. Kaip sumokėti stojamąją studijų įmoką ir informaciją apie atleidimą nuo studijų įmokos mokėjimo galite rasti čia.

Tuo atveju, jeigu aukštąją mokyklą baigėte užsienyje, stojamoji studijų įmoka yra 100 eurų. Ši suma yra didesnė, kadangi Universiteto darbuotojai atliks Jūsų įgyto laipsnio pripažinimą ir konvertuos Jūsų gautus pažymius į lietuvišką vertinimo sistemą. Kaip sumokėti stojamąją studijų įmoką ir informaciją apie atleidimą nuo studijų įmokos mokėjimo galite rasti čia.

Daugiau informacijos apie stojamosios studijų įmokos mokesčio mokėjimą rasite čia. 

3. Stojamieji egzaminai

Į pageidavimų sąrašą įtraukus studijų programą, kurioje numatytas stojamasis egzaminas / motyvacijos vertinimas, registracija į egzaminą / motyvacijos vertinimą vykdoma automatiškai.

Neišlaikius arba nelaikius stojamojo egzamino / motyvacijos vertinimo, automatiškai nedalyvaujama priėmimo konkurse į konkrečią studijų programą.

Stojamieji egzaminai / motyvacijos vertinimas:

Studijų programa Vieta Liepos 8 d. Pastabos
Modeliavimas ir duomenų analizė Naugarduko g. 24, 203 aud. 10:00 Motyvacijos vertinimas
Informatika Naugarduko g. 24, 301 aud. 10:00 Stojamasis egzaminas
Matematika Naugarduko g. 24, 300 aud. 12:00 Stojamasis egzaminas
Programų sistemos Naugarduko g. 24, 301 aud. 10:00 Stojamasis egzaminas

4. Dokumentų registracija

Asmenims, kurių diplomo duomenys nėra automatiškai perkeliami į priėmimo sistemą, po prašymo pateikimo VU ISAS būtina įkelti priėmimui reikalingų dokumentų elektronines kopijas į stojančiųjų sistemą.
Baigusių Vilniaus universitetą 2005–2019 m., Vilniaus Gedimino technikos universitetą 2000–2019 m., Vytauto Didžiojo universitetą 2002–2019 m., Kauno technologijos universitetą 2006–2019 m. diplomo ir jo priedėlio duomenys į sistemą perkeliami automatiškai (tačiau kartais gali įvykti informacijos tiekimo trukdžių, todėl rekomenduojame labai atidžiai peržiūrėti ar duomenų perkėlimas pavyko). Stojantiesiems, kurių pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų baigimo diplomo ir jo priedėlio duomenys buvo perkelti į priėmimo sistemą ir kurie neturi jokių papildomų dokumentų, nereikia pateikti diplomo ir jo priedėlio elektroninių kopijų.
Baigusiems Vilniaus universitetą 2004 m. ir anksčiau bei baigusiems kitas aukštąsias mokyklas, kurių diplomo duomenys nėra automatiškai perkeliami į priėmimo sistemą, po prašymo pateikimo VU ISAS taip pat būtina pateikti priėmimui reikalingų dokumentų elektronines kopijas toje pačioje sistemoje.

Užsienyje išsilavinimą įgiję stojantieji išsilavinimo dokumentų elektronines kopijas turi pateikti iki birželio 20 d. 14:00 val.
Daugiau informacijos apie reikiamus dokumentus ir jų pateikimą rasite čia.

5. Kvietimai studijuoti

Kvietimas studijuoti pateikiamas sistemoje, kurioje registravote prašymą studijuoti. Kvietimas taip pat siunčiamas stojimo metu nurodytu el. pašto adresu.

6. Registracijos mokėjimas

Sumokėjus stojamąją studijų įmoką, registracijos mokesčio mokėti nereikia.

7. Studijų sutarties sudarymas

Sudaryti studijų sutartį su Universitetu įstojus pirmame stojimo etape galima:

Neatvykstant ir sudarant sutartį el. būdu, naudojantis asmeninės Swedbank, SEB, Luminor (DNB banko) arba Šiaulių banko el. bankininkystės paslauga nuo liepos 2 d. 10 val. iki liepos 3 d. 24 val.;

Atvykus į Studijų skyrių, Naugarduko g. 24, 108 kab. ir pateikus asmens tapatybę įrodančius dokumentus liepos 3 d. nuo 10 val. iki 14 val. Jums bus aktyvuota galimybė naudojantis suteiktais prisijungimo duomenimis savarankiškai sudaryti Sutartį elektroniniu būdu. Visą informaciją apie sutarčių sudarymą rasite čia.

Sudaryti studijų sutartį su Universitetu įstojus antrame stojimo etape galima:

Neatvykstant ir sudarant sutartį el. būdu, naudojantis asmeninės Swedbank, SEB, Luminor (DNB banko) arba Šiaulių banko el. bankininkystės paslauga nuo liepos 10 d. 10 val. iki liepos 11 d. 24 val.;

Atvykus į Studijų skyrių, Naugarduko g. 24, 108 kab. ir pateikus asmens tapatybę įrodančius dokumentus liepos 11 d. nuo 10 val. iki 14 val.

Sudaryti studijų sutartį su Universitetu įstojus papildomame stojimo etape galima:

Neatvykstant ir sudarant sutartį el. būdu, naudojantis asmeninės Swedbank, SEB, Luminor (DNB banko) arba Šiaulių banko el. bankininkystės paslauga nuo rugpjūčio 29 d. 14 val. iki rugpjūčio 30 d. 24 val.;

Atvykus į Studijų skyrių, Naugarduko g. 24, 108 kab. ir pateikus asmens tapatybę įrodančius dokumentus rugpjūčio 30 d. nuo 10 val. iki 14 val.

8. Įmoka už studijas

Įstojusiems į mokamas vietas, įmoką už studijas reikia sumokėti iki rugsėjo 30 d. Sumokėti galite prisijungę prie VU eStudentas nuo rugsėjo 1 d. Daugiau informacijos apie VU teikiamas lengvatas galite rasti čia.

9. Registracija studijoms

Rugsėjo mėn. būtina užsiregistruoti www.id.vu.lt ir prisijungus prie VU eStudentas paspausti „Registracija studijoms“. Neužsiregistravusieji į studijas rugsėjo mėnesį, braukiami iš studentų sąrašų.

Detalesnę informaciją apie stojimą į magistrantūros studijų programas rasite VU Magistrantūros priėmimo klausimų puslapyje.

Turite klausimų? Susisiekite:

  • El. paštu:
  • Telefonu: (8 5) 219 3053
  • Adresu: Naugarduko g. 24, 122B