Taikomosios matematikos institutas

Instituto direktorius – prof. habil. dr. Remigijus Leipus ()

Tel. 8 5 219 3052

Vyriausioji specialistė - Rima Stančikienė ()

Tel. 8 5 219 3078

Darbuotojų sąrašas

Diferencialinių lygčių katedra

Vedėjas - prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas ()

Tel. 8 5 219 3098

Statistinės analizės katedra

Vedėjas - prof. habil. dr. Vydas Čekanavičius ()

Tel. 8 5 219 3067