Fakulteto komisijos

Akademinės etikos komisija

Akademinės etikos komisiją sudaro:

 • pirmininkas – doc. dr. Vytautas Čyras;
 • komisijos pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Olga Štikonienė;
 • vyresn. mokslo darbuotoja dr. Jolita Bernatavičienė;
 • asist. dr. Antanas Lenkšas;
 • Aušrinė Zeleckytė (studentų atstovė);
 • Normantas Kuolas (studentų atstovas).

Akademinės etikos komisijos nuostatus rasite VU puslapyje.

Ginčų nagrinėjimo komisija

Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro:

 • asist. dr. Adomas Birštunas – komisijos pirmininkas;
 • doc. dr. Gintautas Bareikis;
 • doc. dr. Kristina Kaulakytė;
 • Normantas Kuolas (studentų atstovas);
 • Mėta Žemaitytė (studentų atstovė);
 • Aušrinė Zeleckytė (studentų atstovė).

Ginčų nagrinėjimo komisijos nuostatus rasite VU puslapyje.

Priėmimo-atestacijos komisija

Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro:

 • prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys – komisijos pirmininkas;
 • prof. dr. Gintautas Dzemyda;
 • habil. dr. Kęstutis Kubilius;
 • prof. dr. Olga Štikonienė;
 • prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
 • doc. dr. Kazimieras Padvelskis (Vilnius TECH);
 • dr. Miroslav Šeibak (UAB „VTeX“);
 • dr. Eugenija Bieliauskienė (UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“);
 • Augustina Petraitytė (studentų atstovė).

Komisijos darbą ir jo organizavimą nustato šie nuostatai. Daugiau informacijos apie karjerą Vilniaus universitete rasite šiuo adresu.

MIF rinkimų komisija

Rinkimų komisiją sudaro:

 • pirmininkas – doc. dr. Šarūnas Repšys;
 • doc. dr. Viktor Medvedev;
 • Normantas Kuolas (studentų atstovas).

 

Komisijos narių (VU darbuotojų) kontaktus rasite VU telefonų knygoje.