Rinkimų komisiją sudaro:

  • pirmininkas – doc. dr. Šarūnas Repšys;
  • doc. dr. Viktor Medvedev;
  • Normantas Kuolas (studentų atstovas).