Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro:

  • prof. dr. (HP) Jonas Šiaulys – komisijos pirmininkas;
  • prof. dr. Gintautas Dzemyda;
  • habil. dr. Kęstutis Kubilius;
  • prof. dr. Olga Štikonienė;
  • prof. dr. Rimantas Vaicekauskas;
  • Eugenija Bieliauskienė (UAB „PZU Lietuva gyvybės draudimas“);
  • prof. dr. Roma Kačinskaitė (Vytauto Didžiojo universitetas);
  • dr. Miroslav Šeibak (UAB „VTeX“);
  • Augustina Petraitytė (studentų atstovė).

Komisijos darbą ir jo organizavimą nustato šie nuostatai. Daugiau informacijos apie karjerą Vilniaus universitete rasite šiuo adresu.