Ginčų nagrinėjimo komisją sudaro:

  • asist. dr. Adomas Birštunas – komisijos pirmininkas;
  • doc. dr. Gintautas Bareikis;
  • asist. dr. Kristina Kaulakytė;
  • Agnė Butkutė (studentų atstovė);
  • Austėja Gervickaitė (studentų atstovė);
  • Laima Volungevičiūtė (studentų atstovė).

Akademinės etikos komisijos nuostatus rasite VU puslapyje.