Akademinės etikos komisiją sudaro:

  • pirmininkas – doc. dr. Vytautas Čyras;
  • komisijos pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Olga Štikonienė;
  • vyresn. mokslo darbuotoja dr. Jolita Bernatavičienė;
  • asist. dr. Antanas Lenkšas;
  • Agnė Butkutė (studentų atstovė);
  • Gabija Burokaitė (studentų atstovė).

Akademinės etikos komisijos nuostatus rasite VU puslapyje.