Katedros

Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra

Tel. (8 5) 219 3073

Vedėjas - prof. habil. dr. Konstantinas Pileckas ()

Studijų koordinatorė - Nijolė Mačiulienė ()

 

Ekonometrinės analizės katedra

Tel. (8 5) 219 3067

Vedėjas - prof. habil. dr. Alfredas Račkauskas ()

Studijų koordinatorė - Danutė Jonutienė ()

 

Informatikos katedra

Tel. (8 5) 219 5010

Vedėjas - prof. dr. Rimantas Vaicekauskas ()

Studijų koordinatorė - Nijolė Mačiulienė ()

 

Kompiuterijos katedra

Tel. (8 5) 219 5000

Vedėjas - doc. dr. Tadas Meškauskas ()

Studijų koordinatorė - Aistė Grikietė ()

 

Matematinės analizės katedra

Tel. (8 5) 219 3074

Vedėjas - prof. dr. Jonas Šiaulys ()

Studijų koordinatorė - Danutė Jonutienė ()

 

Matematinės informatikos katedra

Tel. (8 5) 219 5030

Vedėjas - doc. dr. Vilius Stakėnas ()

Studijų koordinatorė - Vita Verikaitė ()

 

Matematinės statistikos katedra

Tel. (8 5) 219 3065

Vedėjas - dr. Vytautas Kazakevičius ()

Studijų koordinatorė - Audronė Stankevičiūtė ()

 

Matematikos ir informatikos metodikos katedra

Tel. (8 5) 219 3086

Vedėjas - doc. dr. Edmundas Mazėtis ()

Studijų koordinatorė - Nijolė Mačiulienė ()

 

Programų sistemų katedra

Tel. (8 5) 219 5040

Vedėjas - prof. dr. Romas Baronas ()

Studijų koordinatorė - Rima Žagūnienė ()

 

Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedra

Tel. (8 5) 219 3078

Vedėjas - prof. habil. dr. Antanas Laurinčikas ()

Studijų koordinatorė - Rima Stančikienė ()