2018-02-15_Lietuvai_100_900x400
MIF_1_400x900
MIF_2_400x900
MIF_3_400x900
MIF_4_400x900
MIF_5_400x900
MIF_6_400x900
MIF_7_400x900
MIF_8_400x900
MIF_9_400x900

 

Mieli studentai,

šiame skyriuje jūs rasite naudingą informaciją susijusią su studijų procesu mūsų fakultete.

    new  
Būsimieji pirmakursiai,

šiame skyriuje jūs rasite informaciją apie studijų sąlygas ir saviraiškos galimybes mūsų fakultete.

 
Gerbiamieji verslo atstovai,

šiame skyriuje jūs rasite informaciją apie tekiamas IT paslaugas, mokslininkų grupes ir mūsų partnerius.

Pateikti darbo paiūlymą galite el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

verslui

 
 1. Apie mus
 2. Studentams
 3. Stojantiesiems
 4. Darbuotojams
 5. Verslui

Mokslinė veikla

Šiame skyriuje rasite informaciją apie fakulteto mokslinę veiklą - pristatytos kasmetinės mokslinių tyrimų ir publikacijų ataskaitos ir pastaraisiais metais užsienio leidyklose parengtos fakulteto mokslininkų monografijos.

VU mokslinės veiklos apžvalgą (anglų k.) galima rasti VU tinklalapyje.

Monografijos

 

Monografijos parengtos užsienio leidyklose Viršelis

R.M.Dudley, R. Norvaiša

Concrete Functional Calculus. Springer, New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010

norvaisa

R. Baronas, F. Ivanauskas, J. Kulys

Mathematical Modeling of Biosensors. Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2010

baronas

V. Bagdonavičius, J. Kruopis, M. Nikulin

Non-parametric Tests for Complete Data. Wiley, London, New York, 2011.

Jacket

V. Bagdonavičius, J. Kruopis, M. Nikulin

Non-parametric Tests for Censored Data. Wiley, London, New York, 2011.

bagdonavicius

V. Mackevičius

Introduction to Stochastic Analysis: Integrals and Differential Equations. Wiley, Welwyn, United Kingdom, 2011
mackevicius

L. Giraitis, H. L. Koul, D. Surgailis

Large Sample Inference for Long Memory Processes. Imperial College Press, London, United Kingdom, 2012.
giraitis

 

VU Mokslo skatinimo fondo parama

VU Senato Mokslo komitetas nuolat priima paraiškas Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondo paramai gauti:

 1.  mokslininkų mobilumui skatinti,
 2.  mokslinių straipsnių skelbimui aukšto mokslinio lygio žurnaluose,
 3.  Vilniaus universiteto organizuojamų tarptautinių mokslo konferencijų kviestinių pranešėjų kelionės ir (arba) nakvynės išlaidoms padengti.

Senato Mokslo komitetas svarsto paraiškas ne dažniau  kaip kartą per mėnesį ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

VU Mokslo skatinimo fondo nuostatus ir paraiškos formą (yra ir intranete) galima rasti čia.

Paraiškas pristatomos į VU Mokslo ir inovacijų direkciją (240 kab.).

Iškilus klausimams prašome skambinti Irenai Zabalevičienei, tel. 268 7068 arba rašyti el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Skatinimas už aukšto lygio mokslo pasiekimus

VU MIF Informatikos, Matematikos ir Taikomosios matematikos institutų
skatinimo už aukšto lygio mokslo pasiekimus laikinasis tvarkos aprašas:

Mokslo premijų tvarka

  Projektai

  Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete vykdomi įvairių mokslo sričių projektai. Pagrindiniai mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai Lietuvoje yra Lietuvos mokslo tarybos kuruojamos nacionalinės, dvišalio/trišalio bendradarbiavimo, 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veikslų programos priemonės ir kitos programos bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros remiamos Aukštųjų technologijų ir Pramoninės biotechnologijos plėtros programos. Lėšų mokslinei veiklai vykdyti skiria ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įvairios ministerijos, agentūros.

  Daugiau informacijos apie projektus ir paskelbtus kvietimus galima rasti VU tinklalapyje: http://www.vu.lt/projektai/

  Norėdami užregistruoti savo projektą, siųskite jo aprašymą tinklalapio administratoriui el.paštu webmaster[eta]mif.vu.lt.

  Projekto pavadinimas Vadovas Laikotarpis Oficialus tinklalapis
  Superkompiuterių naudojimo ekspertizė smulkiam ir vidutiniam verslui (SESAME.NET) Eduardas Kutka 2015-2017

  http://sesamenet.eu

  http://cordis.europa.eu/project/rcn/194966_en.html

  Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai Konstantinas Pileckas 2012-2016
  Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema

  Algimantas Juozapavičius 2015 http://nksps.lt
  Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas Romas Baronas 2011 - 2015  
  Sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, tobulinant odos ir plaučių vėžio diagnostiką IT pagalba Nr. LLB-2-242

  Arūnas Stašionis 2012 - 2015 http://www.enpi-cbc.eu
  Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai

  Gintautas Dzemyda 2012 - 2015 http://www.mii.lt/paslaugu_internetas/
  UAB „Lokacijos sistemos“

  Vladas Rapševičius 2014 http://loksys.eu/
  UAB „Ubique calculus“ (liet. Skaičiavimai visur)

  Justinas Vygintas Daugmaudis 2014 http://www.ubicalc.eu/
  UAB „Nanoavionika“

  Laurynas Mačiulis, Vytenis Buzas 2014 http://n-avionics.com/
  Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas

    2010 - 2014  
  European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE).   Algimantas Juozapavičius 2010 - 2014  
  Kompiuterijos katedros studijų programų tarptautiškumo didinimas

  Agnė Brilingaitė 2012 - 2014  
  Atpažinimo metodų ir besimokančių algoritmų taikymas mobiliuoju įrenginiu užfiksuotų duomenų analizei (galimybių studija) 

    2012 - 2013  
  Ekonometrijos bei finansų ir draudimo matematikos studijų programų atnaujinimas pritaikant tarptautinės rinkos poreikiams 

  Martynas Manstavičius 2011 - 2013 http://www.mif.vu.lt/katedros/mak/efdra/
  Informatikos ir programų sistemų studijų programos kokybės gerinimas Informatikos ir programų sistemų katedros darbuotojai 2013 http://studijugerinimas.lt/
  Tarptautiškumas matematikos studijose

  Eugenijus Stankus 2011 - 2013  
  Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant tarpvalstybinį tyrimų ir plėtros bei inovacijų tinklą ir debesijos kompiuterinę sistemą Nr. LLB-2-142  

  Algimantas Juozapavičius 2013 - 2014 http://www.enpi-cbc.eu
  VU palydovas „LituanicaSAT-1"

  Laurynas Mačiulis, Vytenis Buzas 2012 - 2014 http://www.kosmonautai.lt/
  Susietos dalinių paprastųjų bei integrodiferencialinių lygčių sistemos Vladas Skakauskas 2012 - 2014  
  Skaičių teorijos analizinių funkcijų reikšmių pasiskirstymai Ramūnas Garunkštis 2012 - 2014  
  Medicininės žodinės diagnostikos atpažinimas ir vertimas tekstu Algimantas Juozapavičius 2011 - 2013  
  CERN CMS TV internetu Algimantas Juozapavičius 2012 http://www.mif.vu.lt/cern
  VU CERN project Algimantas Juozapavičius 2012 http://www.mif.vu.lt/cern-dev/
  Baltic Organisation and Network of Innovation Transfer Associations Antanas Mitašiūnas 2009 - 2012  
  Inference statistique et teoremes limites pour les processus et champs stochastiques.  Vygantas Paulauskas 2011 - 2012  
  Atsitiktinių grafų tyrimai Mindaugas Bloznelis 2011 - 2012  
  Kraštiniai Navje-Stokso sistemos uždaviniai neaprėžtose srityse Konstantinas Pileckas 2011 - 2012  
  Skaitinis intelektas portfelio algoritmų kūrime finansinių sukrėtimų laikotarpiais Aistis Raudys 2011 - 2012  
  Daugelio klasių klaidų kainas įvertinantys atpažinimo metodai saugumo ir rizikos analizėje Aistis Raudys 2011 - 2012  

  Analiziniai, kombinatoriniai ir dinaminiai metodai skaičių teorijoje: automorfinės formos, diskrečiosios struktūros ir struktūrinės konstantos

  Giedrius Alkauskas (vad. Eugenijus Manstavičius) 2011 - 2012  
  Konstruktyvios skaičiavimo sistemos algebriniams skaičiams Paulius Drungilas (vad. Artūras Dubickas) 2011 - 2012  
  ShApes, Geometry and Algebra (SAGA) Rimvydas Krasauskas 2008 - 2012  
  VirtualLife: Secure, Trusted and Legally Ruled Collaboration Environment in Virtual Life

  Vytautas Čyras 2008 - 2011 http://virtuallife.mif.vu.lt/
  Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra (InMaDra) Vytautas Čyras 2006 - 2008 http://mif.vu.lt/inmadra

  Mokslinių tyrimų kryptys

  Matematikos ir informatikos fakulteto mokslinės kryptys:

  • Skaičių teorija ir tikimybinė skaičių teorija
  • Tikimybių teorija, statistika ir kombinatorika
  • Diferencialinės lygtys ir jų taikymai
  • Informatika ir informacinės visuomenės technologijos

  Mokslines publikacijos šiose mokslo tyrimų srityse galima rasti VU mokslo publikacijų duomenų bazėje.

  VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai pagal MIF katedras.

  Daugiau informacijos galima rasti VU tinklalapyje.

  Mokslinių tyrimų kryptys

  Matematikos ir informatikos fakulteto mokslinės kryptys:

  • Skaičių teorija ir tikimybinė skaičių teorija
  • Tikimybių teroija, statistika ir kombinatorika
  • Diferencialinės lygtys ir jų taikymai
  • Informatika ir informacinės visuomenės technologijos

  Mokslinės publikacijos šiose mokslo tyrimų srityse galima rasti VU mokslo publikacijų duomenų bazėje.

  Daugiau informacijos galima rasti VU tinklalapyje.

  2018-02-15

  Lietuvos mokslo premijos paskirtos devyniems VU mokslininkams

  Lietuvos mokslų akademija. E. Kurausko nuotrauka Vasario 5 dieną Lietuvos mokslų akademijoje (LMA...

  2018-02-15

  Vilniaus universitetas švenčia Lietuvos šimtmetį

  1918 m. vasario 16-oji – ne tik Lietuvos valstybingumo atkūrimo, bet ir naujos, modernios Lietuvos...

  2018-02-15

  Mainai veža – važiuok kartu!

  Įpusėjo registracija Erasmus+ studijoms 2018–2019 rudens semestrui / akademiniams metams. Išsirin...

  Kaip mus rasti?

  MIFNaugardukas
  Naugarduko g. 24, Didlaukio g. 47

  Vilnius, Tel.: +370 5 219 3050