Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultetas yra vienas iš didžiausių Vilniaus universiteto fakultetų, kuriame ruošiami matematikos, informatikos bei statistikos specialistai. Kasmet studijuoja virš 1500 bakalaurantų ir daugiau nei 200 magistrantų. Yra įrengta apie 300 kompiuterizuotų darbo vietų, moderni Mobiliųjų aplikacijų laboratorija, Robotikos laboratorija ir nauja Inovatyvi erdvė su Apple kompiuteriais. Kompiuteriniai resursai teikiami naudojant galingiausią šiuo metu Lietuvoje superkompiuterį.

    
2pav
3pav
4pav
6pav
pav6

 

 

Mieli studentai,

šiame skyriuje jūs rasite naudingą informaciją susijusią su studijų procesu mūsų fakultete.

    new  
Būsimieji pirmakursiai,

šiame skyriuje jūs rasite informaciją apie studijų sąlygas ir saviraiškos galimybes mūsų fakultete.

 
Gerbiamieji verslo atstovai,

šiame skyriuje jūs rasite informaciją apie tekiamas IT paslaugas, mokslininkų grupes ir mūsų partnerius.

Pateikti darbo paiūlymą galite el. paštu Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. .

verslui

 
 1. Apie mus
 2. Studentams
 3. Stojantiesiems
 4. Darbuotojams
 5. Verslui

Mokslinė veikla

Šiame skyriuje rasite informaciją apie fakulteto mokslinę veiklą - pristatytos kasmetinės mokslinių tyrimų ir publikacijų ataskaitos ir pastaraisiais metais užsienio leidyklose parengtos fakulteto mokslininkų monografijos.

VU mokslinės veiklos apžvalgą (anglų k.) galima rasti VU tinklalapyje.

Monografijos

Monografijos parengtos užsienio leidyklose Viršelis

R.M.Dudley, R. Norvaiša

Concrete Functional Calculus. Springer, New York, Dordrecht, Heidelberg, London, 2010

norvaisa

R. Baronas, F. Ivanauskas, J. Kulys

Mathematical Modeling of Biosensors. Springer, Dordrecht, Heidelberg, London, New York, 2010

baronas

V. Bagdonavičius, J. Kruopis, M. Nikulin

Non-parametric Tests for Complete Data. Wiley, London, New York, 2011.

Jacket

V. Bagdonavičius, J. Kruopis, M. Nikulin

Non-parametric Tests for Censored Data. Wiley, London, New York, 2011.

bagdonavicius

V. Mackevičius

Introduction to Stochastic Analysis: Integrals and Differential Equations. Wiley, Welwyn, United Kingdom, 2011
mackevicius

L. Giraitis, H. L. Koul, D. Surgailis

Large Sample Inference for Long Memory Processes. Imperial College Press, London, United Kingdom, 2012.
giraitis

VU Mokslo skatinimo fondo parama

VU Senato Mokslo komitetas nuolat priima paraiškas Vilniaus universiteto Mokslo skatinimo fondo paramai gauti:

 1.  mokslininkų mobilumui skatinti,
 2.  mokslinių straipsnių skelbimui aukšto mokslinio lygio žurnaluose,
 3.  Vilniaus universiteto organizuojamų tarptautinių mokslo konferencijų kviestinių pranešėjų kelionės ir (arba) nakvynės išlaidoms padengti.

Senato Mokslo komitetas svarsto paraiškas ne dažniau  kaip kartą per mėnesį ir ne rečiau kaip kartą per ketvirtį.

VU Mokslo skatinimo fondo nuostatus ir paraiškos formą (yra ir intranete) galima rasti čia.

Paraiškas pristatomos į VU Mokslo ir inovacijų direkciją (240 kab.).

Iškilus klausimams prašome skambinti Irenai Zabalevičienei, tel. 268 7068 arba rašyti el. p. Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Mokslo darbų vertinimas

Lietuvos mokslo taryba (LMT) organizuoja Lietuvos mokslo ir studijų institucijų mokslo darbų vertinimą.

Šio vertinimo rezultatai pasitelkiami:

 • apskaičiuojant mokslo ir studijų institucijų bazinį finansavimą
 • skirstant magistrantūros vietas
 • skirstant doktorantūros vietas

VU Matematikos ir informatikos fakultete kasmet, atsižvelgiant į finansines galimybes, skirstomi priedai už mokslinę produkciją. Skirstant priedus atsižvelgiama į pateiktus kriterijus:

Projektai

Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete vykdomi įvairių mokslo sričių projektai. Pagrindiniai mokslinių tyrimų finansavimo šaltiniai Lietuvoje yra Lietuvos mokslo tarybos kuruojamos nacionalinės, dvišalio/trišalio bendradarbiavimo, 2007 - 2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veikslų programos priemonės ir kitos programos bei Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros remiamos Aukštųjų technologijų ir Pramoninės biotechnologijos plėtros programos. Lėšų mokslinei veiklai vykdyti skiria ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įvairios ministerijos, agentūros.

Daugiau informacijos apie projektus ir paskelbtus kvietimus galima rasti VU tinklalapyje: http://www.vu.lt/projektai/

Norėdami užregistruoti savo projektą, siųskite jo aprašymą tinklalapio administratoriui el.paštu webmaster[eta]mif.vu.lt.

Projekto pavadinimas Vadovas Laikotarpis Oficialus tinklalapis
Superkompiuterių naudojimo ekspertizė smulkiam ir vidutiniam verslui (SESAME.NET) Eduardas Kutka 2015-2017

http://sesamenet.eu

http://cordis.europa.eu/project/rcn/194966_en.html

Asimptotiniai uždaviniai ir jų taikymai Konstantinas Pileckas 2012-2016 http://apaproject.lt/
Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema

Algimantas Juozapavičius 2015 http://nksps.lt
Kompiuterinių metodų, algoritmų ir įrankių efektyviam sudėtingos geometrijos biojutiklių modeliavimui ir optimizavimui sukūrimas Romas Baronas 2011 - 2015  
Sveikatos paslaugų kokybės gerinimas, tobulinant odos ir plaučių vėžio diagnostiką IT pagalba Nr. LLB-2-242

Arūnas Stašionis 2012 - 2015 http://www.enpi-cbc.eu
Paslaugų interneto technologijų kūrimo ir panaudojimo našių skaičiavimų platformose teoriniai ir inžineriniai aspektai

Gintautas Dzemyda 2012 - 2015 http://www.mii.lt/paslaugu_internetas/
UAB „Lokacijos sistemos“

Vladas Rapševičius 2014 http://loksys.eu/
UAB „Ubique calculus“ (liet. Skaičiavimai visur)

Justinas Vygintas Daugmaudis 2014 http://www.ubicalc.eu/
UAB „Nanoavionika“

Laurynas Mačiulis, Vytenis Buzas 2014 http://n-avionics.com/
Informacinių technologijų infrastruktūros skirtos studijų programoms, moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai sukūrimas

  2010 - 2014  
European Grid Initiative: Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe (EGI-InSPIRE).   Algimantas Juozapavičius 2010 - 2014  
Kompiuterijos katedros studijų programų tarptautiškumo didinimas

Agnė Brilingaitė 2012 - 2014  
Atpažinimo metodų ir besimokančių algoritmų taikymas mobiliuoju įrenginiu užfiksuotų duomenų analizei (galimybių studija) 

  2012 - 2013  
Ekonometrijos bei finansų ir draudimo matematikos studijų programų atnaujinimas pritaikant tarptautinės rinkos poreikiams 

Martynas Manstavičius 2011 - 2013 http://www.mif.vu.lt/katedros/mak/efdra/
Informatikos ir programų sistemų studijų programos kokybės gerinimas Informatikos ir programų sistemų katedros darbuotojai 2013 http://studijugerinimas.lt/
Tarptautiškumas matematikos studijose

Eugenijus Stankus 2011 - 2013  
Socioekonominės plėtros skatinimas ir verslumo ugdymas, kuriant tarpvalstybinį tyrimų ir plėtros bei inovacijų tinklą ir debesijos kompiuterinę sistemą Nr. LLB-2-142  

Algimantas Juozapavičius 2013 - 2014 http://www.enpi-cbc.eu
VU palydovas „LituanicaSAT-1"

Laurynas Mačiulis, Vytenis Buzas 2012 - 2014 http://www.kosmonautai.lt/
Susietos dalinių paprastųjų bei integrodiferencialinių lygčių sistemos Vladas Skakauskas 2012 - 2014  
Skaičių teorijos analizinių funkcijų reikšmių pasiskirstymai Ramūnas Garunkštis 2012 - 2014  
Medicininės žodinės diagnostikos atpažinimas ir vertimas tekstu Algimantas Juozapavičius 2011 - 2013  
CERN CMS TV internetu Algimantas Juozapavičius 2012 http://www.mif.vu.lt/cern
VU CERN project Algimantas Juozapavičius 2012 http://www.mif.vu.lt/cern-dev/
Baltic Organisation and Network of Innovation Transfer Associations Antanas Mitašiūnas 2009 - 2012  
Inference statistique et teoremes limites pour les processus et champs stochastiques.  Vygantas Paulauskas 2011 - 2012  
Atsitiktinių grafų tyrimai Mindaugas Bloznelis 2011 - 2012  
Kraštiniai Navje-Stokso sistemos uždaviniai neaprėžtose srityse Konstantinas Pileckas 2011 - 2012  
Skaitinis intelektas portfelio algoritmų kūrime finansinių sukrėtimų laikotarpiais Aistis Raudys 2011 - 2012  
Daugelio klasių klaidų kainas įvertinantys atpažinimo metodai saugumo ir rizikos analizėje Aistis Raudys 2011 - 2012  

Analiziniai, kombinatoriniai ir dinaminiai metodai skaičių teorijoje: automorfinės formos, diskrečiosios struktūros ir struktūrinės konstantos

Giedrius Alkauskas (vad. Eugenijus Manstavičius) 2011 - 2012  
Konstruktyvios skaičiavimo sistemos algebriniams skaičiams Paulius Drungilas (vad. Artūras Dubickas) 2011 - 2012  
ShApes, Geometry and Algebra (SAGA) Rimvydas Krasauskas 2008 - 2012  
VirtualLife: Secure, Trusted and Legally Ruled Collaboration Environment in Virtual Life

Vytautas Čyras 2008 - 2011 http://virtuallife.mif.vu.lt/
Informatikos ir matematikos doktorantūros studijų plėtra (InMaDra) Vytautas Čyras 2006 - 2008 http://mif.vu.lt/inmadra

Mokslinių tyrimų kryptys

Matematikos ir informatikos fakulteto mokslinės kryptys:

 • Skaičių teorija ir tikimybinė skaičių teorija
 • Tikimybių teorija, statistika ir kombinatorika
 • Diferencialinės lygtys ir jų taikymai
 • Informatika ir informacinės visuomenės technologijos

Mokslines publikacijos šiose mokslo tyrimų srityse galima rasti VU mokslo publikacijų duomenų bazėje.

VU biudžetiniai mokslo tiriamieji darbai pagal MIF katedras.

Daugiau informacijos galima rasti VU tinklalapyje.

Mokslinių tyrimų kryptys

Matematikos ir informatikos fakulteto mokslinės kryptys:

 • Skaičių teorija ir tikimybinė skaičių teorija
 • Tikimybių teroija, statistika ir kombinatorika
 • Diferencialinės lygtys ir jų taikymai
 • Informatika ir informacinės visuomenės technologijos

Mokslinės publikacijos šiose mokslo tyrimų srityse galima rasti VU mokslo publikacijų duomenų bazėje.

Daugiau informacijos galima rasti VU tinklalapyje.

2017-11-20

„Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“: skelbiami laimėtojai ir naujo etapo pradž…

Vilniaus universiteto (VU) bibliotekos organizuojama akcija „Rinkis MIDAS – laimėk dvigubai“ jau į...

2017-11-20

Kviečiame į šeštąjį jaunųjų matematikų susitikimą

Renginys vyks 2017 m. gruodžio 29 d. (penktadienį), Kauno Santakos slėnyje (K.Baršausko g. 59, Kau...

2017-11-20

Mokymai "Studijų procesas be streso: misija įmanoma!"

Studijų procesas neretam studentui sukelia streso ir įtampos. Norint su ja susitvarkyti ir neprara...

Kaip mus rasti?

MIFNaugardukas
Naugarduko g. 24, Didlaukio g. 47

Vilnius, Tel.: +370 5 219 3050